Fredskoalitionen Göteborg

22 augusti, 2011

Också Chavez i Venezuela känner igen sig, men Libyens Khadaffi störtas

Filed under: Libyen Iran Irak gerilla krig stormakter — ingrid @ 11:04

‘Tyrannen mÃ¥ste ge upp’, förklarar Obama. Vem han nu menar med det allvarliga hotet? Jo Khadaffi som nu väntas falla, samtidigt med att priset pÃ¥ oljan sjunker efter att upproret sägs ha slagits ner.

I det här fallet är det mot Khadaffi olika fientliga klanledare som president Obama riktar sig till.

‘Ni behöver inte vara oroliga. Vi kommer att hjälpa er med demokratin’, vilket precis är vad som nu äger rum.

Även Venezuelas Chavez, den man som i massmedia också går under epitetet diktator, säger att Libyens dito i ett land lika rikt på klaner som olja, också är hotat av stormakter som vill åt denna åtråvärda inkomstkälla.

Det är alltså förståeligt att de båda intressegrupperna tar varandra i hand. Medan omvärlden visar en total oförståelse för läget i deras hemländer. Eller utnyttjar grymt just detta.

Länder där alltid nÃ¥gon av klanerna vill tävla om att sticka upp och gripa makten pÃ¥ de andras bekostnad. Och vad som t.ex gäller det oljerika Irak, alltid med ‘hjälp’ av nÃ¥gon utomstÃ¥ende stormakt.

I Mellanöstern finns alltså många exempel. Där är alltid svårt att bilda en regering så att samtliga av landets klaner känner sig fullt ut representerade. Och de största och starkaste köps nästan alltid upp av imperialismen i form av the US. Såvida de äger rikligt med olja och/eller ligger strategiskt placerade vill säga.

Afghanistan och Iran är naturligtvis inte heller några undantag. Men där har dessutom antingen respektive klaner och/eller landets allsmäktiga religiösa ledare ett Gudomligt Inflytande på skeendet. Såvida de inte är höggradigt mutade vill säga.

FN och EU anser sig behöva hjälpa dom som nu tagit makten i Libyen, vilket är precis det man brukar säga i Sverige och EU, beredda som man är att vara Libyen behjälplig Ã¥ratal framöver, dÃ¥ även att bygga ‘demokrati, säkerhet och ge humanitär hjälp’.

Också NATO planerar landets framtid efter Khadaffi.

Frankrike hyllar rebeller och andra som har störtat Khadaffi. Och som sagt, just nu tycks bara Chavez vara en äkta vän till Khadaffi.

Fredrik Reinfelt i Sverige är uppenbarligen rätt medveten om läget, och den svenska insatsen innebär ocksÃ¥ tvÃ¥ flygningar per dag med bildtagningar (som stöd till rebellerna) och hela det ‘humanitära svenska mÃ¥let’ med flygfotograferingen är att dokumentera läget pÃ¥ marken och bevaka det rÃ¥dande embargot mot landet.

Nato ser till att ‘rebellerna’ rycker fram, denna sk motstÃ¥ndsrörelse som är ytterst brokig, där även Al Qaida finns representerad.

En vanlig demokratisk samhällsstruktur lik den vi praktiserar här i Väst har i sanning tidigare inte funnits, så nu kommer vi med USA i spetsen att ordna den saken

Naturligtvis med hjälp av USAs oljeindustri.

Men striderna fortsätter mot Khadaffis högkvarter. Svårt är det också att få ihop denna brokiga skara till opposition, vilket naturligtvis får Sverige att storslaget erbjuda sig vara lärare. Ack ja.

Ingrid Ternert

Powered by WordPress