Fredskoalitionen Göteborg

29 januari, 2014

Värsta Ã¥ret i Palestina…

Filed under: nya — ingrid @ 14:58

 

 Värsta året i Palestina
År 2013 blev det värsta året någonsin för mänskliga rättigheter i Palestina sedan den israeliska ockupationen inleddes för 46 år sedan. Det konstaterar det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) i en rapport. Den usla situationen beror enligt PCHR på både övergrepp från ockupationsmakten och konflikten inom den palestinska rörelsen.

Medan omvärldens fokus i nuläget verkar ligga i att garantera palestinierna deras mest grundläggande behov – som elektricitet, vatten och basvaror – talar ingen längre, menar PCHR, om palestiniernas rätt till självbestämmande som den formuleras i bland annat artikel 1 i den Internationella Konventionen om Civila och Politiska Rättigheter och den
Internationella Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter. Det internationella samfundet har här i praktiken tystnat.

Under tiden fortsätter Israel att skapa en apartheidstat på Västbanken, konfiskerar privat egendom och vattenresurser, bygger ut bosättningarna, förstör palestinska hem i Jerusalem för att skapa en judisk majoritet, förhindrar palestiniernas rörlighet och dödar och internerar palestinier.Under året har 24 palestinier mördats av israelerna, av dem 4 barn, och 428
palestinier har skadats. Allt utan nämnvärd uppmärksamhet eller protester från omvärlden.

På den palestinska sidan har konflikten mellan ledningarna i Gaza respektive på Västbanken lett till svåra övergrepp med undertryckande av yttrande- och tryckfrihet, organisationsförbud och ständigt fler arresteringar och fängslanden. Ett antal dödsstraff har också verkställts, under det gångna året 3 stycken och sedan Hamasstyret i Gaza implementerades 2007 totalt 17. Tre kvinnor har mördats i hedersrelaterade konflikter.

Israeliska styrkor har, nu på det sjunde året, fortsatt med sin totala avspärrning av Gaza. Situationen för de 1,7 miljoner instängda palestinierna har blivit ytterligare försämrad. Israel fortsätter att hindra patienter som behöver medicinsk hjälp utanför Gaza att lämna området. Troende hindras att besöka helgedomarna i Jerusalem, och palestinier bosatta på Västbanken får inte besöka sina anhöriga i Gaza, och tvärtom. Utländska biståndsorganisationer utsätts för trakasserier när de passerar från Israel in i Gaza.
Israel fortsätter att stoppa inte bara importen till, utan också exporten från, Gaza. Begränsade mängder av blommor, jordgubbar, tomater, kex och kläder har tillåtits passera – totalt 10 lastbilslaster per månad. Före avspärrningen var motsvarande siffra 150 lastbilar – per dag! Den tillåtna importen är idag 30% av den före blockaden.

Knappt hälften av bränslebehovet – gas och fotogen – till hushållen tillhandahålls i nuläget. För byggnadsmateriel är siffrorna för cement och stål 6,8% respektive 1,7% av behovet. Israels angrepp mot Gaza har förstört omkring 70% av ekonomin, och  andelen fattiga uppgår nu till 38,8% av befolkningen, varav 21,1% extremt fattiga.
Israel har på eget bevåg sänkt gränsen för fisket i Gaza från Osloavtalets 20 sjömil ner till 6 sjömil. Under 2013 genomfördes 111 attacker av israeliska militärfartyg mot palestinska båtar, även sådana som fiskat innanför den inre zonen, där flera fiskare skadades och båtar och utrustning förstördes. Minst 4.000 palestinska fiskare kan idag inte
fortsätta i sitt yrke, vilket drabbar mer än 75.000 människor ekonomiskt.

Under 2013 arresterade israelisk militär 2.074 palestinier, de flesta under raider in i olika byar, vid arresteringskampanjer vid checkpoints, samt i sökoperationer för efterlysta. Palestinska fÃ¥ngar utsätts regelmässigt för tortyr, inklusive fysisk misshandel, förvägras sömn, undanhÃ¥lls medicinsk vÃ¥rd och nekas besök av advokater och anhöriga. Under 2013 avled tvÃ¥ fÃ¥ngar av utebliven vÃ¥rd och en av tortyr. Omkring 5.200 palestinier, varav 14 parlamentariker utsedda i demokratiska val, sitter i nuläget i israeliska fängelser – oftast inne i Israel där de inte kan fÃ¥ besök.

 Antalet illegala judiska bosättare på Västbanken överstiger nu 350.000, och ytterligare över 300.000 har bosatt sig i det palestinska östra Jerusalem. Attackerna från bosättare mot palestinierna har blivit systematiska och sker ofta inför ögonen på eller med hjälp av den israeliska armén. Israels domstolar avvisar regelmässigt palestinska klagomål, och i somras
antog det israeliska parlamentet, Knesset, en ny lagtext som undantar Israel från varje ansvar för skador uppkomna under arméns olika attacker.
 Dessutom gör nya höga avgifter och reserestriktioner det i praktiken omöjligt för palestinier att söka nÃ¥gon som helst upprättelse eller kompensation inom det israeliska rättssystemet. PCHR drar slutsatsen att sÃ¥väl Västbanken som Gaza – trots det israeliska Ã¥tertÃ¥get frÃ¥n sistnämnda – fortfarande är under israelisk ockupation. Man uppmanar EU att aktivera artikel 2 i associationsavtalet mellan

Israel och EU som kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” som ett villkor för samarbetet. Personer misstänkta för brott mot internationell lag måste förhöras och straffas, och Israel tvingas att följa internationell humanitär lag.

PCHR menar att omvärldens tystnad uppmuntrar till ännu fler och allvarligare brott. Gränserna till Gaza måste öppnas, muren på Västbanken monteras ner och utbyggnaden av bosättningar stoppas. En försoningsprocess mellan de olika palestinska fraktionerna måste snabbt komma till stånd, och omvärlden acceptera resultatet av en sådan. Frågan är nu om EU och Sverige kommer fortsätta vara ett hinder för en rättvis fred i Palestina, eller om man tänker ta rapporterna om läget på allvar och börja agera. I år stundar flera val. Kan vi hoppas på att frågan kommer upp då?

 

Gunnar Olofsson  

gunnaroson@gmail.com     debattör och medlem i Palestinagrupperna Gigagatan 22, 507 43 Borås, tfn. 033-121109

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget.

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

Powered by WordPress