Fredskoalitionen Göteborg

14 december, 2013

Gaza törstar efter vatten och frihet

Filed under: nya — ingrid @ 22:49

Gazaremsan rusar nu enl FN in i en vattenkris som kommer göra omrÃ¥det obeboeligt inom nÃ¥gra fÃ¥ Ã¥r. Orsaken är att 90-95% av Gazas vattenreserv till följd av Israels blockad och upprepade attacker är förorenad av avlopp, kemikalier och havsvatten. ”Det är en kris” konstaterar Rebhi El Sheikh pÃ¥ den palestinska vattenmyndigheten. ”Det är svÃ¥r brist pÃ¥ vatten i Gaza o allvarlig försämring av vattenkvalitén”.

Endast 5-10% av Gazas vatten är idag tjänligt att dricka. SmÃ¥skalig avsaltning av havsvatten ger acceptabelt vatten som mest till 20% av befolkningen. Men 80% av Gazaborna tvingas köpa sitt dricksvatten pÃ¥ flaska – nÃ¥got som enligt FNs barnfond UNICEF, kan kosta hushÃ¥llen upp till en tredjedel av deras inkomst.

Israels olagliga blockad av Gaza – som inte bara omfattar införsel utan ocksÃ¥ utförsel av varor! – har försatt omrÃ¥det i en permanent kris som skurit av palestinierna i Gaza frÃ¥n deras familjer pÃ¥ Västbanken och omvärlden, berövat människor deras rätt till utbildning och sjukvÃ¥rd och omöjliggör varje försök till, att genom domstolar fÃ¥ dessa brott mot mänskliga rättigheter prövade.

Bristen på mediciner, byggnadsmaterial, bränsle och reservdelar har resulterat i ökad sjuklighet bland svaga grupper som barn och gamla, och nästan ingenting kan repareras och återuppbyggas. Elektricitet saknas en stor del av tiden. Sedan den egyptiska militärregimen börjat förstöra de smuggeltunnlar som hållit Gaza vid liv har dessutom situationen förvärrats ytterligare. Och läget blir alltmer explosivt.

Sveriges regering och EU bär ett tungt ansvar för att blockaden av Gaza fortsätter. I stället för att kraftfullt protestera och sätta in sanktioner mot Israel har man valt att fortsätta utveckla ett allt närmare samarbete med denna regim som – genom ockupation och förtryck av palestinierna – stÃ¥r för allt det man i andra fall säger sig ta avstÃ¥nd ifrÃ¥n.

Frågan är vad man tror skall hända? Hur den nuvarande politiken skall leda till någon lösning av konflikten? Regeringen och för den delen våra oppositionspartier är skyldiga, de av oss som frågar, ett svar! Hur o när tänker man agera, så att blockaden av Gaza stoppas och den israeliska ockupationen upphör?

 

Gunnar Olofsson, Gigagatan 22, 507 43 Borås, tfn. 033-121109, e-mail gunnaroson@gmail.com

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget.

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

Powered by WordPress