Fredskoalitionen Göteborg

9 november, 2010

Moskva uppmanar NATO att ändra taktik i Afghanistan

Filed under: afghanistan krig fred talibaner — ingrid @ 02:48


Rysslands permanente företrädare vid FN Vitalij Tjurkin uppmanar enligt ruvr.ru 5 nov
NATO att ändra taktik i Afghanistan, eftersom den man nu använder är föga effektiv. Han anser att en antiterroristisk verksamhet först och främst innebär likvidering av extremister.

NATO kör bara iväg dessa från vissa områden och låter dom förbli krigsdugliga och fly till andra länder, påpekar Tjurkin. Dessutom uppmanar han Natoalliansens ledning till aktivare kamp mot narkotikahandeln, som är terroristernas viktigaste inkomstkälla. (liksom CIAs, men det pratas det aldrig om)

Den som vill knyta an till denna uppmaning kan med fördel läsa denna översatta artikel på http://fredskoalitionen.se/ ‘Det hopp jag hade är borta, att val kan ge förändring i Afghanistan’ av Malalai Joija i Kabul

Powered by WordPress