Fredskoalitionen Göteborg

31 augusti, 2011

Libyen kan nu börja få del av de egna pengarna

Filed under: Libyen krig sanktioner — ingrid @ 05:44

31 aug 2011 TT

Storbritannien får frigöra motsvarande 1,6 miljarder dollar av frysta libyska pengar för att betala humanitärt bistånd till Libyen, beslutade FNs säkerhetsråd på tisdagen.

Detta sedan Kina, som hittills bromsat, gett med sig.

Pengarna är 1,86 miljarder dinarer i libyska sedlar som finns i brittiska bankfack.

Men Frankrike och Tyskland får inte släppa de 8,6 miljarder dollar som tillhör Libyen, trots man vädjat om att få använda pengarna till hjälp, uppger diplomater.

För att läsa mer om vad andra makter egentligen gör med Libyen och dess pengar Se http://www.fredskoalitionen.se (alltså inte denna blogg utan en grön-skande webb)

Powered by WordPress