Fredskoalitionen Göteborg

19 februari, 2010

ApropÃ¥ de svenskes ‘fredsinsatser’

Filed under: krig Afghanistan ISAF — ingrid @ 18:51

Man hör ofta att ISAF är en FN-insats, men det första som slår en när man jämför ISAF med FN:straditionella ”Blå baskrar”-operationer är hur olika de ändå är..

Offensiven mot talibaner i Mariahprovinsen håller på som värst och staden har evakuerats,

Men vilka utomstående soldater är egentligen inblandade? NATO? ISAF?Regeringssoldater? ISAF t.ex leds av FN, de är organiserade av FN och finansieras av FN. Och soldaterna bär FN-emblem. Medan ISAF leds av NATO, är organiserad av NATO och finansieras via NATO. Och soldaterna bär NATO-emblem.

Och ännu mer dramatisk är skillnaden när det gäller själva uppdraget. En ”Blå baskrar”-operation förutsätter att de två stridande parterna är överens om att FN skall vara på plats och hålla isär sidorna.

Alltså FN är varken för eller mot någon av de båda parterna När det gäller ISAF är det raka motsatsen. Man är i högsta grad part i målet. När USA hösten 2001 hade bombat bort den sittande regeringen från Kabul, så var kriget inte slut med det. Det bara ändrade form.

Den störtade talibanregeringen organiserade om sig för ett gerillakrig mot den nyinstallerade regeringen. Och ISAF skapades för att skydda denna nya regering och för att hjälpa den i detta fortsättningskrig. Och de fem stora i FNs säkerhetsråd gav ISAF en ettårig auktorisation för kriget.

Och så har det rullat på i tio år nu. Den ena ettåriga auktorisationen har följt på den andra. Men om någon av de fem stora, t.ex Ryssland som inte har några ISAFsoldater, eller Kina som inte heller har det – vid nästa nya auktorisations– tillfälle lägger in sitt veto, och det förekommer, då är det en ren NATO-operation.

Alltså i ena fallet är ”De blå baskrarna” en fredsinsats, medan i fallet ISAF är en krigsinsats. Men eftersom de båda i en mening åtminstone är FN-insatser, så ligger det nära till hands att tro att båda också är fredsinsatser. ”De blå baskrarna” känner ju alla till.

Men se då borde man väl ändå veta bättre i regeringen? Jo, det är så klart. Fast om det å andra sidan funnits en möjlighet att sälja en krigsinsats som vore det en fredsinsats, då vore man väl korkad om man inte gjorde det. Eller hur?

Frågar en undrande ute i landet

Powered by WordPress