Fredskoalitionen Göteborg

3 september, 2009

Kabuls USAambassadvakters förlusterser förödande för ‘fredsmissionens’ förtroende

Filed under: Afghanistan USA — ingrid @ 13:00


Denna gÃ¥ng gäller det inte bombningar och de miniflygplan ‘drones’ som tillverkas bl.a i svenska Vidsel med stor internationell testbana för dessa mördande farkoster, utan amerikanska folkets rykte i övrigt som med ambassadvakternas i Kabul förlusterser inte precis har förbättrat synen pÃ¥ ‘The American way of life’ hos den djupt religiösa afghanska befolkningen.

Powered by WordPress