Fredskoalitionen Göteborg

20 mars, 2009

Öppning för Iran?

Filed under: USA Iran krig fred — ingrid @ 15:19

Obama säger att det iranska nyÃ¥ret skall bli en tid för nystart. Dessutom vill han tala klartext till ledarna i Iran om behovet av ett ärligt engagemang och en ömsesidig respekt och att ”Iran intar sin rättmätiga plats i den nationella gemenskapen”.

Därefter kommer gängse nymoralism i den vanliga tonarten -”Ni har den rätten — men med den kommer ett äkta ansvar, och den platsen kan inte intas genom terror och vapen, utan snarare genom fredliga handlingar som visar det iranska folkets och civilisationens sanna storhet. Och mÃ¥ttet pÃ¥ denna storhet är inte kapaciteten att förstöra, utan er kända förmÃ¥ga att bygga upp och skapa.” Puh.

Kloklistig som den iranska administrationen är (minus Ahmeinijad), har en rÃ¥dgivare till honom välkomnat Obamas utspel, men samtidigt efterlyst konkreta Ã¥tgärder som kan leda till att gamla konflikter kan lämnas därhän – Vi välkomnar den amerikanska presidentens önskan att lägga gamla konflikter bakom oss.

Men inte så att Iran har glömt USAs tidigare aggressiva attityder. Men man vill att också USA skall erkänna och reparera dessa. Javanfekr efterlyser alltså konkreta åtgärder från Obamas sida. Först då kommer den iranska regeringen att lyssna. Nu är därmed inte sagt att Iran själv varit Guds bästa barn i krigen mot Irak, alldeles särskilt inte i samband med Bagdads fall. Men det är en helt annan historia.

EU:s utrikespolitiske representant, Javier Solana, sa i en kommentar att han hoppas pÃ¥ att detta blir inledningen till ”ett nytt kapitel” i USA:s relationer till Iran. Det är emellertid tveksamt. Särskilt med tanke pÃ¥ att Israel i tysthet har adjungerats till EUs allt större utr/försvarspolitiska beslutsfattande…NÃ¥got man fortfarande talar tyst om.

Powered by WordPress