Fredskoalitionen Göteborg

21 maj, 2012

ICC undersöker NATOs bombningar av Khadaffis Libyen

Filed under: Ryssland Libyen krig ICC — ingrid @ 06:18

Ryssland vill att ICCundersöker alla NATOs bombningar av Libyen. Moskva: Ryssland hoppas att Internationella Kriminal Domstolen kommer se över alla fall av NATOs flyganfall i Libyen, vilka kom att föranleda civila offer, sa talesmannen för Ministeriet för de Mänskliga Rättigheterna Konstantin Dolgov i ett uttalande som publicerats på Ministeriets webbsida.

”Vi välkomnar ICCs Ã¥klagare Luis Moreno-Ocampo att överväga de pÃ¥stÃ¥dda brotten mot Internationell Lag om Mänskliga Rättigheter”, sa uttalandet. ”Vi förmodar att ICC överväger alla fall av NATOs bombningar som har framkallat civila offer. FrÃ¥gan om civila offer under NATOs Libyenkampanj har nämligen oupphörligt rests vid FNs SäkerhetsRÃ¥d och FNs RÃ¥d för de Mänskliga Rättigheterna.

En opartisk internationell utredning om effekterna av NATOs flyganfall under ‘Operation Förenat beskydd’ i Libyen är nödvändig för att i framtiden kunna hindra en dylik tragedi frÃ¥n att inträffa, sa uttalandet. Ryssland vill att ICC undersöker alla NATOs bombningar av Libyen.

övers IT

Powered by WordPress