Fredskoalitionen Göteborg

14 februari, 2013

USA d̦dade ryssar, som f̦rsvarade sitt hemland Рav Rick Rozoff

  av Rick Rozoff 1 feb 2013

Historien om Polarbjörns Expeditionen som ocksÃ¥ kallas Amerikanska NordRyska ExpeditionsStyrkan berättas av ‘Voice of Russia’ reguljära bidragsgivare Rick Rozoff. Operationen ägde rum mellan Ã¥ren 1918 och 1919 och fick se Ã¥tminstone 5000 Usa trupper skickas iväg in pÃ¥ ryskt territorium för att döda Bolsjeviker i norra Ryssland.

Målen var att säkra vapenförråd uppe i norr, vilka assisterats av tjeckiska styrkor som stridit mot bolsjevikerna och störtat kommunistregeringen. Robles: Vi kommer snart upp till den 95e årsdagen av en händelse som mycket få människor känner till. Kan ni berätta den för oss?

Rozoff: Det kan jag helt säkert. Och det är nÃ¥got som kom till min uppmärksamhet genom en… pÃ¥ ett mycket personligt sätt, vilket jag tänker beskriva om en stund. Men händelsen, eller operationen vi talar om, är nÃ¥got som är känt i ordsprÃ¥k som ‘Polarbjörn Expeditionen’. Den formella beteckningen för detta var Nordryska Expeditionen eller AmerikanskNordryska Expeditionsstyrkan.

Och grupperingen var någonstans i närheten av 5 000 Usa-trupper med start september 1918 och skulle i norra Ryssland fortsätta, åtminstone tills i juli 1919, att på den tiden bekämpa den ryska regeringens väpnade styrkor, något som kom efter Oktoberrevolutionen i Ryssland… det var alltså Lenins Regering.

Men det var amerikanska trupper som skickades ut, i vissa fall efter att vapenstilleståndet undertecknats från Frankrikes skyttegravar, och i vissa fall direkt från staten Michigan, till att strida i Ryssland nära Polcirkeln.

År 1972 var sista gången jag såg min morfar, min mammas far, kort innan han dog. Jag visste att han hade varit i de Pershing-allierades Expeditionsstyrka, som under första Världskriget var med Usas styrkor i Frankrike. Och jag råkade fråga honom då jag på den tiden var en mycket ung man: Vad hände efter att vapenstilleståndet var undertecknat och Frankrikes trupper hade demobiliserats?

Och hans färgstarka karakterisering av detta var, jag citerar honom: “Dom skickade ut oss att kämpa mot bolsjevikerna”. Det är ett citat jag minns, som ni vet var detta för nära 41 år sedan. Och faktum är att jag visste att hans enhet hade fått  träning i vad man vid den tiden kallade Camp Custer, efter George Custer “General Custer”, som senare blev Fort Custer, vilket ligger utanför Battle Creek, Michigan.

Min farfar föddes i Michigan, även om han tillbringade det mesta av sitt liv i den kanadensiska provinsen Ontario. Men när Usa gick med i Första Världskriget år 1917, gick han in i den amerikanska armén och fick sin träning i Camp Custer. Och det är därifrån, från den 85e divisionen som tränats i Camp Custer, vars regemente valts ut till att bekämpa Ryssland under 1918-1919.  Det är Polarbjörns-expeditionen eller -operationen.

Över ett hundra amerikanska trupper dödades i strider, högar av andra dog av sjukdomar och andra krämpor och troligen fanns hundratals sårade. Det finns inget som säger hur många ryska medborgare som blev dödade av de amerikanska trupperna under denna period.

Och för nära fyra Ã¥r sedan nu, gjorde man en dokumentärfilm som visades i staten Michigan, där Camp Custer ligger. Och bland andra människor som besökte visningen och lovordade den sÃ¥-kallade ‘Polarbjörn Expeditionen’, var den höga senatorn frÃ¥n staten Michigan, Carl Levin, som vid tillfället dÃ¥ filmen skulle visas, förklarade, och jag ska läsa upp det som vid tiden stod i en Michigantidning Ã¥r 2009: “Det är en perfekt tid för oss att mötas, en perfekt plats. Ur historien finns läxor att ta lärdom av, här finns läxor”.

Jag är inte säker på vilka läxor senator Levin refererade till, men faktum är, att under de sista fyra åren har Förenta Staterna förnyat sitt anspråk på Arktiska Oceanen, på bekostnad av andra nationer, Kanada i första instans,

men allra mest direkt kan man tro Ryssland. Nu firar Usa sitt första försök i den arktiska regionen, sin första stridsoperation mot Ryssland under  1918 och 1919, som enligt vad jag anser är något värt att notera.

Robles: Så det var mot det ryska territoriet, på rysk mark och detta ingick…

Rozoff: Ja, jag minns vad min farfar sa till mig, och jag måste återigen gå tillbaka ett antal år, då jag råkar minnas honom säga, att han var förlagd till Murmansk. Men det jag läst i ämnet efter detta vittnar om, att det inte är så gräsligt långt från Archangels, och att Usas trupper hade skickats dit.

Den traditionella förståelsen av detta är uppenbarligen att den brittiska Krigsministern, som på den tiden var Winston Churchill, rådde den amerikanska president Woodrow Wilson att gruppera trupperna, förmodligen av ett antal skäl, av vilka gällde att säkra den utrustning som hade lagrats där under kriget, innan den ryska revolutionen fick Ryssland att dra sig ur kriget.

För det andra gällde att bekämpa denna nyligen upprättade ryska regering, Bolshevikregeringen och…

För det tredje var det till stöd för den Tjeckiska Legionen, som var Tjeckoslovakiens till största delen tjeckiska soldater, som  hade tjänat i den ryska armén under det Första Världskriget och sedan blivit en antiregering, ni vet, stridande mot Regeringen efter NovemberRevolutionen 1917.

Så jag tror den tredje faktorn är att stödja den Tjeckiska Legionen, vilket är en mer rimlig förklaring till Usatruppernas involvering och förslag, att inget mindre än att vid tiden konfrontera den ryska regeringen och till slut få den störtad, vilket var de amerikanska soldaternas avsikt med denna gruppering.

Robles: jag förstår. Kan ni berätta några detaljer för oss om operationen, något som folk kanske aldrig har hört talas om?
Rozoff: Med den läsning jag gjorde i ämnet, var det naturligtvis inte hela divisionen som skickades ut. Jag tror det var två, kanske tre regementen från den 85e divisionen som var förlagda.

De anlände till Archangel i första början av september 1918, och vad jag hört, placerades de i första kommandot med andra under brittiskt kommando, händelsevis också brittiska väpnade styrkor i området. Britterna ansågs ha anlänt till Archangelsk en månad tidigarer i august 1918, och tydligen hade de ryska styrkorna redan flyttat sin krigsutrustning eller det material britterna tänkt att lägga beslag på eller säkra.

Och av en händelse ledde till en expedition uppför floden Dvina River, med stridshandlingar mellan inhemska ryska styrkor och amerikanska trupper. Och tidigt som de flesta visat, var det naturligtvis vintertid, det var kanske under oktober eller dylikt, så hade den amerikanska kampanjen helt klart hamnat i dödläge och hade inte lyckats. Deras försök att ansluta sig till de tjeckiska trupper som kämpat mot Moskvas regering, hade misslyckats.

Och det blev förlängt till sommaren 1919, men i slutändan kom man att lämna det. Återigen offren som jag… i själva verket sett i en redogörelse, där man beräknat att 110 amerikanska soldater blivit dödade i strider med ryska styrkor.

Robles: Och detta var egentligen Usatrupper på ryskt territorium som hade dödat ryssar.
Rozoff: Människor försvarar sitt land, ni vet, det är deras territorium.
Robles: Varför placerades de under engelskt kommando?
Rozoff: Jag tror det är på grund av det faktum, att brittiska soldater en månad tidigare skickades ut till samma område, Archangelsk-Murmanskregionen, som förberedelse. För jag tror det var lättare då att få dit dom.

Men vi vet att britterna spelat en roll under interim-perioden mellan februari-revolutionen år 1917 i Ryssland och den i oktober, som är under Kerenskyperiodens provisoriska regering, till att försöka säkra en fortsatt inblandning i den ryska regeringen, hur det än var, hur det än råkat bli i kriget.

Och ifråga om Kerensky-regeringen är jag verkligen säker på, att under press och helt visst ingen liten muta från Frankrike, fortsatte Storbritannien och Förenta Staterna liksom den ryska inblandningen i kriget, vilket kom att kosta flera miljoner ryska liv.

 Rick Rozoff har Stop NATO -webbsidan och maillistan och bidrar regelbundet i Voice of Russia.

övers Ingrid Ternert

 

18 juni, 2012

En global ordning mellan löfte och kaos

 

 Global Times 17 juni 2012
Global order poised between promise and chaos

av Pang Zhongying (hel artikel)
“För de syrier som fortfarande stöder Assad,särskilt medlemmar av den syriska militären: ta och förstå att denna regim inte har någon framtid. Ju längre ni håller på med er våldskampanj, desto mer sårar ni er heder. Men om ni vägrar delta i attacker mot era medbröder, kommer de att  hylla er som hjältar.”

Innan hon avgår från utrikesministerposten kan Clinton mycket väl sätta rekord i att kräva utländska statsöverhuvuden att avgå från makten  –eller emotse de öden som dessa står inför, då hon knäpper med sina fingrar 

– och lägger till Syriens  Bashar Assad till ElfenbebsKustens president Laurent Gbagbo, Libyens ledare Muammar Gaddafi och, praktiskt taget de alla, Vitrysslands’ president Alexander Lukashenko förra året. 

Det finns färre och färre regeringar i världen ovilliga att gå Washingtons ärenden som röstande i Förenta Nationernas Säkerhetsråd och vad Rådet för de Mänskliga Rättigheterna detta år demonstrerar om Syrien.

Faktum är Ryssland, Kina, Iran, Vitryssland, Nordkorea, Zimbabwe, Eritrea, medlemmar av bolivianska Alliansen för de amerikanska folken (ALBA) Bolivia, Kuba, Ekvador, Nicaragua, Venezuela och ibland Sudan är allt som återstår av nationer med en oberoende utrikespolitisk orientering.

Bland den krympande listan har bara Ryssland en hård strategisk – nukleär – paritet med USA. och är som sådan den sant sista barriären mot USAs driv mot global dominans. Syriens kris har förekommit i mer än femton månader och blivit exploaterad av USA och dess – särskilt NATO –allierade för att isolera, förödmjuka och framförallt konfrontera Ryssland och i andra hand Kina.

Då man i varierande grad gått emot Ryssland vad gäller Jugoslavien, Irak och Libyen under senare år, bygga  Washington nu upp en fullständig frontalattack för att få till stånd en flykt. Att för ett ögonblick tro den militära supermakten under senare år lagt ner tid på det forna Jugoslavien, Irak, Afghanistan och Libyen och genomfört olagliga och mordiska drönar missilattacker

i Pakistan, Jemen och Somalia, på varje vis skulle ha motiverats av påstådda humanitära bekymmer i Syrien, skulle antingen bero på ett virrigt önsketänkande eller att ägna sig åt en  fullfjädrad vanföreställning.

Den 9 juni erbjöd den ryske Utrikesministern Lavrov en verklighetstest för en informations antidot till det västliga människorätts-argumentet: “För att rättfärdiga en utländsk intervention, talar de om flyktingar frÃ¥n Syrien. I själva Syrien talar i vilket fall ingen om flyktingar.“Det här liknar det förra Jugoslavien. Tror man detta är flyktingar frÃ¥n Serbien och Slovenien?” (Han kanske avsÃ¥g Kroatien med sin senare referens.)

“Enligt vissa bedömningar finns omkring en miljon flyktingar från Irak och en halv miljon palestinier i Syrien, och jag tror inte folk talar särskilt mycket om det.” Medan i början av månaden för tolvte året i rad statschefer samlas i Peking under Samarbets Organisations Mötet i Shanghai (SCO), betonade den ryske utrikesministern  en effektiv ersättning för Västs förflutna 21 år av våldsam militär aggression, hot, framfusighet och arrogans i sin framfart, då “det inte finns något alternativ till en utvidgning av SCO, och intresset växer stadigt inne och ute i regionen”. 

De sex medlemmarna av SCO är Ryssland, Kina, Kazakhstan, Kirgizistan, Tajikistan och Uzbekistan. På det senaste mötet i Afghanistan blev Indien, Iran, Mongoliet och Pakistan införlivade som observatörs-nationer, Turkiet inlemmade Vitryssland och Sri Lanka som samtalspartner och Turkmenistans president höll tal.

Tillsammans står ovan nämnda stater för gott och väl över hälften av världens befolkning, tre medlemmar av BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och fyra kärnvapenmakter förfogar över kärnan i ett genuint nytt andra århundrades internationella politiska och ekonomiska närmande och struktur.

Såvida en fredlig, samarbetsvillig och multipolär modell utgjord av ovanstående med sin underliggande filosofi snart skulle visa sig, är den ofrånkomliga riktning som världen står inför, det som Rysslands premiärminister Dmitry Medvedev varnat för den 17 maj: “Introduktionen av alla sorters kollektiva sanktioner som passerar varje slag av internationella institutioner förbättrar inte situationen världen över, medan huvudlösa militäroperationer i utländska stater brukar sluta med radikaler vid makten.

“Vid en punkt kan mycket väl sÃ¥dana aktioner, som underminerar statssuveräniteten, sluta i ett fullskaligt regionalt krig och ändÃ¥ – försöker jag inte skrämma nÃ¥gon – för att använda kärnvapen.” Genom att öka sin allt farligare konfrontation med världens andra stora kärnvapenmakt och dÃ¥ hota den med Syrien och utesluta den frÃ¥n Arabvärlden och Medelhavet, medan man omringar den med NATO medlemmar och ett globalt kärnvapen missilsystem, hÃ¥ller Washington pÃ¥ att tvinga världen närmare just ett sÃ¥dant – ultimat mardröms-scenario.

En sårad best är ofta grymmast och ett döende imperium tvekar inte att förstöra den värld det  inte kan dominera
övers Ingrid Ternert

 

 

12 april, 2011

Libyen som parallell till gamla Jugoslavien

Filed under: Jugoslavien,krig,Libyen,nya,olja,USA,vapen — ingrid @ 21:59

6 november, 2010

Bedräglig antikrigsaktivism:”Den humanitära vägen”mot ett fullständigt kärnvapenkrig?

 Michel Chossudovsky Global Research 4 nov 2010 En modern version av teorin om ”Rättvisa Krig” togs in i USAs militärdoktrin ”Kriget mot terrorismen” och ”Förebyggande krig” lÃ¥g till grund för ”Rätten till självförsvar”.  Dessa definierar ”vad som är tillÃ¥tet för att starta krig”.’Jus ad bellum’ utnyttjades till att uppnÃ¥ consensus i de väpnade styrkornas kommando-strukturer. 

De utnyttjas dessutom för att övertyga trupperna om att man kämpar för en ”rättvis sak”.

Mer generellt är denna moderna version av krigsteori en integrerad del av krigspropaganda och media-desinformation, som tillämpas för att uppnå ett allmänt stöd för den egna krigsagendan.

Nu under Obamas tid som Nobelpristagare gör man ‘det rättvisa kriget’ allmänt accepterat och det sÃ¥ kallade Internationella Samfundet ska upprätthÃ¥lla det hela. Det ultimata mÃ¥let vore att hÃ¥lla nere invÃ¥narna till att totalt avpolitisera Amerika och hindra folk frÃ¥n att tänka själva.

Men genom att analysera fakta kunde man sätta sig in i och utmana det USA/NATO ledda krigets legitimitet. Krig blir fred och en angelägen ”humanitär uppgift” och fredliga Ã¥sikter snedvrids. Krigsutbrottet mot Jugoslavien i mars 1999 blev pÃ¥ mÃ¥nga sätt en vattendelare, en brytpunkt i utvecklingen av ett ”Rättvist Krig” utkämpat pÃ¥ ”humanitär grund”.

MÃ¥nga delar av vänstern, bÃ¥de i Nordamerika och i Västeuropa, hade tagit till sig konceptet om ett ”Rättvist Krig”. MÃ¥nga ”progressiva” organisationer upprätthöll vad man ansÃ¥g vara ett ”humanitärt krig” till försvar för Kosovoalbanerna. Kriget beskrevs som ett inbördeskrig snarare än en USA/NATO-ledd bombning och invasion.

Under NATObombningarnas höjdpunkt beskrev flera ”progressiva” författare Kosovos befrielsearmé KLA som en regelrätt nationalistisk befrielsearmé, avsedd till stöd för Kosovoalbanernas civila rättigheter. KLA var en CIAstödd terrorist-organisation med kopplingar till organiserad brottslighet. Den jugoslaviska regeringen blev förklarad ansvarig för en humanitär kris i Kosovo utan nÃ¥gra som helst bevis.

Med professor Richard Falks ord:”Kriget i Kosovo var ett ‘rättvist krig’, för detta fall av ”etnisk rensning” genomfördes av det tidigare serbiska ledarskapet i det forna Jugoslavien, och man ville ge folket i Kosovo chansen till en fredlig och demokratisk framtid.

Det var ett ‘rättvist krig’ trots att det utförts illegalt, utan FNlegitimitet, trots en humanitär strävan, trots att det genomförts pÃ¥ ett sÃ¥dant sätt, att man otillbörligt förorsakat Kosovo och Serbien civila offer. 

Ett flertal progressiva media hade förenat sig pÃ¥ bandvagnen och fördömt ”Milosevic regim” utan bevis, alltmedan man understödde det NATOledda kriget och uttryckt en mild sympati för KLA. Som Stephen Shalom skriver i sin artikel i ZNet:
”Jag är sympatiskt inställd till det argument som säger, att om människor [KLA] vill kämpa för sina rättigheter, om de bara inte ber andra göra det, borde man förse dom med vapen för att de ska lyckas. Ett sÃ¥dant argument verkar övertygande pÃ¥ mig med tanke pÃ¥ Bosnien.”

Human Rights Watch (HRW), känd för att ge sitt stöd till USAs utrikespolitik ”krävde regimförändring i Jugoslavien, antingen genom Ã¥tal mot president Slobodan Milosevic eller ett USA-krig för att uppnÃ¥ samma sak.” HRWs Fred Abrahams har  publicerat följande inlägg i New York Herald Tribune:

Den internationella kommunitetens misslyckande att straffa Milosevic för brott i Kroatien och Bosnien sände iväg ett budskap, att han åter kunde undkomma dylika brott. Det är uppenbart att den man som startat dessa konflikter inte fått förtroende att stoppa dom. Att straffa statschefen genom att starta krig mot hans land?

Ã…r 1999 porträtterades Milosevic av ”progressiva” British Weekly The Observer som ”Belgrads slaktare”. Man la fram samma resonemang i relation till Saddam Hussein under de mÃ¥nader i mars 2003 som ledde fram till bombning och invasion av Irak. Saddam Hussein beskrevs av samma författare i tidningen LondonObserver som ”Bagdads slaktare”:

”Saddams ensamma barndom, blodiga väg till makten och slutliga, dödliga misskalkylering av sina utrikes fiender har Peter Beaumont, utrikesskribent, beskrivit” (Se Peter Beaumont. The death of Saddam Hussein, the Observer 31 dec 2006)

Samtidigt nämns knappt namnen pÃ¥ ”Washingtons, Londons och Bryssels slaktare”, de som startat ett ”Rättvist Krig” mot Jugoslaviens folk, samtidigt som Afghanistans, Palestinas och Iraks befolkning knappast ens nämndes.

Bluffartad antikrigsaktivism: Att hålla fram Iran som ett Kärnvapenhot

Många människor i antikrigsrörelsen fördömer USAs administration, samtidigt som de också fördömer president Ahmadinejads regering för en krigisk hållning gentemot Israel. Resonemanget om rätten att starta krig har utnyttjats som inledning till bombning av Jugoslavien utifrån humanitära skäl och tillämpas numera mot Iran.

President Ahmadinejad pÃ¥stÃ¥s ha velat fÃ¥ Israel att ”sopas bort frÃ¥n kartan” vilket New York Times först rapporterat om i oktober 2005: ”Irans konservativa nya president Mahmoud Ahmadinejad sa i onsdags att Israel mÃ¥ste ”sopas bort frÃ¥n kartan” och att palestinska attacker kommer att förgöra det, rapporterar ISNApress.

Ahmadinejad talade till en församling pÃ¥ omkring 4000 studenter i ett program kallat ”Världen utan Sionism”. Hans ton liknade den under Irans islamska revolutions tidiga dagar 1979. Iran och Israel har sedan dess blivit bittra fiender, och anti-Israeliska slagord förekommer ofta vid demonstrationer.”

Den iranska presidentens uttalande ”bortsopad frÃ¥n kartan” har aldrig blivit sagt. Ryktet var fabricerat. Den 25 oktober 2005 … höll den nyvalde iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad ett tal i ett program med titeln ”Världen utan sionism”…

Innan vi kommer till denna ökända anmärkning, är det viktigt att notera, att ”citatet” i sig var ett citat. Det är de ord som den framlidne Ayatollah Khomeini uttalade, den islamska revolutionens fader. Trots att Khomeini sa detta för att försäkra sin egen inställning till sionismen, tillhör de aktuella orden Khomeini och inte Ahmadinejad.

Därmed har Ahmadinejad i realiteten hedrats av (eller beskyllts för) ett citat som inte ens är i original, utan representerar ett synsett som förekom redan innan han kom till makten. I det verkliga uttalandet har Ahmadinejad  inte ens nämnt Israel vid namn. De exakta orden i farsi var: ”Imam ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad”, där rezhim-e betyder regim. Han refererade inte till själva landet Israel, utan till dess regim.

SÃ¥ vad menade han dÃ¥ exakt med detta att sopa bort Israel frÃ¥n kartan? Svar ingenting. För ordet karta har  aldrig använts. Det stÃ¥r ingenstans i citatet pÃ¥ farsi och över huvud taget inte i talet. Inte heller har  frasen ”sopas bort”, dÃ¥ den aldrig uttalats. ÄndÃ¥ har man fÃ¥tt oss att tro att Irans president hotat med att ‘sopa bort Israel frÃ¥n kartan’, trots att orden karta, sopa bort eller ens namnet Israel nämndes.

Det som sas var ”Imamen sa att denna regim som ockuperar Jerusalem mÃ¥ste försvinna frÃ¥n tidens blad” Se  www.president.ir/farsi/ahmadinejad/speeches/1384/aban-84/840804sahyonizm.htmDet president Ahmadinjad i realiteten sa var ”regimförändring” i Tel Aviv.

Detta ”Wiped of the Map”-uttalande skulle inte bara ha tjänat till att rättfärdiga en förebyggande attack mot Iran utan ocksÃ¥ till att hÃ¥lla nere antikrigsrörelsen. Trots att ett krig mot Iran är farligt överhängande, är det pÃ¥ intet sätt nÃ¥gon prioritet för USAs, Canadas och de europeiska antikrigsrörelserna. I USA finns mycket lite fokus pÃ¥ USAs-Israels hot mot Iran.

Ã… andra sidan finns där en pÃ¥gÃ¥ende kampanj ledd av ‘United Against Nuclear Iran’, som uppmanar president Obama och USAs Kongress att hindra Iran frÃ¥n att utveckla kärnvapen. UANI grundades av Obamas Richard Holbrooke och Gary Samore, vilka pÃ¥stÃ¥r sig vara integrerade med ”mänskliga rättigheters- och humanitära grupper, arbetarrörelsen, politiska föresprÃ¥kare och gräsrotsorganisationer”.

Icke desto mindre har mÃ¥nga i antikrigsrörelsen fortsatt tro att Iran utgör ett hot och att lösningen är ‘regimförändring’. Det ekonomiska stödet till NGOs (som medlemmar av ett större antikrigskollektiv) har genom skattelättnader ocksÃ¥ kommit att bidra till en försvagning av bistÃ¥ndsorganisationer och antikrigsaktivism i relation till Iran.

Iran har också av många inom antikrigsrörelsen betraktats som en möjlig krigshetsare. Dess icke existerande kärnvapen anses utgöra ett hot mot vår globala säkerhet. Ett förebyggande krig där man utnyttjar USAs taktiska kärnvapen mot Iran har legat på Pentagons ritbord sedan mitten av år 2003.

BÃ¥de president Obama och utrikesminister Hillary Clinton har sagt att ”alla valmöjligheter ligger pÃ¥ bordet” inklusive utnyttjandet av kärnvapen mot Iran, utan att inse att dessa kärnvapen kunde leda in mänskligheten i ett globalt kärnvapen-krig, som Fidel Castro beskrivit i sitt senaste tal:

”Idag finns en överhängande krigsrisk genom användning av detta slag av vapen, och jag hyser inte det minsta tvivel om att en attack av Förenta Staterna och Israel mot Iranska Republiken kunde utveckla sig till en global kärnvapenkonflikt.”

Kriget och ekonomin

Krigsekonomin presenteras som jobbskapande. Under den ekonomiska krisens höjdpunkt uppmanar inte bara fackföreningar till jobbskapande i försvarsindustrin utan mjukar ocksÃ¥ upp den egna inställning till krig. Med en skruvad ironi skulle enligt Washington Post ett krig mot Iran kunna ge en ytterligare fördel, genom att lösa den ekonomiska krisen och trigga fram ett ”tillfrisknande”:

”Vad annars kunde pÃ¥verka ekonomin? Svaret är uppenbart, men implikationerna skrämmande. Krig och fred pÃ¥verkar ekonomin. Se tillbaka pÃ¥ FDR och den Stora Depressionen. Vad var det dÃ¥ som till slut kom att lösa den ekonomiska krisen? Svar: Andra Världskriget. Det är här Obama tycks befinna sig.

 Med ett starkt republikanskt stöd i Kongressen för att utmana Irans ambition att bli en kärnvapenmakt, kunde han tillbringa mycket av åren 2011 och 2012 till att orkestrera en kraftmätning med mullorna. Det hjälper honom politiskt sett, eftersom oppositionspartiet ligger på honom.

Och när spänningarna ökar och man accelererar krigsförberedelserna, då förbättras ekonomin. Naturligtvis, detta att föreslå presidenten krig för att bli återvald är inte något att rekommendera. Men nationen kommer att kampanja för Obama, eftersom Iran är världens största hot under detta tidiga århundrade.

Hade han kunnat konfrontera hotet och omslutit Irans kärnenergiambition, ja då hade han gjort världen säkrare. Och hade kanske räknats till en av de mest framgÃ¥ngsrika presidenterna i historien.”

övers Ingrid Ternert

8 juni, 2010

Kosovo: Droger för Europa

Filed under: Afghanistan,ekonomi,Jugoslavien,krig,NATO — ingrid @ 18:12

Voice of Russia 6 juni 2010

För ett par Ã¥r sedan cirkulerade ett skämt pÃ¥ Internet om att ‘heroin-producenter har erkänt distributörens oberoende’. Det handlade alltsÃ¥ om Afghanistan, den första att erkänna Kosovos oberoende frÃ¥n Serbien och som själv gjort sig fri frÃ¥n Jugoslavien.

Kosovo har alltsedan dess varit en transitpunkt för droger från Asien till Europa.

En serbiask militäranalytiker och erkänd expert på situationen där i Kosovo, Milovan Drecun, säger att enligt Europol och Interpol kommer den största mängden av Europas heroin från Afghanistan via Kosovo.

Enligt vissa beräkningar kanaliseras ungefär 65% av allt heroin i världens genom denna före detta serbiska provins Kosovo; medan ungefär 90% av de all världens droger som når Europa skeppas via Kosovo.

Enligt den kanadensiska detektiven Stewart Kellock, opererar den afghanska drogmaffian med Förenta Staternas tysta medgivande. Kellock sa i en intervju att amerikanska diplomater hindrar fängslandet av Kosovos notoriska droghandlare. Samtidigt bekräftade han att Kosovos nuvarande premiärminister Hashim Thaci är den som leder den största albanska maffiaklanen.

Enligt KFORs hemliga rapporter, äger klanen tre illegala laboratorier för tillverkning av heroin. Människor involverade i drogsmuggling i Kosovo uppbär mycket viktiga statliga poster i provinsen, säger den serbiske militäranalytikern Milovan Drecun i en radiointervju med Voice of Russia. Han menar att media skildrar de bindningar som finns mellan  amerikanska militären i Kosovo och lokala droghandlare, men är det verkligen på det sättet?

Officiellt arbetar amerikanarna för att få bort Afghanistans heroinproduktion, men i realiteten utnyttjar man CIA och fortsätter alltså med drogtrafiken för att fylla på sina hemliga kassakistor, inklusive den illegala droghandeln i Kosovo från Afghanistan. Vilken i första hand går via dess Bondsteel-bas. Åtminstone är det vad amerikanska tidningar nyligen har skrivit om, rapporterar Milovan Drecun.

Andra rapporter nämner en USAkoppling med en medlem av terroristorganisationen Kosovos BefrielseArmé och nära vän till Kosovos premiärminister Hashim Thaci, som anses ha smugglat upp till 150 kilo heroin och kokain under en tid. Dessa kriminella har i närheten av Bondsteel basen varit kompis med en kaféägare som hade affärer ihop med de amerikanska officerarna där, tillägger Milovan Drecun.

Allt detta betyder, att med hjälp av sina västliga beskyddare har Kosovo utvecklats till en grogrund för all sorters drogsmugglare och andra kriminella. Eller med Paris-baserade ‘International Academy of Geopolitics’ Alexis Trouds berömda yttrande, “En kriminell zon ledd av den albanska maffian.” 

övers Ingrid Ternert

4 april, 2010

Och Nato bara utvidgar sig

Filed under: Afghanistan,Jugoslavien,krig,NATO,nya,USA — ingrid @ 05:39

Nato har varit ett defensivt block år 1991 med 16 medlemsstater som enligt klichén aldrig fyrat av ett skott.1991 var den Jugoslaviska Federala Republiken en multietnisk och multikonfessionell nation inom Europa med sina sex federala republiker och olika konstitutioner. År 2009 hade Nato utvidgat sig till 28 medlemsstater och åtminstone lika många partnerskapsländer genom Europa och in i Afrika, Kaukasus, Mellanöstern, Asien och Indiska Oceanen. Nato hade idag ett möte i Estland med utrikes-ministrar från 56 nationer.

Föregående månads möte i Bryssel med Natos militärkommitté omfattar 63 nationers chefer för de väpnade styrkorna, dvs nära en tredjedel av världens 192 stater. Under 2008 blev före detta Jugoslavien uppdelat i sex erkända nationer (de fd federala republikerna Bosnien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien)och en semierkänd serbisk provins, Kosovo.

Under slutet av det Kalla kriget med Warzawapaktens upplösning och de sovjetiska socialistrepublikernas union 1991, hade man inom Nato aldrig tidigare varit utanför sina medlemsstaters territorium. År 2004 hade man befäl över åtta operationer på fyra kontinenter, inklusive en övningsmission i Irak och stridande styrkor i Afghanistan. Den första fd jugoslaviska republiken Slovenien kom det året in i Nato tillsammans med sex andra östeuropeiska nationer i blockets dittills största expansion.

De första tre militära operationerna hade emellertid alla ägt rum i det fd Jugoslavien. 1995 startade Nato sin ‘Operation medveten styrka’ gentemot republiken Serbien med 400 flygplan och därefter över 3500 bÃ¥de utgÃ¥ende och stationära trupper i Bosnien.

1999 drog man igÃ¥ng denna obönhörliga 78dagars operation ‘Allierad styrka’ i en luftstyrka mot Jugoslavien. I juni samma Ã¥r satte man in en styrka pÃ¥ 50 000 man i Kosovo. TvÃ¥ Ã¥r senare skickade man trupper för att starta den första av ett flertal operationer i Makedonien efter en armékonflikt i landet. De tre interventionerna fortsatte till den 11 september 2001.

Efter att Nato aktiverat sin paragraf 5 om ett kollektivt militärt stöd, började dess medlemsstater och andra att stationera ut trupper i Afghanistan. Efter Usas och britternas invasion i Irak två år senare hade man soldater förlagda från Bosnien, Kroatien, Makedonien och Slovenien i nationens krigszon för att visa sin lojalitet gentemot Natos medlemsstater. Montenegro hade inte fått något medlemskap 2006, men hade ändå blivit godkänd för leverans av trupp till kriget i Afghanistan.

Kroatien belönades med ett fritt Natomedlemskap 2009 och Makedonien skulle ha följt efter, om det inte vore för den gamla dispyten om namnet med Grekland. År 2008 i december började en fullständig överföring av trupper från bidragande stater alltifrån Irak till Afghanistan, och där finns nu militär personal från fem av sex fd jugoslaviska republiker, Bosnien, Makedonien, Kroatien, Monte Negro och Slovenien bundna till Nato i världens längsta och aktivt dödande krigsskådeplats.

Efter det kalla krigets slut har det fd Jugoslavien blivit ett laboratorium för det globala Nato, ett testfall och en krigsskådeplats, prototypen för splittrade stater och omvandling till oberoende självständiga småstater och västliga militära kolonier.

Natos militärkommando på Balkan ligger i Neapel och uppfördes utomlands år 2004 genom Natos militära operation i Kosovo (KFOR) med högkvarter i Bosnien och Makedonien och ett nytt militärkommando i Serbien, medan idag Kroatien och Serbien är fullvärdiga medlemmar.

Förutom det adriatiska fördrag som Usa införde år 2003, vilket framgångsrikt kom att förbereda Albanien och Kroatien för sitt Natomedlemskap och gör nu detsamma för Makedonien, Bosnien och Montenegro. Där Serbien och Kosovo kommit efter. Det gemensamma Natokommandot i Neapel är störst i rekrytering av trupper från den tidigare jugoslavska republiken till krigsuppdrag utomlands. Särskilt till det i Afghanistan.

Men Neapelkommandot opererar ocksÃ¥ i Natos utbildningsuppdrag – i Irak och Bagdad och är anses vara arkitekten bakom Jugoslaviens delning. Samtidigt meddelade i förra mÃ¥naden Usas speciella sändebud i Afghanistan och Pakistan i den persiska Gulfstaten Qatar, i samband med att han drog paralleller med Bosnien och drÃ¥pslaget mot talibanerna i Afghanistan, att- ‘Usa har lett och vunnit ett liknande krig i Kosovo och Bosnien med stöd av Internationella Samfundet.’Och vi är mycket optimistiska, ocksÃ¥ om Afghanistan’.

Samma mÃ¥nad godkändes en lag i Serbien som tillät omröstning om landets nuvarande status inom Bosnien tvÃ¥ Ã¥r efter att Usa och nästan alla dess Natoallierade gett sitt stöd till ett erkännande av Kosovos delning frÃ¥n Serbien – och Usas utrikesminister Hillary Clinton reagerade dÃ¥ genom att säga att Obamaadministrationen inte ville se nÃ¥gra Ã¥tgärder för en uppdelning av Bosnien och ersättning av den bosniska integriteten’.

Och hon upprepade Washingtons stöd till Eu och Natos integration av länderna pÃ¥ västra Balkan, Serbien inkluderad.- ‘Men jag ser mycket noga pÃ¥ Natos del av det hela, eftersom…vi vill att Bosnien-Herzegovina ska kunna känna sig välkomna’.

PÃ¥ samma sätt lät det pÃ¥ Harvard Kennedy school i Usa, dÃ¥ den ansvarige för EuropafrÃ¥gor, Philip Gordon, i en presentation förklarade att- ‘Vi tror att fred och stabilitet inte bara skall kunna utvidgas till Nord- och Centraleuropa utan ocksÃ¥ till Sydösteuropa ‘med ett särskilt eftertryck pÃ¥ Serbien, Bosnien, Hertzegovina och Turkiet’.

övers Ingrid Ternert

5 november, 2009

De nya imperierna och krigen

soilders SOA

Nedgången för de stora europeiska imperierna kom i samband med det första och andra världskriget

Med den Stora Depressionen i mellanperioden.

Inför möjligheten av en total global kollaps ökar utsikterna för ett stort globalt krig. Historiskt sett karaktäriseras tider med imperiers nedgång och kris i ekonomin av ett ökat internationellt våld och krig,,
 

Idag kan världen vara vittne till ett USAimperium på nedgång, själv en produkt av det andra världskriget.

Som efterkrigstidens imperiehegemon drev Amerika det internationella penningsystemet och verkade som segrare och den globala politiska ekonomins förlikningsman.

För att klara den globala politiska ekonomin, skapade USA världshistoriens enskilt största och mäktigaste militärmakt. En ständig kontroll över den globala ekonomin krävde ständig militär närvaro och aktion.

Nu då både det amerikanska imperiet och den globala politiska ekonomin befinner sig i nedgång och kollaps, har utsikterna dramatiskt ökat för ett våldsamt slut på det amerikanska imperiet .

 Denna essä har delats upp i fyra delar. Den förstas delen täcker USA-NATOs geopolitiska strategi sedan det kalla krigets slut, i början på den nya Världsordning, då man la fram en västimperialistisk strategi, som lett till kriget i Jugoslavien och “Kriget mot Terrorn.”

Del 2 analyserar de “mjuka revolutionernas” natur eller “färgrevolutionerna” i USAs imperialistiska strategi, då man fokuserade på att etablera sin hegemoni över ÖstEuropa och CentralAsien.

Del 3 analyserar den imperialistiska strategins natur vid konstruktionen av den Nya VärldsOrdning, som visar de ökade konflikterna i Afghanistan, Pakistan, Iran, Latinamerika, ÖstEurope och Afrika; och den potential dessa konflikter har till att starta ett nytt världskrig mot Kina och Ryssland.

Att definiera en Ny ImperieStrategi

1991, i samband med kollapsen av Sovjetunionen, började USA-NATOs utrikespolitik återskapa sin roll i världen. Kalla Kriget tjänade som ett medel mot det Sovjetiska hotet. NATO i sig själv bildades för det enda syftet att forma en anti-Sovjetisk allians. Då väl USSR var borta, hade NATO inget skäl till att existera och USA måste därför finna en ny anledning för sin globala imperiestrategi.

 
1992 hade USAs Försvarsdepartement under försvarsminister Dick Cheneys ledarskap, senare vicepresident hos George Bush Jr, skrivit ett dokument med riktlinjer för USAs politik. Det refererade senare till ett dokument som Pentagons Paul Wolfowitz [senare George Bush Jr vice försvarsminister och chef för Världsbanken], skrivit om amerikansk utrikespolitik efter det Kalla Kriget, vanligen kallad “Den nya världsordningen”.

 
Försvarsplansdokumentet 1992 läckte ett nytt avslöjande i ett brett politskt uttalande, att Försvarsdepartmentet hävdar att Amerikas politiska och militära mission efter det Kalla Krigets slut är att försäkra sig om, att ingen stormaktsrival kommer att bildas i Västeuropa, Asien eller i Sovjetunionens tidigare områden och att “detta klassificerade dokument talar om fallet med en i världen dominerande supermakt, vars ställning kan uppnås genom konstruktivt tillvägagångssätt och tillräcklig militärmakt för att avskräcka varje nation eller grupp nationer från att utmana det amerikanska ledarskapet.”

 
Dessutom skissar det nya fördraget fram en värld med en dominerande militärmakt vars ledare ‘måste upprätthålla en avskräckningspotential mot eventuella medtävlare och till och med aspirera på en större regional eller global roll’. Bland de utmaningar som kunde finnas mot det amerikanska ledarskapet tog dokumentet upp “det regionala kriget mot Irak och det mot NordKorea” och identifierade Kina och Ryssland som sina större hot.

Man föreslår vidare att Förenta Staterna också kunde överväga att sträcka sig till de östra och centrala nationerna i Europas säkerhetsordning, på samma sätt som idag till SaudiArabien, Kuwait och andra Arabstater vid Persiska Viken.”

NATO och Jugoslavien

Krigen i Jugoslavien under 1990talet tjänade som en ursäkt för NATOs fortsatta existens i världen och för att utsträcka Amerikas imperieintressen till Östeuropa.
-
 
Världsbanken och IMF satte en gräns för destabiliseringen av Jugoslavien. Efter ett långvarigt jugoslaviskt envälde med Josip Tito som dog 1980, utvecklades en kris. 1982 organiserade amerikanska utrikespolitiska tjänstemän  en del lån från IMF och Världsbanken under det nyupprättade Strukturreformsprogrammet, föratt ta hand om krisen med USAs $20 miljarder i skulder.
 

Resultatet av lÃ¥nen under SAP, “skapade ett ekonomiskt och politiskt elände… Den politiska krisen hotade den politiska stabiliteten… men riskerade ocksÃ¥ att framkalla sjudande etniska spänningar.”

 
1989 blev Slobodan Milosevic president i Serbien, den största och mäktigaste av alla jugoslaviska republiker. Samtidigt reste han 1989 för att möta president George H.W. Bush i USA för att förhandla om ett annat räddningspaket.
1990 började Världsbanken/IMFs program och den jugoslaviska statens återbetalning av sina skulder. Som resultat fick man lägga ner de sociala programmen, devalvera valutan, frysa lönerna och se priserna stiga.

 

Reformerna kastade bränsle på viljan att bryta sig ur Jugoslavien vilket gjorde ekonomin än värre liksom de etniska skillnaderna, vilket också ledde till en delning av republiken, därmed också till Kroatiens och Sloveniens utbrytning 1991.

 

1990 släppte USAs underrättelsetjänst en ‘National Intelligence Estimate’ (NIE), som förutspÃ¥dde att Jugoslavien skulle brytas upp i ett vÃ¥ldsamt inbördeskrig och rapporten skyllde destabiliseringen pÃ¥ den serbiska presidenten Milosevic.
1991 bröt konflikten ut mellan Jugoslavien och Kroatien, då denna också utropat sin självständighet. Eldupphör nåddes1992. Ändå fortsatte kroaterna med mindre militära offensiver till 1995 och deltog i Bosnienkriget. Och samma år genomförde Kroatien Operation Storm för att återta Krajinaregionen.

En kroatisk general ställdes nyligen inför domstol i Haag för krigsbrott under striderna, vilket varit nyckeln till att driva ut serberna ur Kroatien och “cementera Kroatiens oberoende.” USA stödde operationen och CIA erbjöd aktivt underrättelser till de kroatiska styrkorna, vilket ledde till fördrivning av mellan 150 000 och 200 000 serber, företrädesvis genom mord, plundring, bränning av byar och etnisk rensning. Den kroatiska armén tränad av USAs rådgivare och denna general inför rätta hade dessutom personligt stöd från CIA.

 
Clintonadministrationen gav “grönt ljus” till Iran att beväpna Bosniska muslimer och “frÃ¥n 1992 till januari 1996 fanns det ett flöde av iranska vapen och rÃ¥dgivare i Bosnien.” Dessutom “hjälpte Iran och andra muslimska stater till, för att fÃ¥ in mujihadeenkrigare i Bosnien till att strida med muslimer mot serber, ‘heliga krigare’ frÃ¥n Afghanistan, Tjetjenien, Yemen och Algeriet, nÃ¥gra med suspekta förbindelser med Osama bin Ladens träningsläger i Afghanistan.”

 
Det var en ‘Västlig intervention’ pÃ¥ Balkan som kom att förstärka och upprätthÃ¥lla spänningarna. Genom att under 1990/1991erkänna dessa anklagelser frÃ¥n seperatistrepubliker och grupper, underminerade västliga eliter – amerikanar, britter, fransmän och tyskar – Jugoslaviens regeringsstrukturer. De kom att öka osäkerheten, inflammera konflikterna och förvärra de etniska spänningarna.

Och genom att erbjuda logistisk hjälp till olika sidor under kriget, upprätthöll denna intervention från Väst konflikten under mitten av 1990talet. Clintons val av bosniska muslimer, som anledning för att bli champion på den internationella scenen, och hans administrations krav på att FNs vapenembargo skulle lyftas så att muslimer och kroater kunde beväpna sig mot serberna, bör ses i detta ljus.”

 
Under kriget i Bosnien fanns det en stor “hemlig kanal för vapensmuggling genom Kroatien. Den arrangerades av USAs, Turkiets och Irans hemliga organisationer, tillsammans med en skara radikala islamistiska grupper, inklusive afghanska mujahedin och den pro-iranska Hizbullah.”

 

Dessutom var “ukrainska, grekiska och israeliska underrättelsetjänster i färd att beväpna bosnienserbiska underrättelsetjänster.” Tysklands underrättelsetjänst BND körde också skeppslaster till bosniska muslimer och till Kroatien för att kämpa mot serberna.

USA hade influerat kriget i regionen på ett flertal sätt. Som Observer rapporterade 1995, kom en större del av deras inblandning genom “Military Professional Resources Inc (MPRI), ett Virginia-baserat amerikanskt privat företagav med fd generaler och underrättelseofficerare. Den amerikanska ambassaden i Zagreb bekräftade att MPRI tränade kroater på licens från USAs regering.” Dessutom var holländarna “övertygade om att USAs specialstyrkor var involverade i att träna den bosniska armén och den Bosnien-kroatiska armén (HVO).”

Så långt tillbaka som 1988, mötte den kroatiska ledaren den tyska kanslern Helmut Kohl för att skapa “en gemensam politik för att dela Jugoslavien” och inlemma Slovenien och Kroatien i den “Tyska ekonomiska zonen.” Så USAs arméofficerare har varit placerade i Kroatien, Bosnien, Albanien och Makedonien som “rådgivare” och fick USAs Specialstyrkor till hjälp. Under nio månaders eld-upphör i kriget i Bosnien-Herzegovina, möttes sex USA generaler med bosniska arméledare för att planera den bosniska offensiv, som sedan kom att bryta mot eld-upphör.

 
Under 1996 tog den albanska maffian tillsammans med Kosovos befrielsearmé (KLA), en mycket militant gerillaorganisation, kontroll över de enorma smugglingvägarna för heroin på Balkan. KLA hade förbindelser med fd afghanska mujaheddinkrigare i Afghanistan, inklusive Osama bin Laden.
 

Under 1997 började KLA att kriga mot serbiska styrkor och 1998 tog USAs Statsdepartment bort KLA från listan över terroristorganisationer. Före och efter 1998 tog KLA emot vapen, träning och support från USA och NATO, och Clintons utrikesminister Madeline Albright, hade en nära politisk relation med KLAledaren Hashim Thaci.

 
Både CIA och tysk underrättelsetjänst, BND, stödde KLAterrorister i Jugoslavien före och efter 1999 års NATObombning av Jugoslavien. BND hade KLA kontakter sedan tidigt 1990tal, samma period somKLA etablerade sina al-Qaidakontakter. KLA medlemmar tränades av Osama bin Laden vid träningsläger i Afghanistan. Även FN framhöll att mycket av det våld som inträffade kom från KLA medlemmar, “särskilt de som är allierade med Hashim Thaci.”
 

NATO bombningen av Kosovo i mars 1999 rättfärdigades under förevändning av att sätta stopp för det serbiska förtrycket mot kosovoalbaner, vilket betecknades som folkmord. Clintonadministrationen uttalade att åtminstone 100 000 Kosovoalbaner saknades och “kan ha dödats” av seberna. Bill Clinton jämförde själv händelserna i Kosovo med förintelsen. USAs Statsdepartement gick ut med att upp emot 500 000 albanier befarades döda.

Så småningom reducerades den officiella siffran till 10 000, men efter tröttande undersökningar avslöjades det att mindre än 2 500 döda albaner kunde hänföras till serberna. Under NATOs bombkampanj dödades mellan 400 och 1500 serbiska civila, och NATO begick krigsbrott, inklusive bombningen av en serbiskTVstation och ett sjukhus.

 
Ã…r 2000 höll USAs Statsdepartement i samarbete med  ‘American Enterprise Institute’, AEI, en konferens om Euro-Atlantisk integration i Slovakien. Bland deltagarna fanns mÃ¥nga statsöverhuvuden, utrikesdepartements-anställda och ambassadörer frÃ¥n olika europeiska stater sÃ¥väl som FN- NATO anställda.

Ett brev mellan tyska politiker som varit med på mötet och den tyska kanslern avslöjade då NATOs förklaring av Kosovos oberoende och att kriget i Jugoslavien var till för att utvidga NATO. Serbien skulle uteslutas permanent från den europeiska utvecklingen för att rättfärdiga en amerikansk militär närvaro i regionen och expansionen hade till slut designats för att hålla Ryssland utanför.

 
Av stor betydelse var att, “kriget skapade en anledning, raison d’être, för en fortsatt NATOexistens i en efter Kallakriget-värld, dÃ¥ man desperat försökte rättfärdiga sin fortsatta närvaro  och vilja till expansion.” Dessutom har “ryssarna förutsatt att NATO skulle upplösas vid det Kalla Krigets slut. NATO har istället inte bara utvidgats, det gick i krig för en intern dispyt i ett slaviskt östeuropeiskt land.”

 

Det ansågs vara ett stort hot. Därmed kan “mycket av de spända relationer som funnits mellan USA och Ryssland över gångna decennium spåras till 1999 års krig i Jugoslavien.”
 

Kriget mot terrorn och ‘Projektet för ett nytt amerikanskt Ã¥rhundrade’, the New American Century (PNAC)

 
DÃ¥ Bill Clinton blev president, byggde de ny-konservativa hökarna frÃ¥n Bushadministrationen upp en tankesmedja som man kallade ‘Projektet för ett nytt amerikanskt Ã¥rhundrade’, eller PNAC. Ã…r 2000 publicerades en rapport kallad, ‘Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces, and Resources for a New Century’.

 

Den byggde på sk försvarspolitiska dokument och slog fast att “Förenta Staterna måste få fram tillräckligt med stridskrafter som samtidigt snabbt kan sättas in och vinna multipla storskaliga krig, och att “Pentagon behöver börja  kalkylera den styrka som är nödvändig för att självständigt skydda USAs intressen i Europa, Östasien och Gulfen.”

 
Intressant nog framhöll man i dokumentet att, “Förenta Staterna har i decennier försökt spela en mer permanent roll i den Persiska Vikens regionala säkerhet. Emedan den olösta konflikten med Irak erbjuder ett omedelbart rättfärdigat behov av en verklig truppnärvaro i regionen övergående i frågan om Saddam Husseins regimförändring.
—-

forts följer

 

 

övers

Ingrid Ternert

Powered by WordPress