Fredskoalitionen Göteborg

25 augusti, 2008

Tillbaka till ruta ett: Reinfelt och Merkel om den ryska faran

Filed under: Tyskland Sverige Ryssland olja — ingrid @ 18:42

Just nu griper ett stort obehag in i själen. Det känns som en ny järnridå börjar lägra sig i östra EU och orsaken till detta är inte bara den ytterligt provocerande amerikanska missilskölden riktad mot öst, utan också det märkliga Georgienkriget som kom som på beställning för att förvärra läget och återigen ställa upp den ryska faran. (Se artikeln på http://www.fredskoalitionen.se)

Den tyska konservativa förbundskanslern Merkel är i Sverige och får alla kratsningar på ryggen som Fredrik Reinfelt bara kan leverera utan att bli alltför närgången. Vilket Bush fick uppleva i Berlin, då han försökte med en sådan handpåläggning då han passerade denna bestämda och intelligenta kvinna, till hennes uppenbara ogillande.

Men Georgienkrisen tycks ställa allt ”till rätta”.
Nu inbjuder man Georgien att bli medlem av NATO (liksom Ukraina). Båda med presidenter i kraftigt maskopi med USA, enligt idag väl utarbetat mönster. På agendan stod även det kommande svenska EU-ordförandeskapet och de internationella klimatförhandlingarna som ska avslutas i Köpenhamn hösten 2009, då Reinfeldt håller i unionens ordförandeskapsklubba. Att få ett internationellt avtal om utsläppsminskningar på plats har högsta prioritet.

Tyskland ska göra allt som står i dess makt för att stödja Sverige, lovade Merkel enligt SvD. Hon skulle senare på dagen träffa näringslivsföreträdare på den tysk-svenska handelskammaren. Tyskland har nyligen återvunnit första plats bland Sveriges viktigaste handelspartners. Kanske blir en kompensation för det magra resultate i OS´


Vid presskonferensen med statsminister Fredrik Reinfeldt tog Angela Merkel upp det ryska parlamentets beslut att Ryssland bör erkänna utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien som självständiga stater.

- Det är inte i enlighet med internationell folkrätt, sade Merkel och tillade att hon förväntar sig att den ryske presidenten inte undertecknar beslutet.

Man häpnar! Hur var det med den kriminella statsbildningen Kosovo? Var det enligt internationell rätt att erkänna detta drogparadis med en (?fd) terrorist som ledare? Men han var ju USAs Madeleine Albrights kelkris med sina fd kontaktytor i terroristorganisationen UCK.

Den amerikanska missilskölden i Polen/Tjeckien utgör, tvärtemot vad som sägs, ett dödligt hot mot Rysslands säkerhet där den ligger-strax invid dess gränser. Den kan inte försvara, bara själv angripa.

Hyckleri, hyckleri, hyckleri. Vad det hela handlar om är intressesfärer och olja. Allt annat är nada. Och nu ser vi vart de tyska, liksom de svenska, vännerna hör.

Behöver det tilläggas att Rysslands egen vapenarsenal idag utgör en ytterst liten bråkdel av USAs?

Powered by WordPress