Fredskoalitionen Göteborg

16 april, 2011

USA strävar efter att fÃ¥ in Sverige i Nato…

Filed under: Sverige krig Gripen USA — ingrid @ 19:01


Nato välkomnar Sverige skriver

Mikael Holmström
SvD 16april 2011

Med svenskar under Nato-kommando i Afghanistan och över Libyen så borde svenska folket fundera över om Sverige inte också ska bli medlem av Nato.

Det är en uppmaning som USA kommer med och därmed signalerar en ny amerikansk politik för Sverige.

Budskapet framförs av den tredje högsta politikern i USA:s försvarsdepartement Pentagon, Michèle Flournoy

–USA välkomnar ett större samarbete med Sverige och Finland. Vad gäller säkerhet så delar vi gemensamt ett antal intressen och utmaningar. Vi är mycket mer effektiva när vi arbetar tillsammans.

Men självklart är det de svenska och finländska folkens sak att avgöra vilken säkerhetsarkitektur de vill tillhöra i framtiden, säger Michèle Flournoy till SvD.

Hennes position motsvarar en statssekretare och hon är ansvarig för politiken i Pentagon. I går framträdde hon vid ett seminarium i Stockholm, som arrangerades av Utrikespolitiska Institutet och Internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Där påpekade Michèle Flournoy att Sverige utfärdat en solidaritetsförklaring om att ge och ta emot militär hjälp och har övergått till insatsförsvar. Därefter ställde Flournoy frågan om Sverige ville lösa sina problem själva eller inom Nato.

–Jag frågade en nordisk publik om de tänker på detta för sin egen framtid, förklarar Michèle Flournoy.

–Med solidaritetsförklaringen och reformeringen av era försvarsstyrkor ser vi hur samarbetet med Nato växer.

Frågan jag har ställt är: Vart vill det svenska folket ta detta samarbete?

USA har tidigare varit mycket försiktig med att lägga sig i en svensk Nato-debatt. Men flera experter i publiken kom att uppfatta Flournoys fråga som en förändring i amerikansk politik.

–Vi pressar ingen, eller vrider om armen på någon – vi har alltid dörren öppen, säger Michèle Flournoy som svarar att hur snabbt Sverige kan komma med i Nato, avgör det svenska folket.

Hon välkomnade de åtta Gripenplan som Sverige satt in i flyginsatsen över Libyen och antydde att ett avgörande där dröjer

–Vi har hållit på i fyra veckor, det är inte mycket tid. Det är ännu tidigt, vi ökar trycket och kommer att fortsätta att göra det, säger Michèle Flournoy som också lovordar insatsen av de 572 svenska militärerna i Afghanistan.

–Framstegen är bräckliga och det kan bli bakslag, men det är ändå verkliga framsteg.

Powered by WordPress