Fredskoalitionen Göteborg

2 november, 2010

Åsa Lindeborg om de ständigt nya svenska argumenten för att kriga i Afghanistan

Filed under: Afghanistan krig Sverige — ingrid @ 21:21

Åsa Linderborg om de ständigt nya svenska argumenten för kriget
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringen har ingÃ¥tt en överenskommelse om Afghanistan, men vad den innebär är omöjligt att veta. Sverige ska kanske börja dra tillbaka trupp 2012 – det beror pÃ¥ ”hur det ser ut pÃ¥ marken”.

Denna till intet förpliktigande uppgörelse saknar alla som helst argument för kriget. Plattityderna är desto fler. Som när Carl Bildt i Ekots lördagsintervju- ”vi kan aldrig vinna det här militärt, men vi kan förlora det militärt” Inga frÃ¥gor eller fakta var för stora för att utrikesministern skulle skorra ”God dag, yxskaft” till svar.

DÃ¥ Tomas Ramberg konstaterar att 23 000 afghanska kvinnor varje Ã¥r dör i barnsäng, men en soldat i kostnad motsvarar 25 000 säkra förlossningar, svarar Bildt att landet kan hamna i inbördeskrig. Inför Svenska Afghanistankommitténs egen uppgift, att det gÃ¥r utmärkt att driva flickskolor i omrÃ¥den som kontrolleras av talibaner och andra upprorsmän – dÃ¥ 75 procent av deras verksamhet finns just där – svarar Bildt att Sverige mÃ¥ste fortsätta kriga, för annars svämmar de svenska flyktinganläggningarna över.

Argumenten för kriget är ständigt nya. Först sa man att ”närvaron” – nysvenska för blodbad – skulle stoppa terrorismen. Sen sa man att man skulle införa demokrati. Sen skulle man hjälpa kvinnorna. I vintras pÃ¥stod utrikesministern att det är knarket som ska stoppas. Nu är det alltsÃ¥ de svenska flyktingförläggningarna han ömmar för.

Land efter land drar sig ur denna tragedi – utom Sverige. Vi mÃ¥ste ha en enighet om att svenska män och kvinnor ska riskera sina liv i Afghanistan, sa en begravningsklädd Mona Sahlin pÃ¥ presskonferensen. Som om det vore en förmildrande omständighet att alla utom Vänsterpartiet arrangerar dödsmässan.

10 december, 2008

Afghanistan i repris

Filed under: Afghanistan krig Sverige — ingrid @ 23:48

Afghanistan i repris. Svenska argument märkligt lika Sovjets
av Dan Jönsson DN 10 dec

För ett tag sen satt jag och tittade igenom en del gammalt sovjetiskt propagandamaterial frÃ¥n kriget i Afghanistan pÃ¥ Ã¥ttiotalet. Det var en märklig upplevelse. De sovjetiska trupperna kämpade i Afghanistan pÃ¥ inbjudan av en regering vars sociala utvecklingsprogram stod under ständiga attacker frÃ¥n lejda terrorister och ”banditer”. Tack vare de fredsbevarande insatserna fortgick arbetet ändÃ¥ med skol – och sjukhusbyggen, vilket lett till en dramatisk förbättring av särskilt kvinnornas situation. Flickorna fick äntligen gÃ¥ i skola.

Känns argumenten igen? När Sten Tolgfors och andra svenska regeringsföreträdare motiverar beslutet att utöka de svenska styrkorna i Afghanistan är retoriken rena blåkopian av den sovjetiska åttiotalspropagandan.

De svenska fredsbevarande soldaterna är i Afghanistan pÃ¥ inbjudan av regeringen för att säkra det sociala uppbyggnadsarbetet, som särskilt inneburit en förbättring av kvinnornas situation. Flickorna fÃ¥r äntligen gÃ¥ i skola, och fienden beskrivs som ”terrorister” eller ”kriminella”. Man misstänker att de finansieras utifrÃ¥n.

Jag vet inte, men nÃ¥got i det här fÃ¥r mig att undra var Tolgfors & Co egentligen har fÃ¥tt sin retoriska utbildning. Man slÃ¥s av det imperialistiska nysprÃ¥ket: krig är fred, och frihet – i meningen nationellt självbestämmande – är slaveri (för kvinnorna). PÃ¥ vägen till Afghanistan har nÃ¥got hänt med det officiella sprÃ¥ket. Vad?

Det dystra svaret är att regeringen fått en offentlig lögn på halsen. Insatsen i Afghanistan har sakta glidit i väg längs ett sluttande plan och gjort att Sverige, för första gången på nära två hundra år, är i krig. Det vill regeringen inte veta av, men det är likafullt ett faktum.

De svenska Isafstyrkorna stÃ¥r numera under samma Natobefäl som exempelvis de danska Isafstyrkor vars strider i Helmandprovinsen förra vintern beskrevs som ”de hÃ¥rdaste sedan 1864″. Skillnaden är att svenskarna förlagts till ett betydligt lugnare omrÃ¥de. Men vad händer om, eller när, den situationen förändras?

Då om inte förr lär regeringen få en del att förklara. Nyspråksretoriken är ett sätt att lägga locket på, och blockerar effektivt all vettig diskussion, till exempel om vad det är de svenska trupperna egentligen försvarar i Afghanistan. Visste man inte bättre kunde man nästan tro att det är den debatten som man vill förhindra.

Powered by WordPress