Fredskoalitionen Göteborg

7 maj, 2009

Konflikten utarmar motstånd

Filed under: Israel Palestina Gaza Hamas Fatah — ingrid @ 13:31

Aftonbladet Kultur 7 maj Samtalen bröt samman. Igen Delegationerna från Fatah och Hamas som träffades i Kairo i förra veckan för att bilda en enhetsregering reste hem igen efter bara två dagars överläggningar.

Det har snart gått två år sedan öppna strider bröt ut mellan de rivaliserande fraktionerna, och trots ihärdiga försök att överbrygga sina motsättningar står de fortfarande långt ifrån varandra.

Det har också gått två år sedan Israel införde sanktioner mot Gaza. På listan över material som svartlistats finns bland annat cement och annat byggmaterial, vilket fått till följd att återuppbyggnaden ännu inte har kommit igång tre månader efter Gazakrigets slut.

Stora områden ser fortfarande ut som en jordbävningszon och de som förlorade sina hem i Israels bombningar har tvingats tillbringa vintern i tält eller i ruinerna av sina förstörda hus.

De hemlösa vet att deras enda hopp om att de ska få en chans att, rent bokstavligen, bygga upp sina liv är en palestinsk enhetsregering. Men inte ens detta har kunnat få de palestinska fraktionerna att enas.

Därmed hÃ¥lls Gazas befolkning inte bara som gisslan av israelerna som utsätter dem för kollektiva bestraffningar i syfte att försvaga Hamas; de har ocksÃ¥ blivit en bricka i den interna palestinska maktkampen…medan en ny högerregering installerats i Israel

Powered by WordPress