Fredskoalitionen Göteborg

25 september, 2010

Politiskt kaos-militära muskler, utan att för den skull göra USA säkrare

Särskilt i början hör man argumenten mot att engagera sig i kriget i Afghanistan-Om hur kriget snarare är kontraproduktivt både med tanke på Afganistans egen befolkning och på USAs.

Powered by WordPress