Fredskoalitionen Göteborg

31 januari, 2013

Konflikten judiska bosättare och palestiners rätt att återvända

 http://arabnyheter.info/sv/2013/01/31/gina-dirawi-melodifestivalen-drevet- i-media-palestina-och-vanstern-lasse-wilhelmson-intervjuas-av-arabnyheter/
Lasse Wilhelmson har judisk mor och svensk far. Han bodde i början av 1960-talet några år i Israel. Tidigare arbetade han som universitetslärare och senare med andra former av utbildning.

Lasse har en lång erfarenhet av politiskt arbete, bland annat i 68-rörelsen, Vietnamrörelsen, fackföreningsrörelsen och som lokal politiker i hemkommunen Täby norr om Stockholm. Oftast i ledande positioner. Numera är han pensionär och ägnar sin tid åt att skriva, sin stora familj och sina höns. Lasse identifierar sig inte längre som jude eller marxist, utan ser sig som oberoende humanist.

 ArabNyheter: Varför tror du att attacken mot Gina Dirawi blev sÃ¥ stark och omfattande? Lasse: – Av flera skäl. Hon är en ung och populär förebild för mÃ¥nga ungdomar. Hon är kvinna, ger uttryck för feminism och representerar genom sin släktbakgrund mÃ¥ngkultur. Dessutom är hon vacker och verbalt begÃ¥vad. Med andra ord uppfyller hon alla de krav den svenska kultureliten kan önska av en programledare med miljoner tittare i STV.
 

Dock har det redan från början funnits ett problem. Hon har palestinsk släktbakgrund och sedan flera år tillbaka visat sig ha god kännedom om palestiniernas öde och de brott som begåtts av dem som stulit deras land gjort sig skyldiga till.
Hon har också gett uttryck för sina åsikter i frågan. Problemet hänger ihop med att det dominerande ägarintresset inom svensk media – och följaktligen inom den journalist- och kulturnomenklatur som är beroende av denna för sin försörjning – anser att hon har fel åsikter i frågor som handlar om Palestina, och dessa åsikter därför måste hållas under kontroll.

Säkert har man övervägt att ha en judinna som programledare i stället, men inte heller detta är ju helt oproblematiskt, eftersom det skulle bekräfta ägarintresset och därmed mot bakgrund av Israels politik riskera att bli politiskt kontra- produktivt. Bättre då med en ”motståndare” som gör jobbet åt dom.

Men jag är inte så säker på att Gina Dirawi kommer att nedlåta sig att bli en ”nyttig idiot”. Men vem vet, hennes manlige parhäst som programledare i Melodifestivalen kanske har någon slags judisk anknytning, eller är en Sabbath goy? Vi får se om de instruerats att där göra någon markering.

Gina Dirawi har ju tidigare blivit angripen för sina åsikter, men den här gången blev det för mycket, då hon på sin blogg rekommenderade min bok ”Är världen upp och ner?” som kvällsläsning. Jag är ju numera Sveriges ”värsta antisemit”, efter den senaste häxjakten, som Expo startat i alla svenska media.

Särskilt som jag anser att palestinierna skall få tillbaks sitt land. Det kanske var det Åsa Linderborg i AB åsyftat när hon skrev att jag ”anser att Israel som nation skall utplånas”. Det är väl så Netanyahu brukar uttrycka sig och dagens vänster, liksom marxismen har hela tiden matats med den judiska ideologin.

Men det finns också ett större politiskt sammanhang. Världen står inför ett nytt världskrig där israeliska intressen väger tungt och den judiska staten ser ut att falla ihop. Då blir kampen om människors tänkande och propagandan en första-handsfråga.

 Tror du att Gina Dirawi läste din bok och att det var för att hon gillade den, som hon rekommenderade den som ”kvälls-läsning” pÃ¥ sin blogg? – Jag har skrivit en del om detta och om reaktionerna pÃ¥ hennes rekommendation med mera, men det publicerar jag inte nu. Det kommer i min nästa bok.

 Har attackerna pÃ¥ dig skadat dig, eller har de varit bra pÃ¥ nÃ¥got sätt? – Jag har sedan länge redan varit kultur- och journalist-nomenklaturans främsta hatobjekt, dÃ¥ det gäller frÃ¥gor som rör Palestina, sionismen och judisk makt. Det är alltid jobbigt att bli officiellt utsedd som ett ”avskum” av dom som varken känner mig eller läst det jag skrivit.

Men nu blev jag utsedd till ”riksantisemit”. Till och med chefen för Sveriges TV ansåg sig vara tvungen att uttala sig, att jag är ”en ökänd antisemit”, utan att veta vem jag är, vad jag gjort i livet, eller läst vad jag skrivit. Men det ingår ju i hennes arbetsuppgifter.

Det är klart att jag blir påverkad och är inte mer än människa. Jag har ju en stor familj och många vänner. Alla påverkas, men det är också bra att angripas av fienden. Det visar att jag har rätt, eller åtminstone ligger nära sanningen i alla de frågor som rör Palestina, judisk mentalitet, sionism och judisk makt.

Fler människor vaknar och förstår att media är ett propagandaorgan för dom med makt och det är något skumt med alla tabun som rör dessa frågor. Och det att jag aldrig får gå i svaromål enligt god publicistisk sed i Sverige. Men jag har sålt mycket böcker tack vare uppmärksamheten.

 -Vänstern stödjer ju palestinierna, men enligt din uppfattning är de sammankopplade med sionismen. Kan du förklara vad du menar? – Större delen av det som brukar kallas för vänstern har ett lÃ¥ngvarigt äktenskap med sionismen. Det har sin grund i att sionismens anfader Moses Hess var Karl Marx mentor in i socialismen, judarnas dominerande ställning i statskuppen i Ryssland 1917 och de marxistiska judarnas ledande roll i erövrandet av Palestina och formandet av den judiska staten.

Men även på grund av att Sovjetunionen var drivande i FN 1948 för att uppta den självutnämnda Judiska staten som medlem, med mera. Dock tror jag inte att alla är medvetna om detta, men klart är att de här frågorna aldrig diskuteras i dessa kretsar, trots allt sedan länge är väl etablerade historiska fakta.

Både större delen av vänstern och Sverigedemokraterna (SD), som är det mest Israelvänliga partiet i Sveriges riksdag, anser ju att Israel skall bestå som judisk stat i Palestina (sionismens kortsiktiga mål) och de fördrivna palestinierna bara får komma hem i symbolisk mening. Men enligt min mening är vänstern idag rätt ointressant. Till skillnad från de nationella har den sedan länge helt försummat problemen med Sveriges nationella oberoende, massinvandring och judisk makt.

Mest sysslar vänstern med att peka ut alla de som inte tycker som dom som ”nazister” eller ”rasister”. De tycks dock helt omedvetna om att alla som anser att den judiska staten skall bestå är just rasister, åtminstone i denna fråga. Mer om vänstern och de judiska marxisterna finns i ett appendix till den förra intervjun som ArabNyheter gjorde med mig.

 Hur ser du på framtiden för den entitet som kallas Israel i Mellanöstern, eftersom de extrema sionisterna går framåt?
 - Jag tror inte det spelar någon roll om ”extremistiska sionister” eller ”vänstern” har makten. Bägge vill bevara den judiska staten vilket är oförenligt med palestiniernas enligt FN legitima krav att få återvända.

Den judiska statens problem med de kvarvarande palestinierna mellan Medelhavet och Jordanfloden har sedan länge varit omöjliga att hantera. Här finns bara en lösning och det är att låta Jordanien och Egypten ta hand om problemet. Antingen genom slutgiltig fördrivning, eller i egenskap av ansvariga för ”säkerheten” på Västbanken och i Gaza.

Den Judiska staten har ingen framtid och aldrig haft det. Den hÃ¥ller pÃ¥ att implodera och exploderar snart. Tror du att den Judiska staten kommer attackera Iran? – De har sedan länge försökt fÃ¥ Usa och Nato att göra det jobbet Ã¥t dom, som alltid annars. De kommer inte att göra det utan försäkringar om stöd frÃ¥n dessa.

Israel är ett mycket litet geografiskt område som de själva inte kan försvara. Efter att Hizbollah besegrat dom i det senaste kriget i Libanon, har de dessutom inte soldater längre, som har moral att vinna några avgörande slag på marken. Deras enda vapen är krigen på avstånd och kärnvapnen.

 Vad tror du om framtiden i MellanÖstern?

- Mer kaos och mer krig på skilda sätt understödda på avstånd av Usa, Israel, Nato och deras kujoner i området. Det som oroar, inte bara mig utan alla med rudimentär kunskap i frågan, är det som Israel kan ställa till med om/när de inser, att de inte har någon framtid.

Med framgång har den Judiska Staten länge utövat kärnvapenutpressning mot resten av världen, då de riskerar att inte få som de vill. Det som krävs för att få en förändring är, att det judiska inflytandet över USAs utrikespolitik bryts. Mycket tyder på att så håller på att ske. Den stora frågan är vem/vilka som kan eller är beredda att oskadliggöra denna ”mad dog” i Mellanöstern.
 
Vilken är enligt din mening den bästa lösningen pÃ¥ konflikten mellan de judiska bosättarna och palestinierna? – Helt enkelt att de fördrivna palestinerna fÃ¥r Ã¥tervända hem i enlighet med FNs resolutioner, och att de judar som inte vill leva i sämja och jämlikt med palestinierna Ã¥tervänder till de länder som de kom frÃ¥n. Hur det nya Palestina skall se ut är upp till dom som lever där dÃ¥ att avgöra. Detta är inte bara bästa lösning – utan den enda moraliskt försvarbara.
1) Sabbath goy är en icke-jude som gör tjänst åt judar på Sabbath, när de inte får arbeta enligt judisk religion. Politiskt uttryck för en ”nyttig idiot” till förmån för judiska intressen.

Pepe Escobar om Västs ränker Österut

Filed under: nya — ingrid @ 01:23

28 januari, 2013

Prisbelönt dokumentär – Smutsiga krig – Amerikas hemliga krig utomlands

Filed under: nya — ingrid @ 23:41

Israel/Iran utnyttjar decennielångt inflytande i norra Irak

Filed under: Irak,Iran,Israel,krig,olja,terrorism — ingrid @ 08:39

 

Israel och Iran har under decennier haft inflytande i norra Irak. Då man upplevde ett starkt Irak som ett hot, började israelerna under 1960talet sponsra kurdiska militanter i norra Irak. Vid 1980 medgav premiärminister Menachem Begin för allmänheten, att hans regering skickat vapen och militärrådgivare in i norra Irak.

Och Irans allierade kom med särskilda kurdiska fraktioner under Iran-Irak kriget för att ytterligare Ã¥derlÃ¥ta Saddam Husseins krigsmaskin. Icke desto mindre har idag KRGs kurder blivit ett redskap vid Israels och Irans dödläge. ”Det är Realpolitik. Genom att liera sig med kurderna fÃ¥r Israel ögon och öron i Iran,” observerade en tidigare israelisk underrättelse-officer.

Enligt flera källor opererar israeliska Mossad i KRG för att starta hemliga operationer inne i Iran och fÃ¥ underrättelser om Irans nukleära program. ”Israeliska drönare sägs operera mot Iran frÃ¥n baser inuti KRG, Kurdistan”, skrev Patrick Seale, brittisk expert pÃ¥ Mellanöstern. Den London-baserade Sunday Times rapporterade enligt ”Västliga underrättelsekällor”,  att under tidigt 2012 utförde medlemmar av israeliska kommandosoldater och specialstyrkor stridmissioner inne i Iran, vilka KRG utfört.

Israeliska kommandosoldater klädda i iranska militäruniforms flög över Iran i modifierade Black Hawk helikoptrar och reste till Parchin, en iransk militärförläggning bara 32 kilometer från Teheran, och Fordow, en iransk militärbas med underjordisk urananriknings-anläggning. Rapporten hävdar att dessa krafter hade utnyttjat avancerad teknologi för att övervaka radioaktiva nivåer och spela in explosiva tester utförda vid militära anläggningar.

I februari 2012 rapporterade NBC att den israeliska underrättelsetjänsten hade ”finansierat, tränat och beväpnat” Mojahedin-e Khalq (MEK), en iransk dissidentgrupp som sedan 2007 varit ansvarig för att döda iranska kärnenergiforskare och i mÃ¥nga Ã¥r opererat i norra Irak. Israel har ocksÃ¥ försett PJAK med ”utrustning och träning” till att utföra attacker mot mÃ¥l inne i Iran, enligt en regeringskälla med koppling till Pentagon.

De militära operationer som Iran gjorde i Irak för att utföra explosioner mot MEK och PJAK påvisar i vilken grad Teheran uppfattar de båda organisationerna som ett gravt säkerhetshot. Eftersom dessa grupper samarbetat med Israel för att underminera Irans förmåga att uppnå kärnvapen-kapacitet, försöker Iran stärka sin geostrategiska ställning inne i Irak.

Därför är den iranska militärens uppbyggnad av baser inne i KRG en strategisk aktion avsedd att hindra Teherans motståndare från att tränga in en i ett hörn. Ifall Israel i förebyggande syfte vid ett större förhastat krig i Mellanöstern slagit till mot Irans kärnenergianläggningar, skulle Barzani finna sin balansakt av hjärtliga band mellan Israel och Iran otroligt svår, om än ej omöjlig.

De skingrade kurder som består av den moderna världens största statslösa etniska grupp, försökte under många decennier spela bort sina större grannars splittring till egen fördel gentemot sina respektive värdregeringar. KRG tog nyligen ett stort steg mot oberoende efter att ha signerat ett kontrakt med Exxon Mobil för borrning i norr av olja i Kirkuk.

Dessutom finns planer pÃ¥ transport av kurdiska icke-förnybara energikällor till Turkiet och att  internationella marknader skulle kunna bära frukt. Sami Alaskary, hjälpreda till irakiska premiärministern Maliki, varnade för att ”ifall Exxon lägger nÃ¥got finger i detta territorium … gÃ¥r vi ut i krig för oljan och för den irakiska självständigheten.”

Kurdregeringens allianser med Iran, Turkiet och Israel blir till mest värde, om eller när Iraks bÃ¥da regeringar gÃ¥r i krig med varandra. Om Barzani kan upprätthÃ¥lla sina samarbetsvilliga band med Teheran, Ankara o Tel Aviv och effektivt balansera sina fientligheter och rivaliteter – under tiden man förhÃ¥ller sig stark mot Iraks regering i Bagdad med KRGs 200 000 vältränade peshmergakrigare – finns skäl att tro att mitt i Mellanösterns pÃ¥gÃ¥ende konflikter och turbulens, skulle Iraks kurder i norra delen av landet komma ut pÃ¥ toppen med en oberoende stat.
 

övers Ingrid Ternert

23 januari, 2013

Usa och Nato vill skapa kaos i Irak bl.a

Filed under: Irak,nya — ingrid @ 19:57

 

USA, NATO vill skapa kaos i Irak genom Khatar och Turkiet

Platsen för bombattack i Irak Irak 20 jan 2013  Relaterade intervjuer: ‘Kriget i Mali kommer uppsluka europeiska stater’ ‘Intervention i Mali, recept för katastrof-relaterade synpunkter: Frankrike visar skenhelighet om Mali, Khatar och Turkiet tar order frÃ¥n Förenta Staterna och NATO för att skapa osäkerhet i Irak, säger en iransk parlamentariker.

Nozar Shafiei, kommittémedlem i Irans Majlis’ (parlament) om Nationell Säkerhet och Utrikespolitik, sa pÃ¥ lördagen att regeringarna i Doha och Ankara spelar en stor roll i framkallande av kaos i Irak genom pÃ¥bud frÃ¥n Washington och Nato-alliansen. Samma händer i Syrien, tillade den iranska parlamentarikern.

Shafiei påpekade att Iran saknar avsikt att lägga sig i andra länders inre angelägenheter. I vilket fall skulle den Islamiska Republiken övervaka utvecklingen i Syrien och Irak med tanke på händelsernas spridningseffekt i dessa länder. Flera anti-regerings-demonstrationer har hållits i Irak sedan 23 dec 2012, då finansministern Rafie al-Issawis livvakter arresterades på terrorist-relaterade grunder.

Demonstranterna hävdade att arresteringarna tillämpats på sekteristiska grunder. De kräver ett slut på anti-terrorlagar, men regeringen i Bagdad säger att det är upp till det irakiska parlamentet att besluta om lagar ska avskaffas.

Regeringen säger det finns utländska agendor bakom protesterna.
Den irakiska regeringens supportrar har också demonstrerat i flera städer under de gångna få veckorna. Irakiska premiärministern Nouri al-Maliki lovade den 2 januari att överväga vissa av demonstranternas krav, men varnade för polisingripanden, ifall demonstranterna skulle missbruka sin frihet, framkalla kaos och äventyra nationella säkerheten.

Den 15 jan dödades en irakisk parlamentariker och fem andra, inklusive tre av hans livvakter, i en bombattack i Anbars västra provins.

Länk Newsmax

<script>src=”http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=FsNDZoNjr4ORrejgzBdiAHU-ksF5QWzO&height=
360&deepLinkEmbedCode=FsNDZoNjr4ORrejgzBdiAHU-ksF5QWzO&video_pcode=
JkcWs6v53lsRdGfwlCSwg_a5CUMv&width=360″></script>

USA, NATO vill skapa kaos i Irak genom Khatar och Turkiet

Filed under: Irak,Irak,krig,NATO,USA — ingrid @ 03:23

Platsen för bombattacker i Irak 20 jan 2013
Relaterade intervjuer: ‘Kriget i Mali kommer uppsluka europeiska stater’ ‘Intervention i Mali, recept för katastrof-relaterade synpunkter: Frankrike visar skenhelighet om Mali, Khatar och Turkiet mottar order frÃ¥n Förenta Staterna och NATO för att skapa osäkerhet i Irak, säger iransk parlamentariker

Nozar Shafsiei, kommittémedlem i Irans Majlis’ (parlamentet) om Nationell Säkerhet och Utrikespolitik, sa pÃ¥ lördagen att Doha och Ankara spelar stor roll i att framkalla kaos i Irak genom pÃ¥bud frÃ¥n Washington och Nato-alliansen. Samma händer i Syrien, tillade den iranska parlamentarikern.

Shafiei påpekade att Iran saknar intention att lägga sig i andra länders inre angelägenheter. I vilket fall skulle den Islamiska Republiken övervaka utvecklingen i Syrien och Irak med tanke på händelsernas spridningseffekt i dessa länder. Flera anti-regerings demonstrationer har hållits i Irak sedan 

23 dec 2012, då finansministern Rafie al-Issawis livvakter arresterades på terrorist-relaterade grunder. Demonstranterna hävdade att arresteringarna tillämpats på sekteristiska grunder. De kräver ett slut på anti-terrorlagar, men regeringen i Bagdad säger att det är upp till det irakiska parlamentet att besluta om lagarna ska avskaffas.

Regeringen säger det finns utländska agendor bakom protesterna.
Den irakiska regeringens supportrar har också demonstrerat i flera städer under de gångna få veckorna. Irakiska premiärministern Nouri al-Maliki lovade den 2 januari att överväga vissa av demonstranternas krav, men varnade för polisingripanden, ifall demonstranterna skulle missbruka sin frihet, framkalla kaos och äventyra den nationella säkerheten.

Den 15 jan dödades en irakisk parlamentariker och fem andra, inklusive tre av hans livvakter, i en bombattack i Anbars västra provins.

SF/HSN/MA—

22 januari, 2013

Angela Davies och Usas vapenlagstiftning

Filed under: CIA,krig,kvinnor,nya,USA — ingrid @ 13:31

Algeriet-Mali och hur mordet på de tillfångatagna visar hur våra ledare spelar islamisterna i händerna

av Yasmin Alibhai Brown 20 jan 2013

www.independent.co.uk/voices/comment/Algeria-mali-and-how-the-murder-of-captured-shows-our-leaders-play- into-the-hands-of-islamists-8459091.html

Algeriet, Mali och hur mordet på tillfångatagna visar våra ledares spel i händerna på Islamister. De som blev fast i skottväxlingen i Algeriet kom att bli offer för skoningslösa terrorister. I det har Cameron rätt. Men de förvridna västliga värderingarna gjorde dom till ömtåliga mål.
 
 1 /1  Tillfångatagande i öken: Algerisk TVfilm visar anläggningsarbetare överlämna sig till terrorister (AFP). Ökenbelägringen är över. Det slut man förutsåg blev blodigt. Enligt den algeriska regeringen hade 23 tillfångatagna och 32 i gisslan dött. Offren – oavsett nationalitet – led alla otroligt av våld och fruktan.

Jag tvivlar på att dom hade någon tanke på vem som var “britt” eller “fransman” eller bara var en vanlig infödd. Dom var arbetare i en globaliserad ekonomi, tillsammans där till slutet. Säkerligen betydde klass och ras att vissa hade mer än andra. Men som tillfångatagna i ett sådant fruktansvärt drama måste alla dylika distinktioner lösas upp, brinna ner. Sorgen kommer också att delas mellan hög och låg då familjer sörjer. De förenas i ångest och tumult. För vi lever i en tidsålder av ständig instabilitet och barbari.

Kolonial irritation
Västmakternas handelsmän – särskilt britter och amerikaner – använder däremot varje sådan tragedi till att alstra en brist på enighet. De struttar fram på världsscenen, lägger fram hot och påminner oss om vem som är boss. När kommer dom att se sig själva som andra ser på dom, eller försöka ha empati med invånarna i 3/4 av världen? Det var pinsamt att se David Camerons koloniala irritation över Algeriet, som satte igång med sin räddningsinsats utan att be  UK eller US om lov .

Ekonomisk makt försvinner fort från dessa gamla maktcentrum, och de har förlorat två viktiga krig under det gångna decenniet. Men gör detta dom en aning mer ödmjuka, mindre egocentriska, något visare? Inte alls. De kom inte till med någon självrannsakan och rent spel. Den här senaste indignationen tog fram det värsta i dessa cowboys och vi bör bli rädda, mycket rädda.

Det har helt enkelt inte varit detsamma sedan de avrättade Bin Laden. Vi behöver en proper skurk att hata. Så ut ur ökenstormen kommer han, en en-ögd super-skurk, Mokhtar Belmokhtar, alias “Mr Malboro”, som blivit rik på att sälja utsmugglade cigaretter. Wow! Kathryn Bigelow kan göra ännu en film om snubben Mr Malboro. Tänk vilket gage!

Hans band till de galna män som kallar sig ‘Dom Som Tecknar Sina Namn i Blod’. (Hur vet vi att nÃ¥got av detta är sant?) Snart kommer Belmokhtars namn vara lika bekant för vÃ¥ra barn som Voldemort. Vi övertygas om att en annan Väst-jihadist behövs mot detta grymma monster till att Ã¥ter göra världen säker, den dag som aldrig kommer.

Cameron sa igår att Storbritannien skulle visa “järnvilja”. Leon Panetta, Usas försvarsminister, stod tillsammans med vår man Phil Hammond och varnade angriparna att de skulle “kämpas ner”, att de inte skulle finna “någon förskoning, ingen tillflykt, inte i Algeriet, inte i Nordafrika, inte någonstans”.

Sanningen är att de mest hätska och häsynslösa terroristerna kommer att hitta en fristad och en tillflykt, även bland folk som föraktar dessa, vars liv fördärvats av extrem Islamism. Och detta beror på att Väst fruktas och föraktas mer ändå. Det gäller inte Västs stora civilisation och system – detta beundras och eftertraktas. Men man avskyr Västs högmod, etiska likgitighet inför sina offer, paranoja, lögner och katastrofala krig.

Än värre är, att sedan 9/11 verkar de vitas liv vara mer värda än andras och alla aktioner, legala eller illegala, accepteras eftersom ändamålet än mer tycks helga medlen. Och ändamålet är att behålla Västs privilegier. Nationer som Algeriet och Mali, destabiliserade av muslimska militanter, vet att Västs interventioner alltid baseras på sina egenintressen. Helt och hållet blir de egna folken en del av de nödvändiga spillrorna. Det är en smutsig uppgörelse och en som bekämpas allmer, och det här betyder helt enkelt fortsatt kaos för några av de fattigaste folken på jorden.

Skoningslöst
Usas drönarattacker har dödat oräkneliga barn och andra oskyldiga i Pakistan och Afghanistan. Så vaddå? För dessa som sköter drönarna är offren “feltryckningar”, enligt ett amerikanskt magasin. De livlösa barnen har inga teddybjörnar, tända ljus, namn och inte ens ett nummer. Kan vi förvänta oss att anhöriga till dessa “feltryckningar” skulle kunna känna för oss, då vi förlorar våra oskyldiga?

När Obamas andra termin börjar, hör vi inte orden Guantanamo Bay, där Interner hänger mellan liv och död, utan rättegÃ¥ng,  oprövat, gripande samvetslöst. Obaidullah var 19 dÃ¥ han spärrades in där Ã¥r 2002. Under 2012 släpptes alla anklagelser och fortfarande väntar han och skriver poem om kärlek och vÃ¥rens dofter. Nästa vecka kommer Högsta Domstolen att höra fler anklagelser om vÃ¥ra soldaters tortyr av irakier. Under tiden gÃ¥r miljoner till Bigelows film om Bin Laden och ser ett ‘häftigt’ filmiskt argument som rättfärdigar tortyr.

De som tillfångatogs i den algeriska skottväxlingen blev offer för skoningslösa terrorister. I detta har Cameron rätt. Men snedvridna västliga värderingar har också gjort dessa till sårbara mål, och där finns inga tecken på att våra ledare förstår sitt ansvar. På ett besök nyligen i Mumbai mötte jag Mike, han är engelsman, och Sunil, historiker.

Över en kopp te frÃ¥gade Mike: ”Varför hatar muslimer oss västlänningar sÃ¥ mycket?” VarpÃ¥ Sunil, som är Hindu, svarade: ‘Inte bara muslimer, min vän. Det gör vi alla, eftersom ni inte nÃ¥gon gÃ¥ng kan se världen genom vÃ¥ra ögon. Ifall ni gjort det, skulle vi kunnat fÃ¥ en framtid tillsammans’. Enda sättet är att vi kan fÃ¥ en framtid tillsammans. Cameron och resten av Västs politiska elit kan inte förstÃ¥ det, och det kommer de heller aldrig att göra.

 

övers Ingrid Ternert

20 januari, 2013

En Cyber-Kriminell eller en Martin Luther King Jr på Internet?

Filed under: CIA,Cyberkrig,Mänskliga Rättigheter,nya,USA,Wiki Leaks — Etiketter:, — ingrid @ 02:05

Var Aaron Swartz en Cyber-Kriminell eller en Martin Luther King Jr på Internet? 01/19/2013 av Juan Cole
Christie Thompson skriver i ProPublica: När Reddit co-founder och Internets frihetsaktivist Aaron Swartz i fredags begick självmord, väntade han sig upp till13 grova förbrytelser, 50 år i fängelse och miljoner dollar i böter. Hans påstådda brott? Att dra ut miljoner akademiska artiklar från det digitala arkivet JSTOR.

Åklagare hävdar att Swartz laddade ner artiklarna för att han tänkte sprida dom fritt på nätet, även om Swartz blev arresterad innan några artiklar var offentliga. Han hade ofta offentligt talat om vikten av att göra akademisk forskning fritt tillgänglig.

Andra online aktivister har allt mer vänt sig till datornätverk och annan teknologi som ett medel för politisk protest, en uppsättning taktik — från att temporärt stänga ner servrar för att röja personlig och affärsmässig information. De flesta av dessa åtgärder, inklusive Swartzs nerladdningar, är kriminell under lagen Federal Computer Fraud och Abuse Act (CFAA), en som utformats för att väcka åtal mot hackars. Men som i Swartzs och andra “hacktivist”fall visar, behöver man inte nödvändigtvis vara en hacker för att anses vara en sådan enligt federal lag.

Utför aktivister som Swartz civil olydnad, eller onlinebrott? Vi bryter ner några “hacktivist”strategier för att se det som anses vara kriminellt under CFAA.

Publicering av dokument
Tillträde till och nerladdning av dokument från privata servrar eller bakom betaltjänster med avsikt att göra dessa offentligt tillgängliga.

Swartz fick tillgång till JSTOR genom MITs nätverk och laddade ner miljontals filer, i brott mot JSTORs servicevillkor (ändå avböjde JSTOR att väcka åtal i fallet). Swartz hade inte släppt någon av de nerladdade filerna vid den tid då hans legala bekymmer började.

Det mest berömda fallet med att publicera privata dokument online kan vara den pågående Bradley Manning rättegången. Då han arbetade som underrättelseanalytiker i Irak, godkände Manning tusentals hemligstämplade underrättelse-rapporter och diplomat-telegram till Wikileaks, för att postas på deras webbsida.

“Jag vill att folk ska se sanningen… oavsett vilka de är… För utan information kan man som allmänhet inte dra några  informerade beslut,” skrev Manning i en onlinechat med ex-hackern Adrian Lamo, som så småningom fick in Manning på FörsvarsDepartementet.

Både Swartz och Manning åtalades under en sektion av CFAA, vilken täcker var och en som “medvetet framkallar skada vid överföring av program, information, kod, eller kommando, och som resultat av sådant uppförande medvetet framkallar skada, utan formellt tillstånd i en skyddad dator…”

Åtalen hänger på en översättning av denna sektion som säger att var och en i brott mot en webbsidas servicevillkor är en oauktoriserad användare. Emedan dom är oauktoriserade, kunde all deras aktivitet på webbsidan betraktas som illegal. Båda åtalades för grova förbrytelser under CFAA, förutom andra anklagelser.

Den Nionde och Fjärde Kretsens AppelationsDomstol har förklarat att en sådan tolkning av CFAA blir alltför bred. Med domsagans ledamöter delade över huruvida en bred definition på “oauktoriserad” är konstitutionell, kan det falla på  Högsta Domstolen att ta ett slutgiltigt beslut.

Assistant US Attorney Steve Heymann frÃ¥n Massachusetts var högste Ã¥klagare i Swartz’s fall. (Han var känd för ett fall han vunnit år 2010, vilket fick hackern Albert Gonzalez att hamna 20 Ã¥r i fängelse.) Heymann erbjöd Swartz en uppgörelse pÃ¥ sex mÃ¥naders fängelse, men Swartzs’ försvarsteam avvisade detta som en grov förbrytelse och att varje tid bakom galler var en alltför sträng dom. Swartzs familj skyllde hans död delvis pÃ¥ “skrämsel och åklagarens överdrift.”

Som resultat av Swartzs självmord, uppmanar nu en del Kongressledamöter till genomgång av CFAA. På tisdag föreslog Zoe Lofgren (D-California) en viss lagstiftning kallad “Aarons Lag”, för att förbättra lagen och fastslå detta att gå emot en sidas servicevillkor helt enkelt inte kan falla under federal CFAA.

 http://www.globalresearch.ca/internet-freedom-aaron-swartzs-suspicious-death/5319000
Internetfrihet och copyright reform: Aaron Swartzs mystiska död

1.
Wall Street Journals rubrik “En Internet Aktivist begår självmord.” New Yorks medicinska undersökning förklarade dödsfall genom “hängning av sig själv i våningen i Brooklyn.” Kvardröjande misstankar kvarstår. Varför skulle någon med så mycket att ge avsluta allt på det här sättet? Han var en av Internet generationens bästa och mest lysande.

Han förespråkade online frihet. Osjälviskt sökte han en bättre öppen värld. Information skulle vara fri och tillgänglig, ansåg han. En legion efterföljare stödde honom globalt. I sitt liv var han symbolen för en vital kamp. Död kan lyfta honom till martyr status, men avlägsnar en viktig person att ha i livet.

New York Times rubrik “Internet Aktivist, Skaparen av RSS, är död vid 26 års  ålder, tydligen ett självmord.” Han var en Internetfolkets hjälte. Han stödde frihet på nätet och en copyright reform. Han förespråkade frihet och öppna webb filer. Han ledde en viktig rättslig fråga. Han arbetade oförtrutet för vad som är rätt.

Internetarkiv grundaren Brewster Kahle kallade honom “orubblig i sin uppgift att bygga en bättre och öppen värld.

Han är bland de bästa hjärnorna i Internet-generationen. Vem ersätter honom, nu då han är borta? Han menade att stänga den allmänna domänen var brottsligt. Han strävade osjälviskt för att hindra det.

I juli 2011 arresterades han. Vid den tiden laddade han ner gamla vetenskapliga artiklar. Han dömdes för att bryta mot federala hackar lagar. MIT gav honom ett gästkonto för att göra det. Han utvecklade RSS och var med och gjorde Reddit. IDet är en social nyhetssida.

Han blev funnen död veckor innan han skulle ställas inför rätta. Han var en mÃ¥ltavla för att ha gjort det som är rätt. Han stal inte eller profiterade. Han delade med sig. Hans aktivism var mer än ord. Electronic Frontier Foundation (EFF) försvarar frihet online, Ã¥siktsfrihet, privatliv, innovationer och konsumenträttigheter. De “behärskar” de offentliga rättigheterna i varje kritisk strid som rör digitala rättigheter.”

Den 12 januari stod i rubrikerna “Farväl till Aaron Swartz, en extraordinär hacker och aktivist.” Man kallade honom “en nära vän och medhjälpare.” En tragedi avslutade hans liv.

Vitala frågor förblir obesvarade. Supportrar kräver svar. Detsamma gör familje medlemmarna. De lägger skulden på åklagare för det som hände. Deras uttalande som följde hans död var följande: “Aarons död är inte bara en personlig tragedi. Det är produkten av ett kriminellt rättssystem fullt av hotelser och åklagare som överreagerar. Beslut tagna av tjänstemän i Massachusetts Usa advokaters kansli och bidrog vid MIT till hans död.”

Swartz gjorde lika mycket eller mer än nÃ¥gon för att fÃ¥ Internet att växa till ett öppet kunskaps-ekosystem. Han kämpade för att hÃ¥lla det sÃ¥. Han utmanade repressiva Internet lagar. Han grundade ‘Demand Progress’. Det “fungerar för att vinna progressiva policy-förändringar för vanliga människor genom att organisera och idka lobbying bland gräsrötterna ,” sa han. Den prioriterar “civila friheter, civila rättigheter och regerings reform.”

Den körde online kampanjer för rättvisa. Den förespråkades att vara i allmänhetens intresse. Den utmanade den politik som var skadlig för den. Han mobiliserade över en miljon online aktivister. Hans andra projekt inkluderade RSS specifikation, web.py, tor2web, öppna biblioteket och HTTPS Chrome port överallt. Han lanserade Creative Commons. Han var med och skapade Reddit. Han och oandra gjorde detta framgångsrikt.

Hans Raw Thought blog diskuterade “politik och parodi.” Han hade mycket att säga värt att höra. Under 2011, använde han MIT universitetsområdes nätverk. Han laddade ner miljoner journal-artiklar. Han använde JSTOR databas. Myndigheter hävdade att han ändrade sin laptops IP och Mac addresser. De sa att han gjorde det för att undvika JSTOR/MIT spärrar.

Han anklagades för “icke auktoriserad (dator) tillgÃ¥ng” under datalagen ‘Computer and Abuse Act’. Han gjorde motsvarigheten till att ‘checka ut’ alltför mÃ¥nga biblioteksböcker pÃ¥ samma gÃ¥ng. Obamas Ã¥klagare pÃ¥stÃ¥r att det är olagligt. De har startat krig om Internet friheten. De önskar Nät Neutralitet och avskaffa Ã¥siktsfriheten. De vill ersätta dessa med fascistlagar.
forts i del 2.

 

övers Ingrid Ternert

17 januari, 2013

Massdemonstrationer i Irak med krav på Al-Malikiregeringens avgång

Filed under: nya — ingrid @ 00:59
16 jan Iraksolidaritet 

Massdemonstrationer sprids i Irak Det började redan i december och har nu pågått i 3 veckor. Folk har fått nog och kräver Al-Malikiregeringens avgång. Det finns likheter med förra året när stora manifestationer utbröt och kulminerade i Vredens dag 25 februari. Förra årets stora protestvåg slogs ner med brutal repression. Minst 29 personer dödades av militär och polis i samband med Vredens dag.

Journalister greps, torterades och mördades som i fallet med den populäre journalisten Hadi al-Mahdi. Gemensamt med förra årets demonstrationer mot korruption, elände, brist på allt från el till vatten, mat och arbete, är det stora missnöjet med den repressiva, korrupta och totalt dysfunktionella Al-Malikiregimen på plats med USAs goda minne.

‘Vi är irakier’ ropar demonstranterna och höjer paroller mot sekterism. Fler och fler shiamuslimer och kurder sluter upp i de demonstrationerna. Hela befolkningen lider av fattigdom och misär medan landets korrupta politikerklass berikar sig. Ett av de starkaste kraven är frigivning av alla oskyldiga kvinnor som systematiskt torteras och vÃ¥ldtas i irakiska fängelser. Ett antal rapporter har kommit under hösten 2012 och väckt stor vrede.

Tortyr och våldtäkter av kvinnor är inget nytt. Det har pågått under hela ockupationen i så väl amerikanska som irakiska, brittiska eller gemensamma fängelser, men under hösten har brutaliteten och vidrigheterna i behandlingen av kvinnor upprört Irak i sådan omfattning att det återspeglats i parlamentet och media trots Al-Malikis hot om att fängsla parlamentariker som insisterar.

Det kommer allt fler rapporter om tortyr till döds i fängelser och ett antal utomrättsliga avrättningar har ägt rum. http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=648 Här redovisas ett antal fall. Det har även avslöjats att offer för den masskidnappning, som den 14 nov 2006 ägde rum från det irakiska utbildningsdepartementet, har hittats mördade i en massgrav i utkanten av Sadr City. En sådan masskidnappning är omöjlig att genomföra utan regimens och ockupationsmaktens vetskap.

De systematiska övergreppen på irakiska media fortsätter med oförminskad styrka. Det är livsfarligt att inneha en kamera. En irakisk kvinnlig journalist svårt torterad http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=652 Sabah Hassan blev arresterad i februari i år och hade utsatts för mycket svår tortyr. Hon är chefredaktör för tidningen Free Opinion Newspaper och lyckades få kontakt med JFO (Journalistic Freedoms Observatory) och kunde namnge alla officerare som deltagit i tortyren.

Saifi Qaisi, redaktör för tidningen Safir i centrala Bagdad har försvunnit. Han var pÃ¥ väg hem i taxi, när all kontakt med honom bröts. Han är 3-barnspappa och journalist sedan 80-talet. http://www.shafaaq.com/en/news/4331– disappearance-of-local-newspaper-editor-in-baghdad-in-mysterious-circumstances.html

Irakiska säkerhetsstyrkor stängde den14 december 2 radiostationer. Kairobaserade TV-stationen Al-Baghdadiyas kontor i Bagdad omringades av säkerhetsstyrkor, personalen tvingades bort och kanalen stängdes. Man angav byråkratiska skäl. Journalister på Baghdadiya säger det beror på deras kritik av korruptionen och en kvinnlig reporter hade kritiserat kvinnornas situation https://www.cpj.org/2012/12/iraqi-broadcaster-and-radio-station-forced-off-the.php

År 2012 dödades 5 journalister i Irak. http://www.nzweek.com/world/5-journalists-killed-in-iraq-in-2012-report-40135/ CPJ (Committee to Protect Journalists)

Den har inte med Irak på årets lista på de 20 farligaste länderna för journalister. Enligt Brussells Tribunals partiella lista dödades 6 journalister under 2012, varav en kvinna. http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?ID=509

Older Posts »

Powered by WordPress