Fredskoalitionen Göteborg

20 september, 2011

Vad avlyssning av israeliska ambassaden ger

Filed under: AIPAC Israel FBI Usa spionage — ingrid @ 04:00

Avlyssning av israeler av Philip Giraldi 17 sept 2011 (tidigare publ) övers Ingrid Ternert
FBI avlyssnade alla telefonlinjer och mobilnummer hos diplomater & underrättelse-officerare som arbetade i Israels ambassad i Washington och FN i New York. Israelerna praktiserade god säkerhet i sin kommunikation, då de talade engelska i telefon men betraktades som extremt slarviga då de talade hebreiska, och inte trodde de kunde bli förstådda.

FBI översatte en tjock dossier om israeliska diplomater och spioner och kunde upprätta kopplingar till ett antal andra intressanta mål. Då man analyserat upptagningar på hebreiska, identifierade Leibowitz såväl vissa dolda bekantskaper mellan USAs regeringstjänstemän och media, som grupper av Israelförespråkare i stil med AIPAC & Washingtons Institut för FrämreÖsternPolitik.

Det FBI avslöjade var en massiv och högt fokuserad kampanj som israelerna kom att referera till som ‘IakttagelseförmÃ¥ga’ men CIA betecknat som en hemlig aktion.

Mycket av aktiviteten ansågs vara illegal eller oförenlig med en roll som utländsk diplomat i Förenta Staterna, vilket hade fått Leibowitz att gå till verket, eftersom hans överordnade hade vägrat fortsätta åtalet.

I tidskriften ”American Conservative” var Shamai Leibowitz en översättare för FBI i hebreiska som i maj 2010 blev arresterad för att ha avslöjat hemlig information som bestod av fem rapporter märkta “hemligt” till en okänd bloggare.

Han erkände —med förklaring att ha försökt avslöja hemlig aktivitet— men ångrade sig och blev då dömd till minimistraffet 20 månaders fängelse.

Nu har han blivit släppt. Det har förekommit avsevärda spekulationer om vad Leibowitz en israeliskfödd man pÃ¥ vänsterkanten med dubbla nationaliteter, i själva verket hade avslöjat. En NewYork tidning pÃ¥stod att informationen gÃ¥tt till en ‘propalestinsk arabisk grupp’.

I själva verket arbetade Leibowitz under högsta täckmantel som översättare i FBIs team för hemligt kontraspionage, vilket opererat från Calverton, Maryland. FBI avlyssnade alla telefonlinjer och mobilnummer som kunde förknippas med diplomater och underrättelsefolk som arbetade utifrån den israeliska ambassaden i Washington och FörentaNationerna i New York.

Israelerna praktiserade god kommunikationssäkerhet då de fanns på linjen och talade engelska i sina telefoner, men de uppfattades som extremt oförsiktiga då de talade hebreiska, för då ansåg de sig inte bli förstådda.

Men FBI hade översatt en tjock dossier om israeliska diplomater och spioner och kunde komma på kopplingar till ett antal andra intressanta mål.

DÃ¥ man analyserade de hebreiska upptagningarna, identifierade Leibowitz ett antal gömda relationer med USAs regeringstjänstemän och media, sÃ¥väl som gruppföreträdare som AIPAC och ‘Washingtons Institut för NäraÖsternStudier’.

Det FBI avslöjat var en massiv och högt fokuserad kampanj,vilken israeler refererade till som “perception management”, men CIA skulle komma att kalla hemlig operation. Mycket av aktiviteten var illegal eller oförenlig med den roll utländska diplomater uppbär i Förenta Staterna, vilket fick Leibowitz att gå till aktion, efter att hans överordnade vägrat fortsätta anklagelsen.

Fokus låg på Iran med israeliska tjänstemäns avsikt att förbereda den amerikanska allmänheten på krig mot mullorna. Man spred desinformation om Irans kärnenergi-program, lanserade internationella sanktioner och försökte få Washingtons stöd till ett ultimatum vad gäller nukleära program som slutlig diplomatisk gest, något Iran skulle ha avfärdat och kunnat leda till krig, med Usa i en ledande roll.

Den israeliska ambassadens aktiviteter bestod i att skriva artiklar och utgåvor som skulle införas i passande media och man betalade journalister för att skriva artiklar för att uttrycka samma sak och i nära samarbete med grupper som WINEP och AIPAC, för att få politiker informerade om denna politik, då med en bifogad lista argument för att starta krig.

Åtminstone en Kongressdelegat från Indiana blev direkt kontaktad av israelisk underrättelsetjänst för att hålla en anti-iransk konferens och dessutom introducera en lagstiftning som kopplar Iran till sanktioner. De telefonsamtal som bandats mellan en israelisk underrättelseofficer och republikanska delegaten Jane Harman i april 2009 var också del i FBIs särskilda kontraterrorism-operation.

Harman gÃ¥r dÃ¥ med pÃ¥ en intervention pÃ¥ uppdrag av AIPACs Ã¥talade spioner Steve Rosen och Keith Weissman i utbyte mot ordförandeskapet i RepresentantHusets UnderrättelseKommitte’. Leibowitzs oro för att JustitieDepartementet inte skulle väcka Ã¥tal mot denna illegala aktivitet visade sig korrekt. Men de israeler eller amerikaner som hade nämnts i FBIs omfattande undersökningspärm blev pÃ¥ nÃ¥got sätt ändÃ¥ straffade.

av Philip Giraldi, fd CIAtjänsteman och verkställande direktör för ‘Council for the National Interest’.

Powered by WordPress