Fredskoalitionen Göteborg

16 juni, 2008

Nya datalgringen kanske inte så ny..

Filed under: FRA avlyssning terroristlagstiftning — ingrid @ 09:57

Hämningslös massavlyssning
Det är inte bara FRA:s ut-ökade avlyssning som skrämmer. – Helheten är värst, betonar Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet som menar att den demokratiska rättsstaten hÃ¥ller pÃ¥ att luckras upp och efterfrÃ¥gar en sanningskommission. – Det FRA gör ska granskasav av FUN en myndighet underställd regeringen med ett mycket oklart mandat

Den förre Säpochefen Anders Erikssonkritiserar förslaget
Han menar att Sverige och övriga EU har sedan den 11 september 2001 alltför okritiskt följt USA i långtgående antiterroråtgärder. Han är själv mycket negativ till förslaget och anser att det saknas tillräcklig efterhandskontroll. En modell kunde ha varit en gemensam kontrollnämnd för FRA:s signalspaning och polis och åklagares telefonavlyssning och buggning.

Missriktad kamp mot terrorism
Hade den lag som används mot de fyra somalierna i Tensta gällt när kampen mot apartheid pågick skulle ekonomiskt stöd till ANC ha klassats som terrorism. Thomas Bodström och andra som är tysta mot bättre vetande är medskyldiga till denna rättsliga röta, anser Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Den nya datalagringslagen har alltså vållat uppror bland landets invånare SvD

Det infinner sig ändå en gnagande känsla i själen att vi i realiteten inte får veta ett dugg om vad det hela handlar om. Förutom att det nu är öppet för Försvarets Radio Anstalt att lagra all vår elektroniska data.

Antag att de sedan en lång tid tillbaka har kunnat göra detta och även gjort det i viss omfattning i trygg förvissning om att ingen av oss andra fattat ett dugg om hur det hela har gått till?

Nu sägs att man har köpt större superdatorer och lagstiftar i ämnet.

Anta också att USA sedan alltför lång tid tillbaka slurpat upp all världens elektroniska trafik nu i terroristbekämpningens namn?

Ponera också att de selekterar sin elektroniska inhämtning på diverse intressanta sökbegrepp som analyseras och utsorteras i flera led, där de sista två leden består av levande avancerade expertis?

Tänk om det i USA är experter på all världens språk, även svenska, som sitter där och slutkontrollerar och selekterar? Och även gör det definitiva urvalet? Men ändå är rena amerikaner som kan svenska utan att vara förtrogna med vår svenska kulturella kontext?

Ja, skulle då FRA ha tagit över ansvaret för detta område och gjort en deal med USA om att som tack stå för annat i utbyte?

Det finns en väldigt dålig kunskap hos undertecknad om frågan som blir alltmer förbryllande ju mer vi får reda på.

Bara en sak är säker
DET ÄR DE ENSKILDA KONTROLLORGANENS PERSONLIGA INTEGRITET OCH INTENSIVA PARLAMENTARISKA BEVAKNING VI MÅSTE LÄGGA MER FOKUS På ÄN VI TIDIGARE GJORT! OCH DERAS REGELVERK!

Det sägs att en intensiv kvinnlig konspirationsteoretisk chef med stor personlig integritet vore det ideala tillsammans med ett noggrannt utmejslat regelverk ÄVEN från den PARLAMENTARISKA sidan!

NÃ¥got som har aldrig existerat i detta Sveriges avlÃ¥nga ”kratsar mig pÃ¥ ryggen sÃ¥ kratsar jag dig” -land.

Powered by WordPress