Fredskoalitionen Göteborg

19 mars, 2007

Efter fyra Ã¥r av krig i Irak…

Filed under: irak fred usa sverige — ingrid @ 19:13

Stoppa Sveriges stöd till USA:s krig – Sverige har varit neutralt i 200 Ã¥r. Anledningen till det var att vi ville undvika krig. Det lyckades vi ocksÃ¥ med i 200 Ã¥r. Men nu har neutraliteten förpassats till historien och kvar stÃ¥r ”militär alliansfrihet” utan innehÃ¥ll, säger Ingela MÃ¥rtenssons i sitt tal vid Irakdemonstrationen i Göteborg den 17 mars .

Varje Ã¥r avger regeringen en utrikespolitisk deklaration till riksdagen. 2004 sa utrikesminister Laila Freivalds att den socialdemokratiska regeringen ville engagera sig ”aktivt för ett stärkande av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.” Det gjorde de med besked.

2005 konstaterades att ”Sverige är militärt alliansfritt. Samtidigt är Nato en viktig partner till Sverige när det gäller insatser i krisomrÃ¥den.” Idag är vi sÃ¥ involverade i Nato att ingen skulle märka om vi blev formell medlem.

I februari 2006 sägs ocksÃ¥ att ”För regeringen är det centralt att utveckla den transatlantiska länken och Sveriges samarbete med Förenta Staterna.” Det har vi ocksÃ¥ gjort med besked.

I år sa den nya regeringen i sin deklaration att man ska vara ändå mer aktiv i EU och stärka samarbetet med Nato och USA.

Kampen mot terrorism
Efter 11 september 2001 förklarade den amerikanske presidenten Bush krig mot terrorismen. På olika sätt deltar Sverige i det kriget.

Sverige har inte protesterat mot de grova brott mot mänskliga rättigheter som USA gör sig skyldig till när det gäller Guantanamobasen på Kuba eller mot tortyren i fängelser i Irak.

På amerikanskt uppdrag utvisades två egyptier ur Sverige med hänvisning till att de var terrorister. Sverige har kritiserats hårt av Amnesty och FN för brott mot mänskliga rättigheter.

Nu finns ett nytt fall; Hassan Assad som anklagas för att vara terrorist utan att han får reda varför. Han ska utvisas till Jordanien där han riskerar att bli torterad inte minst eftersom han fått stämpeln terrorist på sig

Sverige säljer vapen som aldrig förr
Sverige har ett väl utvecklat samarbete med USA när det gäller krigsmateriel. I maj 2003 – strax efter Irakkrigets utbrott – undertecknade länderna ett särskilt avtal om fördjupat militärt samarbete. Detta stÃ¥r i strid med en restriktiv vapenexport – vi ska inte sälja vapen till krigförande länder.

Sedan 1999 har vapenexporten till USA mer än fördubblats – trots krigen i Afghanistan och Irak.

För tvÃ¥ veckor sedan publicerade Aftonbladet artikeln ”Svensk granat ska döda i Irak”. Där beskrivs hur stolta ingenjörer och direktörer pÃ¥ vapenföretagen i Sverige är över att kunna leverera vad amerikanarna behöver i krigen i Afghanistan och Irak. Inte minst gäller det en ny granat Excalibur.

Informationschefen pÃ¥ Bofors säger i artikeln att ”Om Nisse bin Ladin, eller vad han kan heta, Usamas brorsa, ligger i en bunker nÃ¥gonstans sätter vi en Excalibur mitt i skorstenen.” Excalibur är ett terroristbekämpningsmedel, som ännu inte använts i Irak men är pÃ¥ väg dit.

För ett par år sedan utvecklade SAAB-Bofors ett pansarskott för strid i bebyggelse som amerikanska specialstyrkorna ville ha. Pansarskotten kan avfyras mot slutna rum. Det skjuter först hål i väggen och sedan kommer en spränggranat som dödar människor inne i rummet.

SAAB-Bofors har också utvecklat en splittergranat för amerikanska armén. Den skjuter ut ett moln av 1 000 småpilar. Den granaten används i gatustrider. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har protesterat, eftersom de anser att den strider mot Genevekonven-tionen om inhumana vapen. Det anser inte den amerikanska kunden och SAAB-Bofors. Alltså fortsätter exporten.

Det finns andra krigsmateriel som exporteras – ibland kallas de inte ens krigsmateriel men är mycket viktiga i kriget. Utan ett svenskt system skulle t ex inte amerikanarna kunna gÃ¥ sÃ¥ nära fiendetrupper som de gjort i Afghanistan och Irak.

”Det är inget som säger att USA:s krig är slut nu. Jänkarna behöver naturligtvis mera”, säger en glad representant för försvarsindustriföreningen!

Krig är bra för vapenindustrin!

En gång i tiden var en stark svensk försvarsindustri en viktig del av vår neutralitet. Nu är neutraliteten skrotad och vi kan vi inte längre tala om svensk försvarsindustri, eftersom den har utländska ägare. Idag gäller kommersiella intressen. Försvarsmakten vill t o m att JAS-plan ska sättas in i Afghanistan för att höja marknadsvärdet på de svårsålda stridsplanen.

Sveriges insatsstyrka i Afghanistan går USA:s ärenden
Sveriges styrka i Afghanistan ska skydda befolkningen. Nu visar det sig i TV4:s program ”Kalla fakta” att svensk trupp tillsammans med bl a amerikanare – men under svenskt befäl – gÃ¥tt in i en by och dödat en klanledare.

Försvaret säger att de försvarade sig men det låter väldigt ihåligt med tanke på att alla som deltog i attacken hade med sig en bild på den som skulle avrättas.

Det senaste programmet redogör för hur den svenska truppen bedriver signalspaning på hela byar för amerikanarnas räkning. Vanliga människors samtal blir kontrollerade. Detta strider mot folkrätten enligt professorn i folkrätt Ove Bring.

Svenskt deltagande i Natos insatsstyrka ”Response Force”
Sverige har varit mycket aktiv i militariseringen av EU som tagit rasande fart de senaste Ã¥ren. MÃ¥let är att EU ska vara en global aktör med fokus pÃ¥ militär konfliktlösning – d v s EU vill bli en militär stormakt i likhet med USA. Samtidigt betonas Nato och den transatlantiska länken.

Tanken är att EU ska kunna gripa in var som helst i världen för att bevaka sina värderingar och intressen, t ex behovet av energi. Och Sverige är berett att skicka ut soldater i rena krigsinsatser världen över.

I dagarna bereds fr̴gan om svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrkor. Men redan i maj kommer svenska marinen att delta med 600 eller 700 man i Natos marina snabbinsatsstyrka utanf̦r Sveriges kust. Sverige ska bidra med bland annat en korvett, en amfibiestyrka, en ub̴t och en minr̦jningsstyrka. Den 10 Р13 maj inleds nato̦vningen med flottbeșk i G̦teborg.

Det senaste förslaget är att svenskt krigsfartyg ska delta i en natoledd anti-terroriststyrka i Medelhavet. Regeringen har redan avsatt pengar i budgeten för detta.

Totalt förändrad säkerhetspolitik
Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har sedan EU-inträdet fullständigt förändrats.
Samtidigt vet de svenska medborgarna allt mindre om landets säkerhetspolitik.

Under många år var neutralitet, fredliga lösningar på konflikter, nedrustning, FN och solidaritet med tredje världen det som karaktäriserade svensk politik. Nu gäller motsatsen.

Positionerna flyttas allt närmare formellt medlemskap i Nato. Sverige är berett att skicka ut soldater i rena krigsinsatser världen över och mer ska det tydligen bli enligt den nya regeringen.

När försvarsministern fÃ¥r frÃ¥gor om alla dessa militära aktiviteter sÃ¥ svarar han att de är till för det svenska folkets säkerhet. Jag tror precis tvärtom – den nya säkerhetspolitiken kan leda till att Sverige – i likhet med USA – tappar internationellt anseende och blir mÃ¥ltavla i kriget mot terrorismen. VÃ¥rt försvar är inte längre till för att försvara Sverige utan att sättas in i krig. Sveriges försvarsminister borde i stället kallas krigsminister!

ÖB sa nyligen pÃ¥ ett seminarium att det svenska folket inte har följt med i den förändrade försvarspolitiken. Folket mÃ¥ste fortbildas. Han talade om att ändra folkets ”mind-set”, d v s sätt att tänka i dessa frÃ¥gor. Jag anser att folket mÃ¥ste försöka ändra beslutsfattarnas och försvarets ”mind-set”. Det är fredsrörelsens stora utmaning!

Powered by WordPress