Fredskoalitionen Göteborg

3 november, 2011

Svar i AB-bloggen om EUs kris och Greklands valuta

Filed under: WolfgangH Greklandskris — ingrid @ 18:47


Aftonbladets blogg 3 nov 2011 med frågor från läsarna och svar från Wolfgang Hansson

WH- Något krig mot Kina tror jag definitivt inte är aktuellt. Däremot pågår ett historiskt maktskifte i världen där Asiens starka ekonomier tar över mer och mer av den produktion som tidigare skedde i Europa.

Kina är redan världens näst största ekonomi och fortsätter att växa explosionsartat. Det innebär inte att Kina tar över världen men deras inflytande kommer att öka på USA:s och Europas bekostnad. Detsamma med länder som Indien och Brasilien som är på stark frammarsch.

Men en sak är helt klar. Krisen visar det omöjliga i att 17 länder har en gemensam valuta men frihet att föra sin egen ekonomiska politik. Det fungerar bara om alla håller sig stenhårt till reglerna och inte fuskar. Tyvärr är de flesta länder inte så ädla. Det är bara två länder som inte brutit mot eurozonens förbud att ha budgettunderskott som överstiger tre procent.

Om Grekland verkligen genomför de tuffa sparåtgärderna och reformera sin ekonomi, exempelvis ser till att folk betalar sin skatt, så kommer det att hjälpa. Om det sedan räcker är en annan sak. Fördelen för Grekland om man lämnar euron är att man kan devalvera och på det sättet snabba på processen.

Kan en vanlig arbetare och svensk medboragare påverka någon minsta del av det som beslutas i EU och om Euron? Eftersom Sverige inte är med i euron är det lite vi kan göra för att påverka. Inte ens Sveriges statsminister har särskilt mycket att säga till om i det här läget. Och ändå påverkas vi kraftigt av det som händer. Sjunker eurons värde så borde kronan stärkas.

Men om det blir så i praktiken vet ingen, eftersom ingen kan förutsäga hur marknaden reagerar ifall Grekland lämnar euron. Osäkerheten är mycket stor.

En majoritet av grekerna vill ha kvar euron, enligt opinionsundersökningarna. De har att välja mellan två onda ting. Ett tips är att de väljer det minst onda och säger ja till euron. Ett nej innehåller många osäkra faktorer, där effekterna av en statsbankrutt är en. ¨

Plus att Grekland blir åter ett b-land i Europa. Det vill antagligen inte grekerna.
Eurosamarbetet har blivit precis så illa som motståndarna (som häcklats av experter) hävdat, eller till och med värre. Innebär det att inte lita på sk ekonomiska experter?

Det är så att problemet med euron har varit, att från först ha drivits av ekonomiska motiv i slutändan bli ett politiskt projekt. Ledarna drömde om EU som en stormakt på världsarenan.

Då valde man att lyssna till experter som sa att euron var ofarlig, bara alla följde reglerna. Men man satte aldrig upp ett skyddsnät ifall länderna skulle börja bryta mot reglerna. Och så gick det som det gick.

Portugal och Irland har fått räddningspaket. Folket har accepterat kraftiga nedskärningar och ekonomierna verkar vara på rätt väg. Då är nog Italien och Spanien en större huvudvärk. Båda är skuldsatta långt utöver skorstenen och deras låneräntor växer.

Samtidigt är deras ekonomier så stora, att de nästan är omöjliga för EU att rädda. Tvingas de bort från euron är risken uppenbar att hela valutan kollapsar.

Tvärtom tror jag att Papandreou insåg det omöjliga, att i praktiken genomdriva de hårda nedskärningarna såvida en majoritet av folket vägrat acceptera det, därför att de saknar krisinsikt.

Med sitt drag tvingar han kritikerna att strirra ner i avgrunden och själva bestämma sig för, vilket av två dåliga alternativ de vill välja. Det går inte att trolla bort sina skulder. Någon måste ju betala.

Antingen grekerna eller omvärlden. Med räddningspaketet blir det en kombination av de båda.

Om man menar Sverige så verkar det i nuläget helt uteslutet med en folkomröstning om EU. Majoriteten av svenskarna vill vara med, men inte i EMU, dvs euron. Man kan tro att inget land idag vill gå ur EU. Tvärtom finns det många som vill in. Och trots krisen finns ett antal som gärna vill ha euron.

Visst är det ett alternativ att bara lÃ¥ta Grekland falla. Argentina repade sig frÃ¥n sin statskonkurs i slutet av 1990-talet, det var till och med nödvändigt för dom för att fÃ¥ ordning pÃ¥ sin ekonomi… Men Argentina hade tur i och med att deras exportvaror samtidigt kraftigt ökade i pris.

Grekland har en väldigt liten export, så frågan är varifrån de ska få sina inkomster. Bäst för Grekland vore om grekerna i sitt hjärta begrep att nu är det dags att kavla upp ärmarna och sluta gnälla och skylla på andra.

Det är nu bara deras egen svett och arbete som kan få dom ur krisen.

Powered by WordPress