Fredskoalitionen Göteborg

21 januari, 2012

Inramning av Syrien

Filed under: Syrien krig alawiter shia sunni — ingrid @ 01:18


Framing Syria
av Amal Hanano 21 nov 2011

Syriens Bashar al-Assad verkade inse att inga nyheter från hans sida inte nödvändigsvis är bra nyheter. Kanske i ett försök att presentera en mer fördelaktig historia, här för några få utvalda som tillåtits att komma in i landet.

Journalister som Robert Fisk, Andrew Gilligan och Nir Rosen har knappast blivit Ã¥tföljda och inte varit förklädda. Deras artiklar stämplas som ”exklusiva,” ”unika,” med obegränsad tillgÃ¥ng till ”alla sidor”, bemyndigade att visa en radikalt annorlunda del av revolutionen.

En annan än den som för närvarande översvämmar regionala och internationella mediautgåvor, vilka är baserade på en stadig ström av dagliga video och redogörelser från ögonvittnen. Trots att dessa journalister varierar i bakgrund och expertis, är deras redogörelser utformade på ett likartat sätt:

De fokuserar pÃ¥ den gryende, dödliga sekterism; som erbjuder förekomsten av en väpnad opposition; jämställer regimens makt med folkets meningsskiljaktigheter; medan man ställer upp demostranternas berättelse i ett moln av tvivel… Och förvÃ¥nande nog verkar Nir Rosens nya serie för Al Jazeera English lida av samma regim-färgade närsynthet.

Rosen tillbringade sju veckor under sommaren i Syrien, Ã¥kte till Daraa, Damaskus, Homs, Latakia, Hama och Aleppo och talade som han säger, ”med alla sidor”. Men frÃ¥n den första artikeln med rubriken, ”Revolutionen blir väpnad”, stÃ¥r det klart hur tungt ensidig denna serie skulle bli.

Hans fokus är pÃ¥ alawiternas djupa, historiska lidanden (men inte sunniterna) i sin trosuppfattning och hans ändlösa jämförelser frÃ¥n Syrien till Irak, kastar en tydlig känsla av domedag och hopplöshet över varje del…

De uttalanden han gör färgas av den sekternism som inramar varje avsnitt av serien…

not- Den styrand al Basharfamiljen i Syrien tillhör de sällsynta kristna Allawiterna
I övrigt domineras landet av shia-troende och sunni

övers och kommentar I.T

Powered by WordPress