Fredskoalitionen Göteborg

4 september, 2009

EU, Sverige och flygbombningarna över Afghanistan

Filed under: EU Sverige Afghanistan — ingrid @ 16:59

Återigen har USA flygbombat i Afghanistan så att många civila (90)har dödats, trots löften om motsatsen, att vara försiktigare framöver. För USA kom detta inte lägligt, då EU just nu på sitt utrikesministermöte i Stockholm tar upp vad de skulle önska med ländernas engagemang i landet. Då bl.a Tyskland har rönt stort inrikespolitiskt motstånd mot just engagemanget i Afghanistan,

Samtidigt vill USA att EUs länder skall slå sig samman och tala med en röst i sina framtida missioner i landet. I morgon skall EU vidare behandla ländernas engagemang i Afghanistan plus frågan om EUs utvidgning.

De flesta av länderna har ett inrikespolitiskt motstånd mot utvidgade militära insatser i Afghanistan och poängterar istället vikten av civila insatser och en afghansk regering utrustad med social service. EU-kommisionen har ett eget bistånd dit och vill få in 400 fler poliser.

Medan USA vill precis tvärtom-dvs att länderna samfällt skall engagera sig mer i de militära insatserna och strida i samordnade insatser … Därför mÃ¥ste opinionsinsatser till i olika EUländer för att förhindra dylikt EU-kolonialkrig.

För det är just vad detta har varit frÃ¥n början. USA har till pÃ¥ köpet skapat talibanerna pÃ¥ sitt sätt genom det indirekta bidraget till uppväxten av talibanskolor med barn till dödade motstÃ¥ndsmän i deras kamp mot kolonisatörerna. ‘Studenterna’ har sedan utgjort den reella basen för talibanernas kader och utbredning.

Ja gräver vi ordentligt är det skrämmande att se hur den amerikanska hydran sticker upp sitt obehagliga tryne varhelst man finner diverse rörelser och krigiska upprorsgrupper. Till och med de ömmande uighirerna har blivit USAs stödtrupper i beredskap för de skumraskaffärer USA sysslar med. Och Pipeline-istan är hett, mycket hett.

Denna gång var det som sagt en oljetankbil som fastnat på vägen och föranlett USA att på något sätt utan prut beordra flygbombningar.

Ja resten är den vanliga historien om mängder av drabbade civila. Och en allt ilsknare allmän opinion, inte bara i Afghanistan utan också här inom EU.

Powered by WordPress