Fredskoalitionen Göteborg

14 december, 2008

Talibanerna finansierar sitt krig med västliga medel

Filed under: Afghanistan ISAF NATO krig Sverige — ingrid @ 00:03

Talibanerna finansierar sitt krig mot NATO och USA med pengar från väst. De transnationella bolagen betalar dem enorma summor för att erhålla skydd och slippa attacker i samband med sina olje och matlevererar till NATOs trupper. Cirka 25 % av pengarna går då till talibanerna.

Annars anser sig allt fler se en nära förestående afghansk kollaps. Talibanerna kontrollerar Kandahar, förutom de centrala delarna av staden, medan Karzai kontrollerar en mindre yta än vad Iraks ockupationsmakt gör i den Gröna Zonen.

Robert Fisk skriver att det afghanska folkets missnöje mot Karzai är så omfattande att man inom NATO diskuterar att dela landet.

Pashtuområdet i söder skulle då tillfalla talibanerna och resten vara kvar hos krigsherrarna och Karzai. Däremot ser Pakistan att en sådan lösning skulle skapa problem i de pakistanska pashtunområdet. Enligt Fisk är alltid det stora spel som handlar om makten i Asien blodigt..

Ben Farmer 12 Dec 2008 Kabul/Telegraph

Kai Edie, FNs generalsekreterares särskilda representant, sa sig vara bekymrad över följderna för de civila med dessa dödsoffer, olagliga fängslanden och våldsamma genomsökningar. (komm som i Irak med andra ord)

Särskilt de civila offren från flygattackerna har skapat ett stort missnöje i Afghanistan, och president Hamid Karzai har upprepade gånger krävt att byborna inte skulle utsättas för bomber.

Men civila har oupphörligt skjutits till döds då bilar och bussar inte tagit en tillräcklig notis om varningar och befunnits för nära koalitionens konvojer och patruller.

Han sa: ”I slutändan mÃ¥ste afghanerna själva vinna över den egna befolkningens hjärtan och sinnen, för där kan inte vi bidra, men jag tror oss vara mindre välkomna hos den afghanska befolkningen om vi inte kunde ändra pÃ¥ vÃ¥rt eget uppförande.”

Mr Eides kommentar kom efter fredagens dödsskjutning av tre passagerare då en buss hade närmat sig en patrull i Wardak provinsen och då kommit att ignorera dess varningar. Bland befolkningen växer nu ett allt större missnöje mot koalitionens styrkor.

”Betyder detta att afghanerna inte önskar ha nÃ¥gra internationella militära trupper i landet? Nej, fortfarande vill man det, men vi mÃ¥ste kunna ha kvar deras stöd, vilket är nödvändigt om vi vill kunna nÃ¥ framgÃ¥ng”, sa Eide.

Det finns ungefär 65 000 internationella trupper i Afghanistan och general David McKiernan, NATOs överbefälhavare, har begärt mer än 20 000 fler amerikanska trupper som förstärkning, vilka är planerade att anlända under nästa månad.

Afghanistan har idag fått uppleva sina blodigaste år hittills, med ungefär 5 000 dödade i strider alltsedan talibanregimens fall år 2001. Det ser nu ut att bli än värre nästa år, då USA genom truppförstärkning går in i ett tidigare oskyddat område.

En talesman för den NATO-ledda koalitionen sa att trupperna särskilt instruerats om att undvika civila dödsfall och skadade. ”ISAF är i Afghanistan under FN-mandat inbjudna av den afghanska regeringen,” sa han (komm – hur nu det gick till och med denna regering, därom finns en hel del övrigt att erinra dÃ¥ med tanke pÃ¥ USA/NATOs numera väl beprövade metoder)

”Ett civilt dödsfall är ett för mycket och ISAF gör idag vad som är möjligt för att undvika civila offer som kan komma att irritera folket. MotstÃ¥ndet försöker emellertid utnyttja befolkningen och använda dessa som mänskliga sköldar för att pÃ¥ detta vis förorsaka terror och förödelse mot deras hem, infrastruktur och livsuppehälle.”

—-
Det finns bra frågor för oss att ställa i sammanhanget
Hur går ett ja till svenska regeringens proposition om en truppökning ihop med talet om att Sverige skall markera mot USAs krigföring med dess stora civila offer?

Hur kan ett JA till stridsvagnar, förarlösa flygplan och en rekordstor militär satsning gå ihop med talet om att öka den civila satsningen?

Varför gör inte Sverige som man gör i Schweiz med sina två man och nöjer sig med denna symboliska närvaro?

Och så vidare. Till och med Finland, där överheten är en uttalad anhängare av NATO, har valt en mycket försiktigare linje än Sverige.

VAD är det då som gör det så viktigt för det traditionellt fredliga Sverige att så kraftfullt markera sitt stöd till detta orättfärdiga krig? Det är den stora frågan.

Powered by WordPress