Fredskoalitionen Göteborg

17 augusti, 2009

Inför landets val sitter kvinnors rättigheter trångt i Afghanistan

Filed under: Afghanistan äktenskapslag Karzai — ingrid @ 01:48

Afghanistan passes ‘barbaric’ law diminishing women’s rights-Guardian 14 aug Sönderhackad afghansk lagstiftning tillÃ¥ter äkta män att förbjuda sina fruar att äta, ifall de inte kan lyda dennes sexuella krav. Afghanska kvinnor fÃ¥r sämre skydd i lag.
Afghanistan har i tysthet infört en lag som tillåter shiamän att förbjuda mat och levebröd till sina kvinnor om de vägrar lyda sina mäns sexuella krav, trots ramaskri utomlands och en tidigare lagtext, som Karzai lovat se över.

Det nya slutliga förslaget till lagtext försäkrar också att far-och farföräldrarna blir vårdnadshavare över barnen och kräver dessutom mannens samtycke för att kvinnan ska få arbeta.

”Det är ocksÃ¥ sÃ¥ att en vÃ¥ldtäktsman för att undvika dom kan fÃ¥ betala ‘blodspengar’ till en flicka som skadats dÃ¥ han vÃ¥ldtog henne,” sa amerikanska Human Rights Watch.

Tidigt i april, förenade sig Barack Obama och Gordon Brown till den internationella kör av fördömanden som kom efter att tidningen Guardian avslöjat den tidigare versionen av lagen om legaliserad våldtäkt inom äktenskapet, enligt FN.

Trots att Karzai verkat backa, säger aktivister att den reviderade versionen av lagen fortfarande innehåller repressiva medel och motsäger den afghanska konstitutionen och de internationella fördrag som landet skrivit under.

Experter på islamsk lag och aktiviteter kring mänskliga rättigheter säger att fastän språket i originallagen blivit ändrat, har mycket av det stoff som bekymrat kvinno-rättsgrupperna ändå kommit med:

”Tanken är att kvinnan skall vara bereddd att efterfölja sin mans rimliga sexuella glädje, och hon hindras utom i extraorinära fall att gÃ¥ ifrÃ¥n huset utan sin makes tillÃ¥telse.”

Lagen var uppbackad av de hårdföra Shia prästerskapet Ayatollah Mohseni, som anses äga inflytande över några av landets Shia, vilka utgör omkring 20% av befolkningen. Karzai har uppmärksamt uppvaktat dylika minoritetsledare inför torsdagens val,vilket tycks bli en hårfin slutlig uppgörelse, enligt en nylig opinionsundersökning..

Human Rights Watch, som har en kopia av den slutliga lagen, uppmanade alla kandidater att kräva en omarbetning av lagen som sägs stÃ¥ i motsättning till den afghanska konstitutionen. Gruppen har sagt att Karzai har ”gjort det otänkbara att sälja ut den afghanska kvinnan för att ge sitt stöd till fundamentalister inför 20 augustivalet.”

Brad Adams, organisationens Asienchef, har sagt- ”De afghanska kvinnornas rättigheter har slitits bort av mäktiga män som utnyttjar kvinnor som redskap i sina manövrar för att uppnÃ¥ makt.”

”Dessa sorters barbariska lagar ansÃ¥gs ha förvisats till det förflutna genom att ha kastat ut talibanerna 2001, Karzai har ändÃ¥ Ã¥tergett dessa officiellt godkännande.”

Den senaste opinionsundersökningen utförd av en amerikansk demokratigrupp frÃ¥n ‘Internationella Republikanska Institutet’ har visat, att fastän Karzai stigit 13 punkter till 44% sedan förra undersökningen i maj, har hans närmaste rival, Abdullah Abdullah, ökat frÃ¥n 7% till 26%.

Om dessa siffror visar sig riktiga, betyder det att det blir ett andra val tidigt i oktober. I det scenariet säger 50% av de röstberättigade att de skulle ha röstat på Karzai och 29% på Abdullah.

Undersökningen gjordes i mitten av juli, så det är inte känt huruvida Abdullah har gjort vidare framsteg gentemot Karzai.

övers
Ingrid Ternert

Powered by WordPress