Fredskoalitionen Göteborg

17 juni, 2008

Skönt att uppleva ett folk som vaknat

Filed under: FRA riksdagen avlyssning Bagdad — ingrid @ 21:58

Det är faktiskt spännande att få uppleva delar av den show som nu utspelar sig inför våra ögon i Riksdagens debatt om FRAs avlyssning.

Nu har svenska folket vaknat och mailbombar riksdagsledamöterna som yrvaket reser sig igen nerifrån talarstolarna och stundtals bjuder på en ren underhållning.

Äntligen ett uppror mot maktens redskap! är man beredd att utbrista framför TV24 efter att ha sett hur Moder Sveas befolkning förmått rubba hennes beslutsordning.

Stundtals utspelar sig en ren underhållning inför våra ögon. Mehmed Kaplan t,ex från Göteborg för att bara nämna någon. Fortsätt så!

Osökt dyker minnesbilder upp från Irak under den del i början av kriget då läget märkbart förvärrades och Baghdads gator blev alltmer osäkra. Efter att ett hotell exploderat i närheten av det hotell där jag bodde (ensam, för jag fick inte bo kvar i den våning som min iranskaamerikanska väninna och jag hyrde med anledning av vår värdfamiljs rädsla för att mitt utländska utseende skulle dra till sig bombkastare).

Väninnan hade sett till att vi fick tillträde till den välbevakade byggnad där samorganisationen för de utländska bistÃ¥ndsorganisationerna huserade. PÃ¥ ett möte där kom plötsligt ett par storvuxna ljusa män fram till mig och frÃ¥gade pÃ¥ klingande norska om jag var svenska. ”Javisst” svarade jag förbryllat, ”men hur kan ni veta det?” ”Ja, det sÃ¥g vi direkt. Du liknar precis min svägerska som är svensk”.

De frågade oroligt var jag bodde och erbjöd direkt att upplåta ett rum till mig i det välbevakade och rymliga hus som den norska kyrkans biståndsorganisation hyrde i ett lugnt kvarter med sina anställda tekniker, chaufförer och välbeväpnade vakter.

De hade som alla utländska organisationer fått moderna Ericssonmobiler anslutna till det amerikanska militära mobilnätet av USAs militärmakt. Jag använde en sådan då jag gjorde upp om tid för det skop jag erbjöd Aftonbladets Urban Hamid.

Det var en intervju med bild av en liten åttaårig pojke som kavat skötte ett stånd på Dauras marknadsplats några mil därifrån som ensamförsörjare för hela sin familj bestående av mor och tre halvvuxna systrar. Den kontakten hade min polska väninna ordnat som bott där i över tjugo års tid och kände området väl.

Jag gjorde upp med Hamid om mötet via dåliga mottagningsförhållanden från denna Ericssonmobil som USAmilitären skänkt alla stadens biståndsorganisationer. En viss dag skulle Hamid mailas om tiden för avfärd.

Då den dagen kom var det plötsligt för första gången omöjligt att maila i huset. Jag tog fram min bärbara och anslöt till en annan hub och mailkonto, men lika dött där. Det var just den dag Urban kunde komma ifrån och det började bli alltmer oroligt i staden, så det hela fick annulleras.

Nästa dag fungerade allt som vanligt igen. Vad mera var. Då jag mailade hem till Sverige som reseberättelse kunde det allt som oftast hända att det uppstod konstiga avbrott i kommunikationen. Så småningom urskiljdes ett mönster, att detta inträffade vid tillfällen då mailen innehöll känsliga ord som t.ex Saddam

Vid test insÃ¥g jag att det hela fungerade helt OK om dessa ord inte fanns med. SÃ¥ det var bara att döpa om allt känsligt i fortsättningen till mÃ¥lande uttryck som t.ex att Saddam kallades ‘landets ledare’ eller ‘den gamle’ och med det gick det bra. Konstigt nog fungerade omständigheterna med de känsliga orden väl klumpigt. Vilket det givetvis inte skulle hänt i Sverige…

Powered by WordPress