Fredskoalitionen Göteborg

25 september, 2010

Taktiken med överraskande SWATteam räder över hela USA

Filed under: USA spioneri proteströrelse fred krig — ingrid @ 07:16

Jason Ditz 24 sept 2010

Tidigare i veckan avslöjade USAs Justitiedepartement att FBI använt falska anklagelser om “kontra-terror” operationer till att rättfärdiga hemliga spion-operationer mot antikrigsgrupper i Pittsburg och på andra ställen runt USA.

Medan tjänstemän förringat rapporten, verkade frågan vara ännu en i en alltmer växande lista över maktmissbruk från Busheran, där lite har blivit sagt.

Denna morgon kom FBI-agenter och SWAT team att sparka in dörrar över Minneapolis, över Chicago, över resten av Amerika. Målet var antikrigsaktivister av olika valörer, men särskilt då dessa som verkade vara engagerade i antikrigsprotester vid demokraternas nästa konvent.

Man ser ut att ha kommit till slutet av en era med “hemligt” FBI-spioneri, och inte på det goda sätt man kunde ha hoppats på. Snarare verkar det ha rört sig om en överraskande beredvillighet där inifrån skuggorna.

Och blivit till ett hemligt program för övervakning och rädsla för det som blev kvar av Amerikas antikrigsrörelse. Fastän Justitiedepartmentet verkade må rätt bra, då man hade lyckats skaka av sig att man hade fotograferat dessa som protesterat och att man infiltrerat organisationer.

Då verkar detta att sparka in dörrar över hela nationen som något helt annat. Och med samma tröttsamma “kontra-terror”-ursäkt som den man utnyttjat i samband med denna skamliga och växande taktik.

övers Ingrid Ternert

Powered by WordPress