Fredskoalitionen Göteborg

10 februari, 2012

Mavera om Syrien och Stormakternas kamp

Filed under: Syrien Ryssland Usa inbördeskrig — ingrid @ 19:432012-02-10

Efter hårda strider i staden Homs har syriska armén äntligen kunnat komma in i staden Skulle folket hylla Bashar Assad om han velat döda dom? Syriens ledning, armé och polis har inte gjort någonting mot sitt land eller sitt folk!

Tvärtom räddar man befolkningen från terrorister som mördar, kidnappar och trakasserar medborgare. Men ”demokratiska” massmedia visar inte sanningen.

Spänningen ökar. Tisdagens besök av högt uppsatta ryska tjänstemän i Syrien orsakade en förutsägbar reaktion. USA t ex kom med en hel del olika proklamationer och förslag. Bland de vanliga uppmaningarna till den syriska presidenten om omedelbar avgång fanns även andra ”meningsfulla” förslag.

Det amerikanska utrikesdepartementets talesman Victoria Nuland ville skapa en koalition vid namn Syriens vänner, som ”ska göra det som inte kan göras genom FN”.

Genom att kommentera senator John McCains förslag angående USAs leveranser av amerikanska vapen till den syriska oppositionen, uteslöt hon inte en sådan möjlighet och uppmanade Ryssland att ”inte tro på Bashar al-Assads löfte”.

Under tiden har gulfstaterna beslutat dra tillbaka sina ambassadörer från Syrien och tänker inom kort erkänna den ”fria syriska armén” som enda legitima representant för det syriska folket. USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och andra europeiska stater har också skyndsamt dragit tillbaka sina ambassadörer från Damaskus.

En sådan massflykt av diplomatiska företrädare kan förklaras på två sätt. Det första är att snart kommer länderna i Väst genomföra en plan om en utländsk intervention i Syrien och därför flyr ambassadörerna hastigt bort från den ”fördömda staden”.

Denna version stöds av Pentagons budskap till kanalen CNN, att man utvecklar en plan för militära operationer i Syrien och att allt mindre tid återstår till det syriska parlamentsvalet i mars. Det är däremot inte troligt att den amerikanska militären först nu börjat utarbeta planen. Därför får detta meddelande en helt annan mening– nämligen att förbereda betraktaren på starten av kriget.

Det andra skälet till varför ambassadörerna flyr, kanske ligger i ett oväntat besök av Rysslands underrättelsechef i Syrien. Även om någon officiell information saknas om mål och syfte med uppdraget, kan man förutsätta att en så högt uppsatt person
kommit till Syrien av en särskild anledning.

Syftet med besöket hade kunnat vara, att överlämna en särskild information till Bashar Assad, till exempel uppgifter om ett nätverk mot regeringen,som kunde finnas i närheten av presidenten. I detta fall verkar det ganska logiskt att kalla tillbaka ambassadörer – för det är så man räddar konspirations-samordnare. Många plötsliga avgångar av olika länders representanter kunde ha velat dölja några av dessa.

Rysslands utrikesminister Lavrov har så här kommenterat beslutet om hemkallande av ambassadörer: ”Jag vill inte ge intryck av att alla dessa processer styrs av en viss logik. Åtminstone förstår inte vi denna logik, vi förstår heller inte ett så plötsligt beslut, som att frysa all verksamhet av Arabförbundets observatörsgrupp”.

Dagen innan blev det känt att Damaskus även fått besök av Irans biträdande utrikes-minister för att diskutera ”aktuella regionala och internationella problem”. Det här meddelandet sammanföll med ett annat– att Iran hade skickat 15 000 militärer från sitt elitförband Al-Quds till Syrien, för att hjälpa syriska soldater att bekämpa beväpnade terrorister.

Och trots att den sistnämnda nyheten väcker en del tvivel om dess äkthet, bekräftar den ändå det faktum, att situationen i Syrien är mycket nära en sådan kritisk punkt. Tidigare har Iran ställt sig bakom Ryssland och Kinas beslut att använda sin vetorätt i FN angående den resolutionen om Syrien.

Ryssland fortsätter uppmana till diplomatisk lösning, medan den anti-syriska koalitionen har gjort klart, att de kommer göra allt för att på något sätt störta Bashar al-Assad. Lavrovs besök i Damaskus var ett oväntat och starkt drag i detta ”spel”, så nu återstår bara att invänta svaret från den motsatta sidan i konflikten.
8 feb 2012 – Kistor av skumplast
För nÃ¥gra mÃ¥nader sedan visade Al-Jazeera Syrien en video med demonstranter som bar kistor med ”regimens offer”. Men se’n hände nÃ¥got märkligt, en kista flög iväg över begravningstÃ¥get. Det visade sig att Al-Jazeeras kistor var av skumplast och dÃ¥ rena fejket.

Lögner, desinformation, propaganda…

övers Ingrid Ternert

Powered by WordPress