Fredskoalitionen Göteborg

27 februari, 2007

Sverige har alternativ till Bildts politik

Filed under: nya — ingrid @ 11:28

Om svensk utrikespolitik idag hade dominerats av fredsbevarande och humanitära aktioner under FN, skulle Sverige för länge sedan ha höjt rösten mot den förödande ockupationen av Irak.

DÃ¥ hade vi istället verkat för en verklig fredspolititisk lösning och gjort allt vad som stod i vÃ¥r makt för att vända den förödande trenden av krigshandlingar som dominerat ”kriget mot terrorismen”.

En politik som enligt Pentagon skapat sju gånger fler terrorister än vad som tidigare fanns vid Irakkrigets början. En politik som inte ligger i det fredsälskande svenska folkets intresse.

Vad som är tung svensk industris intresse däremot (där vapenindustrin numera domineras av amerikanska och brittiska ägare) tycks vara att sälja Jas och visa upp dess ”stridsduglighet” i Afghanistan. AlltsÃ¥ bidra till att ändÃ¥ fler civila dödas, de offer som nu är i majoritet vid bombningarna.

Vad som idag tycks vara det svenska politiska och militära etablissimangets intresse är att finna nya uppgifter för den svenska militärmakten, eftersom invasionsförsvaret numera nästan helt har lagts ner och själva skall vi ingå i EUs insatstrupper. Av denna anledning vill man nu föra fram sin svenska militära skicklighet som stridande part i Afghanistan, där ISAF numera ingår direkt under USAs ledning.

En kursändring som det svenska folket inte röstat för och som Riksdagens ledamöter inte ens ens tycks känna till. Istället försäkrade man det svenska folket inför EUomröstningen, att vår traditionella neutralitet och alliansfrihet ändå skulle bevaras.

Neutraliteten försvann dock väldigt snabbt efter EU-inträdet och vad som sedan återstod av alliansfriheten ger utrikesminister Carl Bildt idag ett tydligt exempel på, nämligen inte ett ord av kritik om Irakkriget från hans sida.

V borde nu framhålla de fredsbevarande och humanitära insatsernas betydelse. Vi borde in med trupper och poliser under FNs ledning, de som inte varit direkt militärt engagerade i Irak och då tillsammans med humanitärt inriktade NGOs, där ickekristna och ickemulimska organistioner har företräde.

Det krävs också en klar kontroll från FNs sida att se till att det krigshärjade landet inte dignar under skuldbördan.

Att ockupationsmakten enligt internationell lag betalar återuppbyggnaden av det raserade landet.

Att Haagkonventionen följs, den från 1907 som förbjuder en ockupationsmakt att roffa åt sig av det ockuperade landets naturresurser, vilket i Iraks fall är oljan.

Att sÃ¥ mÃ¥nga länder som möjligt ställer sig bakom kravet pÃ¥ ”Mellanöstern kärnvapenfri zon”.

Att bidra till en försoningsprocess med regionens berörda länder av det slag man genomfört i Sydafrika efter apartheidtiden.

26 februari, 2007

CAFÈ GLOBAL Klimatet – Vad kan vi göra?

Filed under: Events,Miljö,nya — ingrid @ 19:00

Restaurang Trappan, Folkets Hus, Järntorget kl 19

arr ABF i samarbete med GreenCross och Fredskoalitionen Göteborg.

Klimatförändringens verkningar syns numera överallt. Lena Richard, miljöpedagog och Christer Owe, båda verksamma vid Ekocentrum Göteborg, visar bilder och delar med sig av sina erfarenheter till publiken

24 februari, 2007

Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan, öka den civila hjälpen!

Filed under: Afghanistan,nya,Sverige — ingrid @ 00:13

NU BEHÖVER VI BARA 56 NAMN TILL FÖR EN HALVSIDA I SVENSKA DAGBLADET Öka trycket inför riksdagsdebatten nu i mars med att uppmana dina vänner att anmäla sig med sitt namn till www.afghanistan.nu. Pengarna 200 kr ska in på pg 484 45 84-5. Toppen!

isafafgh2.jpg

Att pÃ¥stÃ¥ den svenska militära närvaron gynnar det civila hjälparbetet är gripet ur luften – ur Natopropagandans luft
av Stefan Lindgren

Fakta är istället

- att Sv Afghanistankommittén efter USAs invasion i princip tvingats stänga alla kontor utanför Kabul

- att Läkare utan gränser helt lämnat Afghanistan på grund av den medvetna sammanblandning som sker mellan militärt och civilt, något som varit USAs och ISAFs linje.

- att ISAFs folkrättstridiga vita militärfordon körs falskskyltat ”komak- u hamkari” (gröna emblem ”hjälp-och bistÃ¥ndsarbetare” med tungt beväpnade soldater)

- att ett ökat antal angrepp på hjälparbetare visar att det är allt svårare för afghanerna att hålla isär den utländska närvarons olika skepnader.

Slutligen fanns det flickskolor i Afghanistan även pÃ¥ talibanernas tid – allt annat är buskpropaganda – även om afghanernas konservatism i denna frÃ¥ga sitter djupt.

I Sverige brände vandlare ner skolor för 300 miljoner i fjol. Vad är det då som säger att svensk trupp, oombedd av berört land, ska bevaka skolor som ligger 600 mil hemifrån, (den sk nbjudan kom från London).

Att desinformation kommer just nu, när motståndet mot det svenska krigföringen växer, är säkert ingen slump. Såväl Nato, Nato-landet Norge, som den svenska militärledningen arbetar medvetet och energiskt i denna fråga.

(more…)

23 februari, 2007

Segraren skriver historien då som nu

Filed under: nya — ingrid @ 11:19

Fler oroande rapporter i världen

Den amerikanska underrättelsetjänsten har idag delvis offentliggjort en rapport om den globala terrorismens trender, ”Trends in Global Terrorism: implications for the United States”, som lades fram för den amerikanska administrationen redan i april 2006.

Där säger man att irakkriget blivit en viktig uppgift för jihadister och en plantskola för en ny generation terroristledare, där antalet terrorister i världen ökat sjufalt sedan Irakkrigets början.

Det säger sig självt att dagens recept dÃ¥ inte är att föra mer ikrig i Irak eller, som den svenska regeringen nu vill, i Afghanistan för att ”bekämpa terrorismen”. Istället borde det vara humanitärt stöd som vi ger och bidra med en fredlig konfliktlösning, visa respekt för andra länders integritet och lÃ¥ta dem själva fÃ¥ bestämma över sin egen framtid.


Tendensen hos den svenska regeringen gÃ¥r emellertid i motsatt riktning. Om ett par Ã¥r vill man sätta in JAS stridsflyg bÃ¥de i södra Afghanistan och i Afrika. Varför? Det gynnar ju knappast vÃ¥ra möjligheter att vinna ”hearts and minds” bland dessa länders befolkningar. Flygbombningar är idag den största orsaken till civila förluster i Afghanistan, med 4000 dödade förra Ã¥ret.

Även svenska soldater har idag en större risk att mista livet, eftersom man numera ingÃ¥r under gemensam amerikansk stridsledning och med den följer ”träning” i strid.

Den förväntade svenska ”stridserfarenheten” är tänkt att bidra till försäljningen av JAS och därmed kunna visa upp dess ”stridsduglighet” för presumtiva köpare. Det räcker alltsÃ¥ inte att som idag agera via mutor och löfte om motköpsaffärer.

Det är väl värt att notera att ”svensk” försvarsbudget ligger pÃ¥ samma extremt höga nivÃ¥ idag som tidigare, trots att vi har skrotat insatsförsvaret. Vilket skulle bevisa ”vÃ¥r” utlandsägda vapenindustris koppling till de statliga utvecklingsanslagen

I Ericssons fall t.ex skulle man ”aldrig ha fÃ¥tt sÃ¥dana framgÃ¥ngar pÃ¥ världsmarknaden, om det inte hade legat ett försvarsanslag i botten”, som den fd försvarsministern Leni Björklund förklarat, och nÃ¥got liknande har Mikael Odenberg uttalat.

Hur då detta skulle kunna gynna vårt anseende som en fredsälskande nation är däremot mycket svårare att bevisa. Frågan är om det svenska folket i det avseendet är villig att hänga med på noterna. För detta har vi vare sig diskuterat eller fått någon kunskap om.

18 februari, 2007

Fredskoalitionen Göteborg

Filed under: nya — ingrid @ 00:51

Bloggen är till för dagskommentarer och ett komplement till www.fredskoalitionen.se
Kommentar till ”USA missade Irans fredsinvit” SvD 17 feb (se artikeln längst ner. En marin uppladdning äger idag rum i Gulfen med stora slagskepp, hangarfartyg etc frÃ¥n USA, Storbritannien, Canada och andra länder, dessutom med mindre fartyg i östra Medelhavet som dessa frÃ¥n Israel och NATO där även Sverige ingÃ¥r med en U-bÃ¥t.

Det är sannolikt den som i över ett års tid legat och tränat amerikanska atomubåts- besättningar i San Diego antagligen för kommande jakt efter tystgående iranska U-båtar i det känsliga oljetrafikerade Hormuzsundet.

Idag väntar sig mÃ¥nga att USA kommer att drabbas av en kraftig provokation som Iran dÃ¥ anklagas för och med det gör det ”lagligt” för USA att ”försvara sig” genom att anfalla Iran.

Ändå har Iran uppfört sig exemplariskt då det gäller att följa NPTavtalet och vara öppen för IAEAs inspektioner av den anrikning som idag äger rum. Denna har starka ekonomiska motiv eftersom de potentiella oljeinkomsterna framöver kommer att slukas av 80-miljonerbefolkningens eget energibehov.

Redan shahen på sin tid på -70talet fick godkänt av den nu fd försvarsministern Rumsfield och vicepresident Cheney då han ville uppföra ett kärnkraftverk för landets eget energibehov och därmed spara oljeexportens inkomster till landets egen försörjning.

Därför förnekar gärna krigsmotståndarna idag de anklagelser som riktats mot Iran att de förser irakiska shiamiliser med vapen. Och mycket riktigt finns det heller inga tillräckliga bevis för att just detta sker. Men det är ändå mycket troligt, eftersom irakerna upplevt detta så många gånger förut.

Signaturen Riverbend beskrev i början av Irakkriget i sin blogg hur människor i en Bagdadstadsdel råkade få syn på en grupp män som monterade upp ett luftvärn riktat mot bebyggelsen. De lyckades då övermannade attentatsmännen och fann till sin förvåning att dessa var iranier tillhörande Baadermilisen, vilka utbildas av det hårdföra iranska Republikanska Gardet.

När det gäller det första Gulfkriget i början av -90talet stämmer heller inte den officiella historieskrivningen. Vittnesmål från boende i den heliga shiastaden Najaf beskriver vad som hände efter det att Bush den äldre utlovat stöd till kurder i norr och shia i söder om de gjorde uppror mot centralmakten.

Baadermilisen och fattiga kriminella invaderade dÃ¥ den heliga shiastaden Najaf, härjade, brände och mördade befolkningen, även genom att placera människor i bildäck som därefter antändes. Till slut sände ”Saddam” ut sitt Republikanska Garde, vilket dÃ¥ rensade upp i staden pÃ¥ sitt obönhörliga sätt.

Även före Iran-Irakkriget 1980 utfördes iranska attentat innanför den irakiska gränsen och en stad som själva Bagdad utsattes också för bomber under fyra månaders tid, innan Saddam förklarade sin iranska granne krig.

Det hela skedde strax efter att ayathollorna kommit till makten i Iran och USA oroade sig för sin oljeförsörjning. Man garderade sig då genom att stödja båda sidor med vapen i det kommande kriget mellan Iran och Irak, allt för att slå vakt om sina oljeintressen i området vilka annars kunde hotas.

Denna historieskrivning har aldrig kommit upp till ytan, trots att det finns så många människor som minns vad som hände i Bagdad på den tiden. Men detta är heller inget ovanligt i landets våldsamma historia, då även president Clinton fällde bomber över Bagdad under sanktionsåren på 1990-talet.

Ännu en förvirrad historieskrivning gäller den i väst så omtalade Halabjamassakern 1988 under Iran-Irakkriget, då 5000 människor gasades ihjäl i Kurdistan nära den iranska gränsen. Händelsen beskrivs av den förre amerikanska vapeninspektören Scott Ritter som en konfrontation nära den iranska gränsen mellan de iranska och de irakiska styrkorna där Halabja råkade befinna sig mitt emellan.

CIA var strax efter händelsen där och tog prover på de dödade för analys. Man kom då fram till att Halabjas invånare förgiftats av en cyanidbaserad gas typ den iranierna använde sig av, till skillnad från irakierna som använde sig av senapsgas.

Idag vallfärdar turister till Halabja, alltmedan befolkningen ironiskt anmärker att det enda byn fått ut av det inträffade är dessa minnesmärken, själva är de lika fattiga som förut.

SvD 17 feb Bibbi Hammargren

USA missade Irans fredsinvit
Bushadministrationen laddar upp för att kunna anfalla Iran, men Europa har inte insett allvaret, säger oroade källor i Washington. De ser ett hårdnande Iran som resultatet av Bushadministrationens nonchalans efter iranska förhandlingsinviter och USA:s vägran att ge Iran något i utbyte sedan man hjälpt till att störta talibanregimen i Afghanistan.

Trita Parsi pekar på att den amerikanska uppladdningen i Persiska viken snart är fullbordad i form av kärnvapenbestyckade ubåtar och hangarfartyg. Dessa är riktade mot Iran, hävdar han.

Liksom många andra Iranbedömare är han övertygad om att ett anfall på iranska kärnanläggningar bara skulle stärka regimen i Teheran inrikespolitiskt, samtidigt som det skulle leda till en farlig upptrappning av konflikterna i ett redan instabilt Mellanöstern.

Trots nederlaget i höstens kongressval har Bushadministrationen negligerat den tvärpolitiska Baker-Hamilton-gruppens rekommendationer om att tala med Iran och Syrien, dra ned på trupperna i Irak och sammankalla en stor fredskonferens om Mellanöstern.

President Bushs försök att knyta vapenfynd i Irak till den iranska regimen ifrågasätts av USA:s försvarschef, general Pace. Demokrater i kongressen mullrar varnande ifall Bush skulle anfalla Iran utan kongressens medgivande.

- Men inget är så farligt som en Bushadministraton som är desperat och det är de i Irak, kommenterar Parsi.

I en kommande artikel i tidskriften World Policy Journal pekar han pÃ¥ de ödesdigra följderna av USA:s vägran att ge Iran nÃ¥got tillbaka när man senhösten 2001, efter terrorattackerna vid ”nine/eleven”, hjälpte Bushadministrationen att störta talibanregimen i Afghanistan. President Bushs svar blev i stället att inkludera Iran i ”ondskans axelmakt” tillsammans med Saddamregimen och Nordkorea.

- Teheran var chockat. För reformvänner som president Khatami var det förödande. Han hade stuckit ut hakan och argumenterat mot de mest hårdföra krafterna i Teheran men dessa tyckte att de fått bekräftelse på att USA inte var trovärdigt, säger Trita Parsi.

En ny förhandlingsinvit från Teheran kom våren 2003, strax efter Saddamregimens fall i Irak. Regimen i Iran hade blivit av med sin ärkefiende Saddam, som låg bakom ett kostsamt anfallskrig mot dem, men i stället var den islamiska republiken omringad av USA-trupper.

Via Schweiz ambassadör i Teheran, som skötte USA:s intressen där, lämnade Iran ett förhandlingserbjudande till Washington som sanktionerats av Högste ledaren ayatolla Ali Khamenei.

Trita Parsi som läst förslaget summerar: Iranierna erbjöd sig år 2003, långt innan Ahmadinejad valts till president, att sluta stödja palestinska Hamas och Islamiska jihad, bidra till Hizbollahs avväpning i Libanon, öppna iranska kärnanläggningar för oanmälda inspektioner fullt ut (detta var innan Iran återupptagit sin urananrikning), samarbeta kring terroristbekämpning (framför allt mot den gemensamma fienden al-Qaida) samt att med gemensamma krafter försöka stabilisera Irak.

Det mest överraskande i Teherans invit 2003, noterar Parsi, var att Iran erbjöd sig att stödja det saudiska fredsinitiativet (Arabförbundets Beirutdeklaration) vilket innebär en tvåstatslösning i Israel-Palestina.

I gengäld ville Iran ha säkerhetsgarantier, ett slut på USA:s sanktioner och ett erkännande av Irans legitima säkerhetsintressen i regionen.

- Men erbjudandet avfärdades av hökarna i Vita huset och Pentagon. Deras argument var enkelt men förödande: ”Vi talar inte med ondskan”. Dessutom straffades Schweiz för att man har agerat budbärare.

Teheran uppfattade amerikanernas kalla hand som en förolämpning. Svaret har blivit en hårdnande iransk attityd, hävdar Parsi.

- Men Teheran väntar pÃ¥ att en strategisk uppgörelse med väst, särskilt kring Irak. Irans utrikesminister Manouchehr Mottaki sade nyligen att USA behöver ”ett hedervärt uttÃ¥g ur Irak” och tillade att ”Iran är i stÃ¥nd att hjälpa till”.

17 februari, 2007

Om massförstörelsevapen och klimathot

Filed under: Events,Fred,Kärnvapen,Miljö,nya,Sverige,USA — ingrid @ 12:00

Internationell Dag där Hans Blix talar om BlixKommissionens Rapport
Tid: kl 12.00 – 17.00.
Plats: Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda
Arr: Olof Palmes Internationella Center, ABF o (S) Gbg, BlixKommissionen mfl
Visning av Al Gores film ”En obekväm sanning”.

16 februari, 2007

NATO-flotta till Göteborg i den största svenska flottövning någonsin

Filed under: EU,Iran,Kärnvapen,NATO,nya,Sverige,USA — ingrid @ 12:15

tanlvart.jpg

Det är nu 15 maj 25 år sedan 100 000 människor tågade mot Ullevi i protest mot utplaceringen av kärnvapenmissiler i Europa  under ledning av den samlade fredsrörelsen i Göteborg.

Nästan exakt på dagen 25 år senare äger nu den största  marinövning någonsin rum i Sverige, Noble Mariner tillhörande NATOs snabbinsatsstyrka NATO Responce Force.

Den besöker först Göteborgs Hamn den 12 -15 maj för att sedan genomföra den största marinövningen någonsin i svensk historia längs Sveriges sydvästkust.

Drygt 15 nationer deltar i övningen, däribland Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland. I Göteborgs Hamn deltar Sverige med bland annat en korvett, en amfibiestyrka, en ubåt och en minröjningsstyrka.

Syftet med övningen, den största i Östersjön sedan Rysslands flotta övade i början av 90-talet, är “att träna Natos marina snabbinsatsstyrka i att säkra handelssjöfarten till fiktiva stater under en konfliktsituation”.

Gripen kan också ingå i denna Natos snabbstyrka där svensk trupp kan ingå redan nästa år, enligt försvarsminister Mikael Odenberg som enbart ser fördelar för svenskt vidkommande.

Samtidigt är det nästan på dagen 25 år sedan de största demonstrationerna någonsin i Göteborg ägt rum mot utplacering av kärnvapenmissiler i Europa, ledda av den samlade fredsrörelsen här inom FREDSAM.

Det tänkte vi både protestera mot och fira med en utställning på Stadsbiblioteket och då bjuda in olika talare i Speakers Corner samt ett seminarium till jubiléet förutom aktioner på stan.

Göran Johansson fick på den tiden tom blommor av fredsrörelsen för sitt engagemang i Göteborg kärnvapenfri hamn. Detta står han fast vid än idag

Det är 80 fartyg med 15 000 manskap som kommer hit, varav 6-700 svenskar. De befinner sig vid sitt besök både i innerhamnen och för ankar ute på Danafjord

usseisenhower.jpg

Den är alltsÃ¥ till skillnad frÃ¥n vad försvarsmakten tidigare pÃ¥stod inte en Partnerskap För Fredövning utan tillhör NATOs snabbinsatsstyrka, alltsÃ¥ den av USA ledda NATO Response Force, som skall kunna sättas in mot katastrofer och ”terrorist- stater”.

kv-karta.jpg

Men det engelska hangarfartyget är bÃ¥de sÃ¥ djupgÃ¥ende och högt och kan komma in under Älvsborgsbron. Däremot kommer sannolikt bÃ¥de Frihamnen och Lundbyhamnen att bli fulla av de Nato-fartyg som ingÃ¥r i övningen. Inga besök för allmänheten…
Men Göteborgs kommun har kravet hamnen kärnvapenfri Zon…

potestflaggamottaggtradsmurenpalestinians-israe.jpg

Stöd uppropet för den utvisningshotade Hassan Asad

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?hassad

Hassan Asad är en palestinier med jordanskt medborgarskap som bor i Göteborg sedan 10 Ã¥r tillbaka. Nu hotas han, i enlighet med de nya ”anti-terroristlagarna”, med utvisning, anklagad för ”terrorism” utan att han – eller hans advokat!- fÃ¥tt veta varför.

Ärendet ligger f.n. hos regeringen, närmast hos migrationsminister Tobias Billström. Hassan är själv sjuklig, hjärtopererad, har dålig lungfunktion och njurproblem. Två av hans tre barn har olika handikapp.

Själv tror Hassan (det förblir gissningar, ingen får ju veta) att utvisningshotet kan ha någonting med hans arbete i Sverige för palestinska nödställda att göra, bl.a via AlAqsa (=Jerusalem) Spannmål.

Men oavsett om Hassan är ”skyldig” till nÃ¥got eller inte är det enligt FNs tortyrkonvention, som Sverige undertecknat, förbjudet att utvisa nÃ¥gon till ett land där det förekommer tortyr. Inga som helst undantag, inte ens krig, medges frÃ¥n denna konvention. Och Jordanien är (se t.ex. Amnestys senaste rapport) ett notoriskt tortyrland.

För inte så länge sedan fälldes Sverige i FNs tortyrkommitté för utvisningen av två egyptier till tortyr i Egypten år 2001. Den borgerliga oppositionen var då väldigt kritisk.. Nu riskerar vi en upprepning.

Alla de brott som klassas som ”terroristbrott” är redan, sedan lÃ¥ng tid, förbjudna enligt den svenska brottsbalken. NÃ¥gon särskild ”terroristlag” behövs alltsÃ¥ inte för att döma sÃ¥dana personer, utan den behövs bara – som Jan Guillou pÃ¥pekat i en krönika nyligen – för att döma oskyldiga.

Kräv att korten läggs på bordet vad gäller anklagelserna mot Hassan Asad! Kräv att regeringen stoppar utvisningen av honom. Underteckna namninsamlingen och sprid vidare hälsar Gunnar Olofsson

talibanledare.jpg

Stöd uppropet mot den svenska truppnärvaron i Afghanistan med ditt namn för en annons i riksmedia: Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan, öka den civila hjälpen!

http://www.afghanistan.nu/arkiv/upprop.pdf

Idag har Sverige 365 soldater i Afghanistan under amerikanskt befäl. Borta är talet om humanitära missioner. Förra året dödades 4000 civila i ett krig som bara förvärrar situationen för landets fattiga befolkning.

Samtidigt vill regeringen fördubbla den svenska utlandsstyrkan nästa Ã¥r. I början av mars kommer regeringen med en proposition i frÃ¥gan – kanske ett utökat mandat i sÃ¥väl tid som trupp.

USA förbereder dessutom ett anfall mot Iran vid denna tid och kärnvapen kan då inte  uteslutas. ISAFstyrkan som idag också är under amerikansk ledning skall då fungera som USAs östra flank mot Iran.

Det gäller nu att skriva på och bidra med 200 kr till annonsen!

Läs ocksÃ¥ debattartikeln i SvD Brännpunkt den 16 feb av Anne Ramberg generalsekreterare i Advokatsamfundet ”Sekretess snart ren illusion”

(more…)

12 februari, 2007

CAFÉ GLOBAL Freden – Med Irak som exempel hur ser freden ut?

Filed under: Events,Fred,Irak,nya — ingrid @ 19:00

Jan Öberg, fredsforskare Lund och Yusra Moshtat, svenskirakier, miljöinspektör och skribent, visar bilder från Irak och diskuterar med publiken om hur vi får en fredlig framtid

arr: ABF tillsammans med GreenCross och Fredskoalitionen Göteborg

7 februari, 2007

Sverige deltar i USAs resurskrig i Afghanistan, samtidigt som klimathotet kan driva oss till undergång

Filed under: Afghanistan,Fred,Iran,Kärnvapen,Miljö,nya,Sverige,USA — ingrid @ 12:28

 

klimatrokocheld.jpg

Idag strider Sverige i Afghanistan direkt under USA, vars egentliga skäl är att få kontroll över det kaspiska områdets pipelines och energirikedomar.

Samtidigt kommer Afghanistan framöver att fungera som USAs östra flank i det nära förestående kriget mot Iran, där användningen av kärnstridsspetsar inte kan uteslutas.

Med detta ohederliga afghanska krig där 4000 civila förra året miste livet, kommer Sverige att bryta sina 200 år av fredlig samexistens.

Samtidigt står vi idag inför helt andra och mer avgörande hot mot vår existens som människor här på jorden. Det gäller klimatuppvärmningen och andra slag av resurskrig än de vi är vana vid se utspelas.

Där skulle Sverige kunna bidra med en verklig insats på alla plan men i det fallet för vår och vår gemensamma planets överlevnad.

  (more…)

2 februari, 2007

Den sekteristiska rensningen i Irak

Filed under: Fred,Irak,Iran,Mänskliga Rättigheter,nya,USA — ingrid @ 11:00

the-tower-of-babel-2.jpg

Måndag den 12 feb kl 19, den första måndagen av tre i vår, startar det första Café Global med
* Jan Öberg, fredsforskare & chef TFF
* Yusra Moshtat, miljöinspektör miljöförvaltningen Göteborg
* Ingrid Ternert, samtalsledare Fredskoalitionen Göteborg

Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget

Dessa skall diskutera med publiken om vilka vägar som kan leda till en fredlig och hÃ¥llbar framtid. Bildvisning ingÃ¥r arr – ABF Gbg, Fredskoalitionen Gbg och GreenCross.

ApropÃ¥ massakern i irakiska Najaf och de globala medias beskrivningar….

Whitewashing the Massacre in Najaf

by Mike Whitney (utdrag)
…….
US Air Force said Monday. US F-16s and A-10 jets dropped 500-pound bombs on insurgent positions-

Hoorah! More innocent people butchered!

Say what you will about the corporate media; they still haven’t lost their appetite for carnage. Neither has the decider-in-chief who, when asked about the attack, answered, ”My first reaction on this report from the battlefield is that the Iraqis are beginning to show me something”

(more…)

Powered by WordPress