Fredskoalitionen Göteborg

24 mars, 2009

Kina manövrerar försiktigt mot sitt mÃ¥l – förmÃ¥ USA att lämna Afghanistan

Filed under: Afghanistan USA krig fred Nato — ingrid @ 14:52

Afghanistansolidaritets Stefan Lindgren skriver om stormaktsspelet runt Afghanistan

Kina har ett väsentligt intresse av att inte fÃ¥ USAbaserna ‘i ryggen’. Man har ett större intresse av det än Ryssland, som snarare spelar mot Kina med hotet om en möjlig Nato-allians.

Enligt källor i Moskva har Kina kritiserat den uppgörelse som inneburit att Nato fÃ¥r transitera ”ickedödligt” gods genom Ryssland och Uzbekistan. Samtidigt är Kina USA:s största lÃ¥ngivare och i egenskap av det intresserad av att den enda supermakten fÃ¥r en lÃ¥ngsam pyspunka, men inte mer.

SCO:s ordförande, en kazak, pÃ¥pekade nyligen att de forna sovjetrepublikerna är förhindrade att vara fysiskt närvarande i Afghanistan pga den tragiska sovjetockupationen, men tillade att detta inte gäller Kina…

Kina satsar stort på kopparproduktionen i Afghanistan. Som grannland till Afghanistan med sina 20 milj arbetslösa skulle en kinesisk uhjälp kunna anta ett gigantiskt format. Kineserna har i Afrika visat att de är duktiga på uhjälp.

Å andra sidan skulle en sådan kinesisk intervention också kunna bli problematisk. Kina har problem med sina muslimska uighurer i Sinkiang och samma folkslag finns i Afghanistan, däribland ett icke försumbart antal flyktingar från Kina..

USA:s och Rysslands dragkamp om Iran just nu är ocksÃ¥ intressant. BÃ¥da är angelägna om att fÃ¥ Iran representerat pÃ¥ ”sin” Afghanistankonferens i Moskva resp Haag.

Genom att lägga beslag pÃ¥ Ban Ki-Mon har USA:s konferens en ”högre status” men det surras om att denne kanske ocksÃ¥ kommer till Moskva. De länder som är representerade i Moskva har en befolkning pÃ¥ nära 3 miljarder.

I Haag samlas de forna kolonialländerna med 6-700 miljoners befolkning. Ban Ki-mon kan säkert räkna.

Hur som helst är det en spännande tid vi lever i. Se också

China and Russia Welcome Iran, India, Pakistan and Mongolia into Shanghai Cooperation Organization
av M K Bhadrakumar

Powered by WordPress