Fredskoalitionen Göteborg

6 juli, 2011

NATOförbrytaren och ICCmedbrottslingen

Filed under: Libyen Nato Khadaffi bedrägeri ICC USA bomber — ingrid @ 22:56

av Timothy Bancroft-Hinchey

3 juli 2011 Den Internationella BrottsmålsDomstolen i Haag är en paria för Rättvisan och Internationell Rätt i världen;

Den som arbetar för ICC är förrädare mot sig själv och gör själva Institutionen till en förolämpning mot varje fiber av civilisation och en kniv i ryggen på de lagar som utan krångel ska upprätthållas och tillämpas..


Idag är det fullständigt klart att ICC är ett redskap i NATOs händer
– ett cyniskt verktyg själv baserat pÃ¥ pseudoreceptet att se till sÃ¥ lagen upprätthÃ¥lls, en manipulativ organism som vänder pÃ¥ legala principern och tillämpar dessa med tvÃ¥ vikter och mÃ¥ttstockar.Det som överraskat är att personerna bakom ICC och NATO tror att allmänheten litar pÃ¥ dom.

NATO begick krigsbrott i Kosovo, Afghanistan och Irak. NATO har utfört sporadiska mord genom attacker mot terrorister på tre krigsskådeplatser. Hittills har inget hänt och ICC hållit tyst.Utfärdandet av arresteringsordern av Khadaffi av humanitära skäl serverades av David Cameron och Barack Obama i polisstationer helt nära deras arbetsplatser och det palats, där överste Khadaffis tre barnbarn och andra civila i Libyen blivit dödade. Genom att bevaka situationen ser vi hur ännu inget har hänt.

- NATO-brott; det oavgjorda spelet i Libyen utgjordes av SäkerhetsRådets Resolution 1970 och 1973 (2011)

Sammandrag: Inga NATOkängor på Libyens mark, men så är heller inte fallet.
- brott 1; Man genomdrev en flygförbudszon, men den gällde inte civila strukturer

- brott 2; Ansvaret att skydda civila från attacker betyder inte regeringsstyrkor
i strid med hundratals tungt beväpnade terrorister
- brott 3; Det är inte tillåtet att ta ställning i en intern konflikt
- brott 4; Det är inte tillåtet att mörda eller försöka mörda regeringstjänstemän
- brott 5; Om det sker utan formell krigsförklaring eller Säkerhetsrådets Militära Komittés godkännande, är varje tillfälligt mord illegalt.
- brott 6; dito försök till mord
- brott 7; dito aktioner som vållar allvarlig kroppsskada
- brott 8; dito verklig kroppsskada
- brott 9; dito kriminell förödelse
- brott 10; beväpnade militärattacker mot civila strukturer
- brott 11; Enligt GeneveKonventionen är det också förbjudet att använda ammunition och beväpning på krigsskådeplats som innebär en påverkan efter en dylik konflikt. Det gäller NATOs användning av klusterbomber och utarmat uran. Det finns flera fall som kunnat innebära brott;

Åtminstone 11 eller 12 möjliga brott mot internationell lag i Libyen, oräkneliga andra i övriga operationer och ICC säger ingenting. ICCs domare får instruktioner och förolämpar sitt eget område, lagens grundläggande principer, och den egna professionalismen med en tydlig arrogans.

Jag begär av herr Luis Moreno Ocampo att undersöka dessa anklagelser och då fälla sig själv.

ICC som ett skämtTvå internationella advokater påvisade vilket skämt ICC är. Inom bara några timmar avslöjade advokaterna inte mindre än 8 lagpunkter som återigen bevisar att ICC är en kängurudomstol utan ett enda lagligt värde.

Deras punkter kan summeras som följer. Artikelförfattarens egna obsevationer inom parantes.

Themba Langa (Syd Afrika Рadvokat ̴t Muhammed Khadaffi, Saif al-Islam Khadaffi och Abdullah al-Senussis) och Fabio Maria Galiani (Italien Рlegal r̴dgivare och medlem av f̦rsvarsteamet)

För det första påvisar man att domstolen inte har någon laglig rätt i Libyen, eftersom den aldrig blivit ratificerad där och i vilket fall, för att inte säga, har ett statsöverhuvud immunitet under regelrätt internationell lag (drog de Saddam Hussein till Haag? ICC har verkligen inte någon jurisdiktion i USA, så varför skulle den ha det i Libyen?)

För det andra påpekar de att referensen till ICC av FNs Säkerhetsråd bryter mot lagens innebörd, oberoende och opartiskhet, eftersom den instruerar rätten att utesluta särskilda personer ur rätten och genom att följa detta direktiv, strider ICC själv mot sina egna upprättade regler;

För det tredje har inte Säkerhetsrådet UNSC makt att diktera det som gäller Libyen för ICC och under internationell regelrätt lag, gäller i vart fall inte gårdagens beslut av ICC i länder som inte undertecknat Romfördraget, upprättat av domstolen.

För det fjärde, om i följande instanser åklagaren fortfarande inte beslutat huruvida han ska öppna fallet Georgien, (för att undersöka bevisföringen) sedan 2008 (tre år) om Guinea sedan 2009 (två år), om Colombia sedan 2006 (fem år). Varför blev då alla bevis om Libyen, inlästa och lagligt behandlade inom tre dagar, då utredningen redan hade börjat?
(Var är fallet mot terroristen Abdel-Hakim al-Hasidi? Var är fallen mot islamistiska terrorister som massakrerat svarta libyer och barn? Var är fallet mot NATO, mot Obama, mot Cameron, mot Sarkozy, mot Berlusconi?)

För det femte noterade inte ens ICC att referensen till FNs Säkerhetsråd går emot rättens regelverk;

För det sjätte, om NATO respekterar Rätten och dess noggrannhet, (varför fortsätter då 100 terroristattacker om dagen till skydd för terrorister?), då borde de åtalade ha rätt att försvara sig själva.

För det sjunde, NATO är ansvarig för mord, förstörelse av egendom och civila skadade (terroristaktioner) och för det åttonde är hela kampanjen baserad på manipulation av media (vilket fått det legala att vara av inget värde i varenda vanlig domstol. Men återigen är ICC ingen laglig domstol, eller?)

Vad sedan opartiskheten beträffar för denna ”Domstol”, pÃ¥stÃ¥r ovan nämnda advokater i sina föredragningar:”En av domarna i för-rättegÃ¥ngens första kammare, Cuno Tarfusser gjorde nyligen ett uttalande till italiensk media om situationen i Libyen och indikerade att ICC inte är opartisk”.

En sista fråga, varför hindrar USA, Storbritannien och Frankrike dessa leveranser av barnmat till Libyens barn? Räcker det inte med att Obama, Cameron och Sarkozy bombar dessa till döds?

Ifall de nu skulle ha nöje av att döda barn, varför då inte börja på hemmaplan? När de ser sina barn, hör då skriken från överste Khadaffis barnbarn, då de stektes till döds i sitt eget blod?

Så, herr Luis Moreno Ocampo, vad har du som domare och advokat att säga om DETTA? Ingenting, naturligtvis, för vi vet vilka ni är och vad ni går för.

övers Ingrid Ternert

Artikeln blev först publicerad i Pravda.ru

Powered by WordPress