Fredskoalitionen Göteborg

21 november, 2008

Varför är Gripen inget för Norge?

Filed under: USA Sverige Norge Gripen Ishavet — ingrid @ 16:44

Norges nej till Gripenaffären Därifrån förklarar man att Gripen inte utgjort ett lika bra alternativ som det USA kommit med.

Vilket fick bÃ¥de försvarsminister Sten Tolgfors och SAABs Jan Nygren att gÃ¥ i taket. ‘Jag konstataterar att man kommit fram till att bÃ¥da planen är säkerhetspolitiskt fullt möjliga alternativ’, säger Tolgfors.

Jan Nygren som under en s-regering blev försvarsminister och sedan direktör i SAAB är ocksÃ¥ upprörd över att ‘grannlandet Norge tar sig friheten att göra den typen av beskrivningar’ (alltsÃ¥ att JAS är sämre än konkurrenten)

Nygren blev efter skiftet till borgerlig regering inte lika intressant längre för en framträdande post inom SAAB, men har varit behjälplig i Norgeaffären. Kanske hans stjärna nu ytterligare bleknar.

Från norsk sida säger man sig inte ha tagit ett säkerhetspolitiskt beslut, utan ett beslut baserat på de kriterier som behövs för norsk luftförsvar. Vilket då sannolikt retat upp SAAB ännu mer. Särskilt som man också tillägger att det norsk-svenska samarbetet är av speciellt stor betydelse..

Utan att känna till några detaljer bakom affären, så är detta ytterligare ett exempel på hur svårt det tycks vara att reda upp i den svenska försvarspolitiken.

I sammanhanget borde man kanske betona det potentiella konfliktområdet uppe i norr, inte minst för USA. Uppvärmningen har haft positiva effekter på framkomligheten för sjöfarten däruppe och med det även revirstridigheterna om de gränsande ländernas rättighet till oljan i Norra Ishavet. Som på något NATOsätt kan ha haft betydelse. Kopplat till ländernas flygövningar över vårt Norrland..

Powered by WordPress