Fredskoalitionen Göteborg

16 oktober, 2010

Soldater hinder för fredsmäklande

Filed under: krig fred Afghanistan — ingrid @ 01:30


Varför åker inte journalisterna till Mazar-e Sharif? undrar krigsreportern Johanne Hildebrandt på Brännpunkt 10/10. Säkert
vore det bra om fler svenska journalister vågade sig till Afghanistan.

Men Johanne Hildebrandt berör inte de tiotusentals civila afghaner som sedan den 7 oktober 2001 mist sina liv som följd av USA/Natos ännu pågående anfall.

Samma USA/Nato- militär som styr över de svenska trupperna.

USA-armén mördar ledande talibaner i nattliga räder. Och precisionsbombar. Dessa aktiviteter är inte alltid särskilt precisa. Wikileaks bevisade i 20 000 fall hur afghaner, av vilka många civila, blivit dödade av USA/Nato-militären. I våra medier illustrerade man artiklarna med bilder på USA-soldater som bjöd afghaner på cigaretter.

Mest kom axelryckningar: ”Det är väl inget nytt att civila dör i krig”. Och om dessa 20 000 afghaner istället hade varit fransmän? Bakgrundsmaterialet finns. Bilderna finns. Men isvenska massmedier visar man det inte.

Vid Sovjetockupationen var protestkören med rätta unison: Sovjet måste ut och afghanerna lösa sina egna problem själva.Olof Palme sa i ett tal den 12 januari 1980 om Sovjets invasion i Afghanistan:

”Det är en brutal aggression, ett flagrant brott mot varje nations rätt till självbestämmande, ett brott mot folkrätten. Det går aldrig att rättfärdiga ett militärt ingripande i en annan nations inre angelägenheter.”

Lagligheten i USA/Natos – och vår – militära närvaro i Afghanistan blir däremot inte ifrågasatt en sekund av Hildebrandt eller många av de andra svenska journalisterna.

Hon hävdar också att närvaron av svensk trupps krävs för att skydda biståndet. Detta avvisade Torbjörn Pettersson, tidigare generalsekreterare i biståndsorganisationen SvenskaAfghanistankommittén: ”Vi har inget skydd av militären och har aldrig haft det. Om de håller sig borta från oss skulle vi bättre kunna göra vårt jobb.”

Dokumentären Armadillo om danska soldater i Afghanistanhar där väckt debatten. Vilka följder får det för oss alla att Sverige, liksom Danmark, blir allt mer indraget i detblodiga markkrig som pågår i Afghanistan? Den svenska truppnärvaron hindrar oss helt klart från att göra det som Sverige tidigare var känt för att vara bra på – mäkla fred.

Henrik Persson

Powered by WordPress