Fredskoalitionen Göteborg

27 september, 2009

Tolgfors förvirring

Filed under: Tolgfors afghanistan fred — ingrid @ 20:46

I Ekots lördagsintervju kunde försvarsminister Sten Tolgfors inte på ett begripligt och koncist sätt förklara målet med den svenska krigsinsatsen i Afghanistan.

Och inte kunde han tala om ifall den skulle pÃ¥gÃ¥ i tio, femton … eller trettio Ã¥r, som Storbritanniens ÖB talat om. Stefan Lindgren i Afghnistansolidaritet kommer med en del beska nÃ¥got redigerade pÃ¥pekanden nedan.

Det enda uppenbarligen Tolgfors vet är, att vi är där för att hjälpa USA så länge det behövs.

Lyssnarna fick tvÃ¥ helt olika beskrivningar av vad som händer i de fyra ”svenska” provinserna i Afghanistan. Till och med Torbjörn Pettersson, Svenska Afghanistan-kommittén, medger att den militära närvaron i sig kan framprovocera vÃ¥ldsdÃ¥d. Vilket ministern avvisar. Det gäller att inte ”försvaga stödet för vÃ¥ra svenska pojkar och flickor”.

De svenska militära kostnaderna i Afghanistan är visserligen 1,1 miljarder och det civila bistÃ¥ndet över 600 miljoner kr per Ã¥r, men det finns mera…

Han nämnde inte att Sverige gått in i ett kostsamt Nato-projekt för anskaffning och drift av C-17-plan som ska kunna transportera stridsvagnar och annan tung utrustning till Afghanistan. Detta flygprojekt kommer att kosta Sverige 1,5 miljarder under de fyra första åren.

Det är lika mycket som fyra år av civilt bistånd på dagens nivå.

Dessutom förbinder sig Sverige att punga ut med 260 miljoner kronor per år i 20-30 år dvs flygplanets hela livstid. Totalt landar notan på ca 6,7 miljarder på 30 år. Räknar vi med kostnaderna för C 17-projektet ökar Sveriges militära kostnader i Afghanistan till 1,4 miljarder år 2009.

Även med Tolgfors metod att bara redovisa ”särkostnader”, dvs exklusive kostnader för fast personal och det materiel som inte köpts in för Afghanistan, bör C-17-planen räknas in.

Riksdagens uppgifter. I propositionen 2008/09:69 13 november 2008 hette det:

”Insatserna omfattade Ã¥r 2007 ca 340 miljoner kronor i utvecklingssamarbete och ca 50miljoner kronor i humanitära och andra specifika insatser. Motsvarande svenska engagemang under Ã¥r 2008 planeras uppgÃ¥ till omkring 425 miljoner kronor i utvecklingsinsatser, varav ca 60 miljoner för humanitär hjälp.

Inom Regeringskansliet och Sida pågår för närvarande ett arbete med att ta fram ett utkast till en ny strategi som ska vara styrande för utvecklingssamarbetet under kommande år. I det uppdrag som regeringen beslutat med riktlinjer för framtagandet av strategin (UD2008/34549/ASO) ingår att Sida ska planera för en väsentligt ökad volym av det svenska utvecklingssamarbetet.

I en UD-skrivelse frÃ¥n 9 juli i Ã¥r heter det ”Samarbetsvolymen ska öka stegvis – ca 400 miljoner kronor Ã¥r 2009 och ca 420 miljoner kronor Ã¥r 2010 – för att därefter (2011-2013) successivt öka till ca 500 miljoner kronor per Ã¥r…” Där förskjuts alltsÃ¥ mÃ¥let en halv miljard till en mer diffus tidpunkt 2011-2013.

Hur kan han då sitta och säga att detta mål redan överskridits med 100 miljoner? Både media och allmänhet bör syna Tolgfors s k fakta.

Powered by WordPress