Fredskoalitionen Göteborg

9 juli, 2008

Bushs order att snoka har inspirerat Sverige att göra detsamma

Filed under: NSA FRA avlyssning USA Sverige — ingrid @ 19:07

Bush ger NSA order att snoka i amerikanska politiska organ av Ashlee Vance i Mountain View 27 januari 2008

(Längre ner: Sverige inleder bugging för alla, 18 juni 2008)

Inte nog med att man snokar i andra länder, NSA (National Security Agency) kommer även att göra det inom USA:s egna myndigheter tack vare ett nytt direktiv från president George Bush.

Enligt riktlinjerna skall NSA och andra underrättelsetjänster trötta ut Internet med detta. Bushadministrationen motiverar det utökade spioneriet genom att peka på ett ökat antal cyberattacker mot USA, möjligen från främmande nationer.

The Office of the Director of National Intelligence (ODNI) kommer att leda satsningen på att identifiera källorna till dessa attacker, samtidigt som Department of Homeland Security och Pentagon koncentrerar sig på vedergällning.

Tidigare rapporter från Baltimore Sun dokumenterar NSA:s planer på att även utöka USA spioneri internationellt.

Det nya programmet kommer – naturligtvis – att ta miljarder dollar ur den amerikanska kassakistan och är en del av 2009 Ã¥rs budget. Under Bushs ordförandeskap har amerikanska medborgare utsatts för ett exempellöst spioneri.

Men på grund av marknadskrafernas oerhörda kraft att agera om de känner sig allvarligt hotade har dessa i Sverige snabbt gått till aktion i ärendet

Det huvudsakliga syftet med att ge FRA tillstånd till kabelspaning är som bekant att kunna avlyssna den ryska information som passerar Sveriges gränser. Informationen säljs sedan vidare till andra länder.

Sverige är ett viktigt transitland för bland annat norsk, finsk och rysk Internettrafik. FRA-lagen har därför väckt reaktioner från kunder i dessa länder vilket gör att utländska telekunder väljer bort Sverige och svenska företag för att förmedla deras trafik.

Så har t.ex exempel TeliaSonera på finska kunders begäran flyttat sina webb- och e-postserverar från svensk mark. För att säkra sina danska kunders integritet tvingas även Tre att överväga lösningar som exkluderar Sverige.

Detta innebär förlorade arbetstillfällen och investeringar i Sverige.

Denna svenska särlagstiftning bygger även på stora och onödiga kostnader för den svenska telekombranschen. Operatörerna ska enligt FRA-lagen stå för samtliga fasta och rörliga kostnader för att leda fram trafiken till FRAs så kallade samverkanspunkter

I USA gäller nu att förutom dess fokus på misstänkta brottslingar tillåter man inom förvaltningen också ett system för avlyssning av vanliga Joe eller Janes telefonsamtal. Staten finansierar också särskilda datorer från företag som Cray vilka kan göra sökningar i enorma databaser med en otrolig hastighet.

Ah, om bara Stalin kunnat se detta! Regeringen pekar mot cyberattacker mot staten, handel, försvar och inrikes säkerhets-avdelningar som drivkraft för att utvidga NSA:s befogenheter.

”Amerikanska tjänstemän och IT-säkerhetsexperter har sagt att kinesiska webbplatser varit inblandade i flera av de största attackerna tillbaka till 2005, inklusive nÃ¥gra i landets kärnkraftslaboratorier och stora försvars- entreprenörer.”

Kritiker av det nya direktivet pekar på NSA:s möjlighet att verka i total sekretess som skäl till oro. Värre ändå är dock Pentagon och Homeland Securitys ambitioner att slå till mot angriparna med motattacker.

Att bevisa att det är en nation, snarare än en skurkstat som ligger bakom IT-attackerna är givetvis mycket svårt. Dessutom måste det internationella samfundet ändå ta itu med IT-krigets alla regler på ett meningsfullt sätt.
Sverige inleder bugging för alla (18 juni 2008)

Powered by WordPress